teplomer

 

WHO vyškrtla z globálneho registra chorôb transgenderizmus a pridala závislosti

262
Kultúra smrti

Svetová zdravotnícka organizácia pridala na zoznam chorôb syndróm vyhorenia a závislosti, napríklad na hazardných hrách. Zo zoznamu naopak odstránila transgenderizmus. Informuje RT.

Definíciou „syndrómu vyhorenia“ ako „syndrómu, ktorý je konceptualizovaný ako výsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý,“ WHO zdôrazňuje, že syndróm vyhorenia je viac než stres a je vnímaný v „pracovnom kontexte“.

Klasifikácie ICD používajú poisťovne na fakturačné účely; ustanovenie „iba na pracovisku“ zabezpečí, že napríklad pacient, ktorý „vyhorel“ po starostlivosti o chorého člena rodiny nedostane rovnaké poistné krytie ako niekto, kto v kancelárii strávi 100 hodín týždenne.

Liečba syndrómu vyhorenia stojí len v USA 4,6 miliardy dolárov ročne.

Ďalším uznesením bolo zaradenie závislosti na drogách, alkohole a hazardných hrách do Medzinárodnej kvalifikácie chorôb (ICD-11).  Proti zaradeniu závislosti na video a online hrách do zoznamu chorôb protestoval aj herný priemysel. Obáva sa, že ľudia, ktorí často hrajú hry, budú automaticky klasifikovaní ako tí, ktorí potrebujú liečbu.

Združenie Interactive Games and Entertainment Association varovalo, že rozhodnutie WHO bolo uskutočnené jednostranne „bez konsenzu akademickej obce“.

Na druhej strane „gender nesúlad“ bol úplne vyňatý z kategórie duševných chorôb a stal sa „stavom súvisiacim so sexuálnym zdravím.“

Podľa definície WHO „správanie a preferencie týkajúce sa rodovej voľby nie sú základom diagnózy.“

Zatiaľ čo sa WHO pôvodne zameriavala na kontrolu a eradikáciu prenosných chorôb, ako sú kiahne a tuberkulóza, v poslednom čase sa venuje viac a viac „normovaniu“.

Hoci by bolo potešujúce myslieť si, že si ľudstvo podmanilo infekčné a prenosné choroby a môže presunúť pozornosť na sociálne choroby, v skutočnosti to tak nie je. A namiesto toho, aby sa tento problém riešil, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pokračuje ďalej v ceste sociálneho inžinierstva, v ktorej sa začala v januári, keď zaradila „váhavosť v očkovaní“ a „zmenu klímy“ medzi 10 najväčších zdravotných problémov roku 2019. Na tom istom zozname sa nachádzala napríklad aj ebola a HIV.

 

DISKUSIA k článku