Druhý najobľúbenejší “šport” vo Francúzsku?

412
Kultúra smrti

Druhý najobľúbenejší šport vo Francúzsku, hneď po futbale? Zdá sa, že je to vandalizácia kostolov a ničenie kresťanských symbolov. Len v priebehu posledných dvoch mesiacov boli zaznamenané desiatky prípadov vandalizácie, krádeží a znesvätení kostolov.

Portál L´observatoire de la christianophobie pravidelne monitoruje situáciu a prináša pravidelne správy o týchto činoch. Situáciu súčasného Francúzska dokresľuje nasledujúci zoznam útokov na kostoly alebo kresťanské symboly len za obdobie apríl – máj 2019:

Znesvätenie kostola sv. Petra v Montluçon: páchatelia rozbili dvere od svätostánku a ukradli hostie nachádzajúce sa v cibóriu.

Kostol sv. Jána v Pibres: neznámi páchatelia rozmlátili vchodové dvere do kostola a odcudzili 3 sochy, 2 zastavenia krížovej cesty, veľkonočnú sviecu a dva svietniky.

V Port-la- Nouvelle vandali poškodili sochu lurdskej Panny Márie.

Farnosť Saint-German de Prés: 2 páchatelia, ktorých zaznamenala bezpečnostná kamera v noci zo 7. na 8. mája sa vlámali do kostola a následne ukradli bronzový svietnik a pozlatený kríž, ktorý stál na oltári.

Farnosť v departamente Vienne od februára zaznamenala desiatky krádeží a pokusov o krádež kalichov a cibória, v niektorých prípadoch i veľmi vzácnych. Arcibiskup z diocézy Poiters, Pascal Wintzer, v reakcii na tieto udalosti odmietol zatváranie chrámov s argumentom, že by to „dalo za pravdu tým, ktorí chcú tak či onak, týmto násilím vymazať prítomnosť kresťanstva v spoločnosti.“

Kostol sv. Martina vo farnosti Notre – Dame dé Piemont:páchatelia odmontovali kríž a sochu Ukrižovaného, ktorý kríž niesol rozbili na dva kusy a pohodili pri oltári. Bohužiaľ nejedná sa o prvý prípad znesvätenia v tejto diecéze, ako uviedol Marc Aillet, biskup z Bayonne.

Kaplnka Našej Pani ustavičnej pomoci, ktorá je kultúrnou pamiatkou z 18. storočia a ktorá sa stala miestom veľkej mariánskej úcty. Steny kaplnky sú pokryté ďakovnými tabuľkami  na poďakovanie za vyslyšanie prosieb. Informačná tabuľa o histórii kaplnky, hlavne pre turistov a návštevníkov, nachádzajúca sa pri kaplnke, bola opakovane zničená.

Kostol sv. Petra v Equilhen –Plage: vlámanie a  úmyselne založený požiar v sakristii.

Kostol Saint, diocéza Nîmes: vandalizovaný dvakrát za desať dní, Veľkonočná sviečka a sviečky venované Panne Márii páchatelia spálili, zničili elektrické napájanie organu a na mieste boli nájdené zvyšky pikniku (plechovky a pečivo).

Opátstvo Tournus, pochádzajúce z 11. storočia: páchatelia rozbili dvere opátstva a takisto dvere do sakristie. Vypáčili pokladničky na milodary a pokúsili sa takisto vlámať do bungalovu, kde bol uložený materiál pre robotníkov.

Tri mladé dievčatá vo veku 14, 17 a 19 rokov poškodili približne 70 náhrobkov na cintoríne v Saint –Étienne.

Vchodové dvere kostola Notre- Dame de Tour v Toulouse boli počmárané s grafity nápisom Allah Akbar.

Kostol Saint- Germain  v Brion: znesvätenie, ukradnuté  premenené hostie.

Kostol Saint-Éloi v Bordeaux je opakovane cieľom nenávistných nápisov. Tentokrát na dvere páchatelia namaľovali hákový kríž.

Na cintoríne v obci Mison niekto poničil kríže nachádzajúce sa na hroboch.

Kostol vo Fresnay –sur-Sarthe bol cieľom vlámania a krádeže.

Kostol Saint- Vivien v Pons: krádež kalichov a znesvätenie tábernakula.

Katolícka škola vo Fouesant sa stala objektom veľmi vulgárnych nápisov, ktoré páchatelia nechali na budove.

Vandalizovaný kostol vo Fellering: ukradnutý zosilovač ozvučenia, vysielač bezdrôtového mikrofónu, krádež oltárneho mikrofónu, pokladničky na milodary vypáčené.

Kríž  nachádzajúci sa v meste Nante zvandalizovaný anarchistickými nápismi.

Zničený kríž na námestí vo Valcabrér.

Vandalizácia kostola v Moivrons, páchatelia rozhádzali sviečky  po celom kostole.

Kostol Sv. Valeriána  v Châteaudun počas Veľkého týždňa:poničené sviečky, ukradnuté kvety, zničená pokladnička na dary, poškodené varhany, čo malo na následok, že v kostole nebolo možné hrať ani počas  slávnostnej veľkonočnej omše ani  v nasledujúcom období.

Toto je len neúplný zoznam nakoľko presné číslo sa len ťažko určuje, keďže o mnohých činoch v mainstreamových ani v regionálnych  médiách nenájdete  žiadnu zmienku a nie všetky sú nahlásené na polícii.

Katarína Hanzlíková

 

DISKUSIA k článku