791.jpg

Ombudsmanka pripomína potrebu riešenia ochrany reprodukčných práv

264
Kultúra smrti

Potrebu zaoberať sa reprodukčnými právami a ich ochranou pripomenula verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Pôrodníctvo sa týka celej spoločnosti a je dôležité, aby sme na problémy v tejto oblasti upriamili pozornosť. Je v záujme štátu vytvoriť systém poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude založený na dôkazoch a bude odrážať súčasné poznatky a bude rešpektovať sexuálne a reprodukčné práva žien,“ uviedla Patakyová s tým, že táto povinnosť Slovensku vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov.

Kancelária ombudsmanky podľa nej aktuálne preskúmava postup a rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu v prípade uloženia pokuty Televízii Markíza za odvysielanie programov a príspevkov o priebehu pôrodu, po ktorom rodička upadla do kómy a po niekoľkých dňoch zomrela. Možným porušením základných práv sa zaoberá aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podľa Pavelkovej mimovládne organizácie často poukazujú na jednotlivé aspekty systematického porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti, ku ktorým mohlo dôjsť aj v medializovanom prípade. O problémoch ombudsmanka informovala aj osobitnú spravodajkyňu OSN pre násilie na ženách v súvislosti s pripravovanou správou o stave reprodukčných práv žien na celom svete.

Ombudsmanka vníma ako závažné problémy šitie po pôrode bez dostatočnej anestézie či rutinný nástrih hrádze, ktoré možno podľa nej kvalifikovať ako hrubé zaobchádzanie. „Bolo by žiaduce, keby sa takéto praktiky nevyužívali, žiaľ, nie je to tak,“ dodala.

Patakyová sa od minulého roka venuje aj nezákonným sterilizáciám rómskych žien z 90. rokov. V analýze konštatuje, že ide o mimoriadne závažné porušenia práv a v stanovisku navrhuje prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila prístup k účinným prostriedkom nápravy a primeranú satisfakciu. „Za to, že sme sa ešte stále nevyrovnali s nezákonnými sterilizáciami, nás dlhodobo kritizujú aj medzinárodné organizácie, skonštatovala Patakyová s tým, že jej návrhy na nápravu nie sú zo strany kompetentných orgánov dostatočne akceptované,“ uzavrela ombudsmanka.

DISKUSIA k článku