paprocki.jpg

Biskup Paprocki zakázal Sväté prijímanie pre pro-potratových poslancov

838
Milko Kostovič
Kultúra života

Springfieldsky biskup rozhodol, že štátni legislatívni lídri nesmú byť prijatí na Sväté prijímanie v jeho diecéze. Dôvodom má byť schválenie Zákona o reprodukčnom zdraví. Biskup tiež nariadil katolíckym zákonodarcom, ktorí hlasovali za legislatívu podporujúcu potraty, aby sa nezúčastňovali Svätého prijímania, pokiaľ najprv nepôjdu na spoveď. 

"V súlade s kánonom č. 915 Kódexu kánonického práva ... Predseda senátu John Cullerton a predseda snemovne Michael J. Madigan, ktorí podporili prijatie Zákona o potratoch z roku 2017 (Zákon č. 40), ako aj Zákona o reprodukčnom zdraví z roku 2019 (Zákon č. 25), nesmú byť prijatí na Svätom prijímaní v diecéze Springfield v štáte Illinois, pretože tvrdohlavo trvali na podpore ohavného zločinu a veľmi vážneho hriechu - potratu. O podpore svedčí vplyv, ktorý vyvíjali vo svojich vodcovských úlohách, v opakovanom hlasovaní a v zanovitej verejnej podpore potratov počas dlhého časového obdobia," napísal biskup Thomas Paprocki v dekréte z 2. júna.

"Tieto osoby môžu byť opätovne pripustené na Sväté prijímanie až po skutočnom oľutovaní svojich vážnych hriechov a po odčinení škôd a škandálov, alebo aspoň po serióznom prísľube, že tak učinia, ako bolo určené v mojom rozhodnutí alebo rozhodnutí ich diecézneho biskupa v konzultácii so mnou alebo mojím nástupcom," dodal biskup. 

Illinoiský Zákon o reprodukčnom zdraví bol schválený snemovňou a senátom len pred niekoľkými dňami. Pozorovatelia pripísali jeho obhajobu Cullertonovi a Madiganovi Táto snaha pomohla pri jeho bezpečnom schvaľovaní. Očakáva sa, že ho podpíše aj guvernér štátu J.B. Pritzker.

Návrh zákona vyhlasuje, že potrat je v štáte "fundamentálnym právom" a návrh by mal odstrániť regulácie na potratových klinikách. 

Medzi ustanovenia, ktoré by návrh zákona odstránil, patria regulácie pre potratové kliniky, potrebné čakacie lehoty na potrat a zákaz potratov pri čiastočnom narodení. Okrem toho by návrh rušil trestné sankcie za vykonávanie interrupcií a zabránil akejkoľvek ďalšej štátnej regulácii potratov.

Legislatíva by vyžadovala, aby všetky plány súkromného zdravotného poistenia pokrývali voliteľné potraty a tiež by odstránila oznamovacie povinnosti, ako aj nariadenia vyžadujúce vyšetrovanie úmrtí matiek v dôsledku potratov.

Biskupov dekrét formálne inštruuje kňazov a diakonov v diecéze Springfield, aby sa pozdržali pri odovzdávaní sviatosti Cullertonovi a Madiganovi, ktorí sú obaja Katolíci. Biskup poveril aj ostatných katolíckych zákonodarcov, aby nepristupovali k Svätému prijímaniu, ale nezakázal kňazom, aby im podávali sviatosti. 

"Vyhlasujem, že katolícki zákonodarcovia Illinoiského Valného zhromaždenia, ktorí sa podieľali na zle a dopustili sa vážneho hriechu tým, že hlasovali za akúkoľvek legislatívu podporujúcu potraty, nebudú prítomní na Svätom prijímaní bez toho, aby sa najprv zmierili s Kristom a Cirkvou v súlade s kánonom č. 916 Kódexu kánonického práva," napísal Paprocki. 

Vo vyhlásení zo 6. júna biskup uviedol, že "pri vydávaní tohto dekrétu očakávam, že niektoré osoby upozornia na cirkevné zlyhania v súvislosti so zneužívaním detí". 

"Rovnaký odôvodniteľný hnev, aký cítime voči zneužívaniu nevinných detí, by však mal vyvolať odpor proti legalizácii vraždy nevinných detí. Zlyhania Cirkvi nemenia objektívnu skutočnosť, že vražda bezbranného dieťaťa je absolútne ohavným skutkom."

"Taktiež chápeme, že veľa neplánovaných tehotenstiev sprevádza strach a ťažkosti," uznal Paprocki. 

"Je našou spoločenskou povinnosťou tam pôsobiť pre tieto tehotné matky, pomáhať im akýmkoľvek možným spôsobom a umožniť im vykonať život-potvrdzujúce rozhodnutia. To zahŕňa aj pokračujúcu podporu pre matku a jej dieťa po pôrode. Musíme uznať, že dieťa v maternici nie je problém. On alebo ona je darom od Boha."

Dekrét biskupa prichádza päť mesiacov po kontroverzii okolo katolíckeho guvernéra New Yorku Andrewa Cuoma, ktorý v januári podpísal zákon, ktorý tiež dramaticky rozšíril právnu ochranu potratov.

Zatiaľ čo niektorí Katolíci vyzvali kardinála New Yorku Timothyho Dolana, aby exkomunikoval Cuoma - kanonická možnosť, ktorú väčšina expertov nepovažuje za technicky možnú - iní vyzvali kardinála, aby formálne zakázal Cuomovi dostať Sväté prijímanie. 

Hoci Dolan kritizoval rozhodnutie Cuoma, pri vydávaní dekrétu zakazujúceho eucharistiu sa pozastavil. Kardinál povedal novinárom, že rozhodnutie by bolo kontraproduktívne.

Paprocki sa vo svojom prípade vyjadril, že vydal dekrét, aby podnietil ku konverzii. 

"S ohľadom na ich závažné nemorálne skutky zbavujúce nenarodené deti právnej ochrany proti potratom je potrebné povedať, že každý katolícky zákonodarca, ktorý sponzoroval, presadzoval, obhajoval alebo hlasoval za tieto pro-potratové návrhy, konal závažne hriešnym spôsobom, ktorý je neverný k 2000-ročnému kresťanskému učeniu proti potratom a preto by sa mal ocitnúť mimo úplné spoločenstvo Katolíckej cirkvi," uviedol biskup.  

"Takéto osoby nemajú dostávať Sväté prijímanie, pokiaľ neodslúžia sviatosť zmierenia a neprejavia verejnú konverziu svojho života."

"Ako varuje Písmo: "Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi." Podporovať legislatívu, ktorá zaobchádza s bábätkami v lone ako s majetkom, umožňujúc ich zničenie z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek, je zlo. Je mojou nádejou a modlitbou, že sa títo zákonodarcovia zmieria s Cirkvou, aby mohli prijať Sväté prijímanie."

"Eucharistia je najposvätnejším aspektom našej katolíckej viery," dodal Paprocki. 

V roku 2018 Paprocki uviedol, že senátor Dick Durbin nebude pripustený na Sväté prijímanie kvôli jeho obhajobe právnej ochrany potratov. 

Biskupove vyhlásenie vyjadruje uznanie tým zákonodarcom, ktorí boli proti Zákonu o reprodukčnom zdraví. 

"Chcem sa poďakovať zákonodarcom, ktorí sa postavili proti tejto barbarskej legislatíve a hlasovali za "nie", a oceňujem ich odvahu hovoriť pravdu, že najzákladnejším právom, ktoré by sme všetci mali mať, je právo na život."

 

 

DISKUSIA k článku