Počet sexuálne aktívnych tínedžerov klesá

1,750
Kultúra života

WASHINGTON, D.C., 4. apríl 2012 (LifeSiteNews.com) - V čase, keď štáty od Utahu po Illinois diskutujú o obsahu sexuálnej výchovy štátnych škôl, nová štúdia prišla so zistením, že kurz zdržanlivosti znižuje sexuálnu aktivitu tínedžerov a posilňuje zdravé postoje.

Výskumníci pozorovali viac než 1100 14-ročných študentov 9. ročníka v Georgii, ktorí v rokoch 2009-2010 prešli študijným plánom s názvom Choosing the Best (Vybrať si to najlepšie, ďalej CTB).

„Dáta preukázali značný vplyv CTB na študentov na konci 9. ročníka. Majú sklon k zdržanlivosti, presvedčeniu a postojom za zdržanlivosť a chcú ju zachovávať. Počet študentov, ktorí už začali sexuálne žiť, sa znížil. Takisto na začiatku 10. ročníka má CTB význačný vplyv na postoje za zdržanlivosť,“ zistili autori štúdie.

Doktorky Lisa Liebermanová a Haiyan Su z Montclair State University sa vyjadrili, že CTB používa „medicínsky presné“ informácie, aby sa zdôraznilo, že „zdržať sa sexuálnej aktivity pred manželstvom je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tehotenstvu tínedžeriek, chorobám a možným negatívnym emocionálnym následkom. Tiež je to najlepší spôsob, ako pomôcť študentom, aby sa sústredili na akademické ciele a na to, čo chcú dosiahnuť v budúcnosti.“

Len za jeden rok tento program zameraný čisto na zdržanlivosť spôsobil, že tínedžeri začínajú pohlavne žiť neskôr a ich postoje sa zlepšujú. Je tomu tak napriek faktu, že tento program je rozvrhnutý na viac rokov, začínajúc v 6. ročníku (vo veku 11 rokov).

Peter Sprigg z organizácie Family Research Council povedal pre LifeSiteNews, že toto vyjadrenie môže byť zavádzajúce. „Keď štúdia tvrdí o svojich výsledkoch, že mladí začínajú sexuálne žiť neskôr, tak je to popis ich celkových zistení v priemere za celú populáciu, ktorú sledovali,“ povedal. „Môžu tým však i myslieť, že sú medzi nimi aj niektorí študenti, ktorí sú zdržanliví až do dospelosti alebo dokonca do uzavretia manželstva. Keď to spriemerujete na celú populáciu, zdržanlivých, ako aj tých, ktorí sexuálne žijú, vyjde vám z toho v priemere neskorší vek, kedy sa začína so sexuálnym životom.“

„Niektorí mladí si toto posolstvo skutočne berú k srdcu a sú zdržanliví,“ povedal.

Autori tiež poznamenali, že dievčatá majú tendenciu zachovávať zdržanlivé postoje viac než chlapci. Nebol zaznamenaný žiaden rozdiel vo veku pri prvom sexuálnom styku, čo sa týka rasy alebo etnickej príslušnosti.

„Negatívne následky spojené so skorou sexuálnou aktivitou sú omnoho väčšie v mladšom veku. Čím je osoba pri začiatku sexuálnej aktivity staršia, tým sú následky menšie. Takže rozhodne má význam povzbudzovať niekoho, kto má 13 rokov, aby so sexom počkal, kým bude mať 16, 18 alebo 21, aj keď nebude zdržanlivý až do manželstva.“

Najviac efektivitu programu ovplyvnila predchádzajúca sexuálna aktivita študentov. Záverečné zistenie, ktoré bolo publikované v marci v databázi časopisov SAGE Open, tvrdí: „Medzi dievčatami, ktoré boli ešte pred programom panny, bol nižší počet tých, ktoré mali sexuálny styk na konči 9. ročníka.“ „Medzi študentami, ktorí už boli sexuálne aktívni, sme vybadali krátkodobý efekt zmeny úmyslov, nie však ich sexuálneho správania.“

Doktorky Su a Liebermanová robili prieskum medzi účastníkmi na začiatku a konci 9. ročníka a opäť na začiatku 10. ročníka. Viac než štvrtina deviatakov, ktorí sa programu zúčastnili, už boli sexuálne aktívni.

Odporúčajú tiež, aby bol program monitorovaný po tom, ako bude ponúkaný niekoľko rokov po sebe - vždy na začiatku 6. ročníka. Vtedy 95% študentov ešte sexuálny styk nemalo.

Sprigg povedal, že „zástancovia takzvaného všeobecného vzdelania sú za to, aby sa už v skorom veku učili veľmi explicitné informácie o sexualite - vo veku nižšom, v akom by väčšina detí vôbec pomyslela na sex.“ Myslí si, že „čas zaoberať sa touto otázkou je v 7. či 8. ročníku, pretože deti v niektorých triedach žiaľ už takom nízkom veku začínajú sexuálne žiť.“

Úspech štúdie znovu uistil Valerie Huberovú, výkonnú riaditeľku organizácie National Abstinence Education Association (NAEA): „Táto nová štúdia sa pridáva k 22 ďalším preskúmaným štúdiám, ktoré preukazujú, že vzdelávanie s názvom SRA (Sexual Risk Avoidance - Zabránenie sexuálnym rizikám) má pozitívny vplyv na sexuálne správanie študentov,“ povedala.

„Tento precízny plán výskumu zdôrazňuje účinnosť vzdelávania, ktoré je zamerané na abstinenciu.“

Vedci zatiaľ tvrdia, že Obamova vláda robí obštrukcie ohľadom vydania ďalšej správy, ktorá poukazuje na to, že zdržanlivé postoje pozitívne vplývajú na tínedžerov.

V roku 2009 financovalo Administration for Children and Families (ACF), oddelenie z amerického Ministerstva zdravotníctva (HHS), štúdiu s viac než 1000 účastníkmi. Šlo o mladých ľudí vo veku 12-18 rokov. Toto oddelenie však odmietlo správu o výsledkoch publikovať až do roku 2011, kedy sa muselo podrobiť zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA).

V štúdii sa zistilo, že postoje rodičov a vrstovníkov formujú tínedžerské názory na sex a zdržanlivosť viac, než „preberanie tém o sexe a zdržanlivosti v triede alebo v rámci nejakého programu.“

„Ich postoje proti zdržanlivosti sú politické - možno viac než postoje konzervatívcov za zdržanlivosť.“

„Liberáli často tvrdia, je konzervatívci sú proti vede. No keď je výskum a veda proti ideologickým názorom liberálov, následne veľmi horlivo tieto zistenia potláčajú.“

„Ktokoľvek, kto nesúhlasí so SRA vzelávaním zameraným na zdržanlivosť, musí byť vo svojom antagonizme úprimný,“ uviedla Huberová.

„Už nemôžu hovoriť, že tento prístup „nefunguje“, ale musia priznať, že ich nesúhlas je jednoducho ideologický odpor voči programom, ktoré podporujú tínedžerov, aby počkali so sexom.“

Program CTB je zavedený v 48 amerických štátoch už od roku 1993.

Prešlo ním viac než 3 milióny žiakov a študentov.

DISKUSIA k článku