teplomer

 

Zabráňme skrytému pretláčaniu gender agendy. Zapojme sa do boja a zastavme to

723
Kultúra života

Gender Ideológia sa čoraz výraznejšie dostáva do médií, škôl, politík štátu. Všetko to prichádza akoby z ničoho nič. Pojem, ktorý bol pred krátkym časom úplne neznámy sa stáva trendom medzi progresívnymi liberálmi a objavujeme ho čoraz častejšie v medzinárodných dokumentoch, či v tých, ktoré prijímajú orgány Európskej únie a Rady Európy.

Nové pojmy sa neobjavujú len tak. Obvykle sú postupne pretláčané z akademických či aktivistických kruhov a niektoré si nájdu svoju cestu do oficiálnych štátnych politík. Od dôb Antónia Gramsciho ľavica pochoduje inštitúciami a mení zhora svet okolo seba. Prináša myšlienky, ktoré by nikdy ľudia v demokracii neschválili. Najprv sa takýmto novým myšlienkam darí v medzinárodných inštitúciách, kde sa pohybuje nadpriemerné množstvo vykorenených ľudí, ktorí stratili svoje pôvodné národné hodnoty.

Takýto je aj prípad genderu, ktorému sa dobre darí v Organizácii spojených národov, Európskej únii či v Rade Európy. Odtiaľ sa vo forme rôznych monitorovacích správ, odporúčaní, manuálov, usmernení, koncepcií, stratégií a v prípade Európskej únie aj právnych predpisov šíri do členských štátov ako je aj Slovensko.

Prienik je pozvoľný, dobrovoľný. Základný argument pre oponentov je, že však je to dobrovoľné, členské krajiny si to môžu prispôsobiť, však o nič nejde. A tak mimo pozornosti politikov aj občanov sa do organizmu štátov dostávajú nové ideológie, ktoré by nikdy v demokratickom procese nemohli byť schválené. Toto je aj prípad gender ideológie.

Aj na Slovensku sa začali plaziť cez akademickú sféru, rôzne rodové štúdie, ktorých sa ujíma tretí sektor, ktorý má sklon „ochraňovať“ všetkých zraniteľných. Takto sa dostali postupne do škôl a začal indoktrinovať najmladšiu generáciu. Dnes je ešte čas toto zastaviť. Musíme odhaliť gender a prinútiť jeho podporovateľov, aby sa zapojili do demokratického procesu. Nech všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem gender musia byť predložené do Výboru pre Európske záležitosti a verejne prejednané. Iba takto sa bude verejnosť môcť o nich dozvedieť a vyvinúť proti nim protitlak a tak zastaviť šírenie genderu na Slovensku.

Petícia na podporu takejto zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prichádza v hodine dvanástej. Musíme ju však podporiť a vyvinúť tlak na parlamentné strany, aby konali kým sa konať ešte dá. Petíciu možno podpísať na http://www.peticia.sk/gender/.

Ešte slovo k iniciátorom petície. Niečo sa mení aj na našej politickej scéne. Zrejme vďaka o. Kuffovi sa mení aj kresťanský „hlavný prúd“. Ako inak si možno vysvetliť to, že medzi iniciátormi je kandidát za KDH do Európskeho parlamentu Michal Považan a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška.

Michal Považan vo svojom statuse na facebooku dokonca hovorí, že pretláčanie genderu poza bučky a chrbáty verejnosti sa musí zmeniť.Žeby precitli mestskí kresťania alebo aj oni zacítili nebezpečenstvo genderu? Či je pravda jedno alebo druhé, je to dobré znamenie toho, že Slovensko sa mení a kresťania pochopili, kde je skutočný nepriateľ a čo musia urobiť.

DISKUSIA k článku