Adoration

Typický novokňaz USA má podľa prieskumu 33 rokov, modlí sa ruženec a adoruje Eucharistiu

545
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Typickým kandidátom na kňazskú vysviacku v roku 2019 je 33-ročný rodený katolík, a to podľa nedávneho prieskumu 379 zo 481 mužov, navrhnutých na vysvätenie za kňaza v USA tento rok. Tento prieskum pre Konferenciu katolíckych biskupov USA viedlo Centrum pre aplikovaný výskum v apoštoláte. Podľa prieskumu sa typický kandidát pravidelne zúčastňuje Eucharistickej adorácie a modlí sa ruženec ešte pred vstupom do seminára.

75% mužov sa pripravovalo na diecézne kňazstvo, pričom najviac respondentov pochádzalo zo seminárov v arcidiecézach Cincinnati a Washington (z každej 8), v diecézach Clevelandu a Patersonu (z každej 7), z arcidiecéz St. Louis, Los Angeles, New Orleans, Newark a Milwaukee (z každej 6). Z členov rehoľných spoločenstiev pochádzalo najviac respondentov z rádu jezuitov (16), dominikánov (11) a Legionárov Krista (10). 25% kandidátov sa narodilo v cudzine: Mexico (5%), Colombia (2%) a Vietnam (2%). V USA však žijú už v priemere 14 rokov a do USA prišli vo veku 22 rokov. Vysoké percento kandidátov navštevovalo katolícku základnú školu (47%), katolícku strednú školu (39%) alebo katolícku univerzitu (38%). Veľa z nich malo domácu náuku (homeschool): 11% z nich sa učilo 8 rokov doma v čase, keď menej ako 2% US detí bolo vzdelávaných doma. Za predpokladu, že všetci seminaristi, ktorí sa predtým vzdelávali doma, pochádzajú z USA, potom takmer 15% rodilých US kandidátov bolo vzdelávaných doma.

Prieskum zistil, že:

 • typický diecézny kandidát na kňazskú vysviacku žil vo svojej diecéze 18 rokov predtým, ako vstúpil do seminára
 • 70% kandidátov sú belosi, 14% latinoameričania, 8% aziati, 6% černosi; 11% je konvertitov, prijatých do Katolíckej cirkvi okolo veku 18 rokov
 • 34% má v príbuzenstve kňaza alebo rehoľnú osobu
 • 77% má oboch rodičov katolíkov
 • 5% slúžilo v armáde USA, 17% má rodiča s vojenskou kariérou
 • pred vstupom do seminára sa 73% z nich modlilo ruženec a 75% sa pravidelne zúčastňovalo Eucharistickej poklony
 • o kňazstve začali uvažovať vo veku okolo 16 rokov
 • 69% kandidátov povzbudil k povolaniu kňaz v ich farnosti, 43% povzbudil priateľ, 39% niekto z farníkov, 38% ich matka, 33% ich otec. V priemere povzbudili kandidáta asi štyria ľudia.
 • 45% z nich odrádzali od povolania: 6% z nich odrádzal kňaz, 10% otec, 12% matka, 23% ostatní členovia rodiny
 • kandidáti majú v priemere troch súrodencov, z toho 6% sú ešte menšie deti
 • 38% z kandidátov sú najstaršie deti v rodine; 22% najmladšie
 • pred vstupom do seminára malo 55% z nich ukončené VŠ vzdelanie; 15% z nich boli absolventi
 • 68% z nich pred vstupom do seminára pracovalo na plný úväzok
 • 53% z nich boli členmi farskej mládežníckej skupiny, 30% slúžilo v kampusoch katolíckych univerzít, 28% boli členmi chlapčenského Skautu, 21% pracovalo v pro-life skupinách, 21% boli členmi Kolumbových rytierov alebo Rytierov sv. Petra Clavera
 • 10% z nich sa zúčastnilo charizmatickej obnovy, 6% absolvovalo Cursillo
 • 16% z nich sa zúčastnilo Svetových dní mládeže, 14% na konferencii mládeže Františkánskej univerzity v Steubenville, 6% bolo vo FOCUS-e (Spoločenstvo katolíckych univerzitných študentov), 5% sa zúčastnilo Národnej konferencie katolíckej mládeže
 • 78% slúžili ako miništranti, 53% ako lektori, 44% ako mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania a 38% boli pred vstupom do seminára katechétmi  

 

DISKUSIA k článku