Confessional_Credit_Ivan_U_Shutterstock_CNA.jpg

Kostarika zvažuje zákon, ohrozujúci pečať spovedného tajomstva

248
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Zákon v Kostarike by vyžadoval od katolíckych kňazov porušovať pečať spovedného tajomstva a nahlasovať osoby, podozrivé zo sexuálneho zneužívania detí. Navrhovateľ zákona sa vyjadril, že ho inšpiroval podobný zákon, prijatý v štáte Kalifornia. Zákonodárny zbor Kostariky zvažuje návrh požadovať od duchovenstva, športových trénerov a všetkých čo pracujú s mladistvými, aby nahlásili podozrenia zo sexuálneho zneužívania maloletých. V súčasnosti zákon k tomu zaväzuje iba učiteľov a zdravotnícky personál.

Prezident Carlos Alvarado uviedol pre La Nación: "Ako národ vnímame problematiku násilia, v tomto prípade najmä sexuálneho násilia na deťoch, ako problém, ktorý sa nás týka bytostne a ktorý treba neodkladne riešiť." 

Katolícki predstavitelia krajiny proti zákonu protestujú, zdôrazňujúc, že spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Podľa QCostaRica.com povedal hovorca miestnej Katolíckej cirkvi, že zákon je "nebezpečný pre praktizovanie náboženskej slobody" a argumentoval, že "vo veci spravodlivosti aj tak nič nedosiahne". Kánonický zákon opisuje pečať spovedného tajomstva ako "nedotknuteľnú" a kňazov ako takých, čo "za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nesmú prezradiť hriechy kajúcnika". Porušenie spovedného tajomstva kňazom je nesmierne ťažký hriech proti viere a trestá sa automatickou exkomunikáciou, ktorá môže byť doplnená o ďalšie tresty, vrátane vylúčenia z duchovného stavu.

Zákon podporuje Enrique Sánchez, ktorý uviedol, že ho inšpiroval podobný zákon v Kalifornii. Táto legislatíva podnecuje kontroverziu a ostrú kritiku u oponentov. Pôvodný návrh kalifornského zákona nútil k porušeniu sviatostnej pečate vždy, keď kňaz nadobudne podozrenie, že kajúcnik niekoho zneužíva. Zákon bol však pozmenený a súčasná verzia vyžaduje od kňaza oznámiť akékoľvek podozrenie o zneužívaní dieťaťa aj keď sa mu príde vyspovedať jeho kolega - iný kňaz. Zákon je v procese schvaľovania.

Kritici tejto kalifornskej legislatívy protestujú, že zákon je aj v tejto podobe veľmi závažným porušením náboženskej slobody, s ktorým žiadny kňaz nemôže súhlasiť. Trvajú na tom, že tento zákon bude aj tak nevynútiteľný, a to práve pre privátnu povahu spovede, a že reálne aj tak nedokáže urobiť takmer nič na skutočnú ochranu maloletých pred sexuálnym zneužívaním duchovnými.

 

DISKUSIA k článku