teplomer

 

Demokracia podľa EÚ? Eurorada odmietla vytvorenie frakcie strán konzervatívnej pravice

271
Kultúra smrti

Novú frakciu mali tvoriť poslanci AfD, FPÖ, LEGA, ako aj konzervatívci z Česka, Francúzska, Bulharska, Estónska a ďalších štátov. Jej názov mal byť: Nová európska demokracia – Európa národov a slobody.

„Zdôvodnenie“ odmietnutia vyniesol Frank Schwabe SPD, člen prezídia Eurorady takto:

„Mnohí ich členovia majú rasistické, antisemitické a islamofóbne názory, a to je vo fundamentálnom rozpore s hodnotami, ktoré hlása Eurorada.“

Eurorada bola založená v roku 1949 a nemá nijaké prepojenie s EÚ-parlamentom a ani s Radou Európy. V súčasnosti do nej patrí 47 štátov.

To, čo vyslovil Schwabe je výsmech demokracie a len opakoval to, čo hlása Brusel a Berlín z veľkej obavy pred zosilnením európskej konzervatívnej pravice: Islamofób je ten, kto vecne kritizuje islamizmus a rozpínavosť a netoleranciu islamu. Rasista je ten, kto kritizuje etnickú homogenizáciu Európy a antisemita je podľa neho potenciálne každý člen konzervatívnej pravice.

A to nie je nič iné, ako demagogický populizmus.

Roman Bednár

DISKUSIA k článku