teplomer

 

popefrancis_2.jpg

Pápež František sklamal liberálov: Neexistujú dôkazy, že by raná Cirkev mala diakonky

546
Milko Kostovič
Neutral

"Nemáme žiadnu istotu, že by existovala vysviacka s tou istou formou ... "

Pápež František opäť sklamal očakávania liberálov, keď uviedol, že neexistuje žiadny historický dôkaz naznačujúci, že by Katolícka cirkev niekedy mala ženské diakonky ekvivalentné dnešnej dobe.

Zatiaľ čo Katolícka cirkev definitívne vyhlásila, že Ježiš Kristus ustanovil výlučne mužské kňazstvo v súlade s hebrejskou tradíciou siahajúcou až k Mojžišovi, diskusie v posledných rokoch sa sústredili na to, či ženy môžu byť vysvätené za diakonky v kostole - za služobníčky, ktoré pomáhajú pri duchovných funkciách, ale nevykonávajú Sviatosti, ako je napr. spoveď či Svätá Eucharistia. 

Len pred tromi rokmi bol pápež František požiadaný Medzinárodnou úniou generálnych predstavených, aby vymenoval komisiu, ktorá by študovala perspektívu ženských diakoniek. Podľa portálu LifeSiteNews sa Svätý otec počas tlačovej konferencie na palube lietadla vyjadril, že komisia nedokázala nájsť dôkazy, podľa ktorých by Katolícka cirkev niekedy mala ženskú diakonku. 

"Všetci boli rozdielni, ako všetky žaby z rôznych studní," povedal František. "Každý myslel inak, ale spolupracovali a dohodli sa na určitom bode. Každý z nich mal potom ale inú víziu, ktorá nebola v súlade s ostatnými. A na tomto mieste sa ako komisia zastavili a každý pokračuje vo vlastných štúdiách, aby sa pohli dopredu."

 

 

DISKUSIA k článku