pope-vatican-new-rule.jpg

Pápež vydal nový zákon vyžadujúci od kňazov a mníšok oznamovanie zneužívaní

376
Milko Kostovič
Neutral

Pápež František vydal nový zákon, ktorý vyžaduje, aby všetci katolícki kňazi a mníšky na celom svete ohlasovali prípady sexuálneho zneužívania duchovenstva a taktiež zakrývanie takýchto činov zo strany ich nadriadených. Jedná sa o prelomovú snahu učiniť Katolícku cirkev zodpovednú v prípade, keď nechránia svoje stádo. 

Cirkevný zákon zverejnený vo štvrtok poskytuje ochranu informátorom, ktorí podajú správu a taktiež sa požaduje od diecéz, aby mali systém, ktorý by mohol dôverným spôsobom prijímať takéto tvrdenia. Zákon načrtáva postupy na vykonávanie predbežných vyšetrovaní, keď je obvinená osoba biskup, kardinál alebo náboženský predstavený. 

Jedná sa o zatiaľ posledné úsilie Františka reagovať na globálnu erupciu sexuálneho zneužívania a škandálu, ktorý zdevastoval dôveryhodnosť katolíckej hierarchie a pápežstva. 

 

 

 

 

 

DISKUSIA k článku