teplomer

 

Jesus

Dva lúče, vychádzajúce z Ježišovho Srdca na obraze Božieho Milosrdenstva - záchrana duší

308
Zuzana Smatanová
AltKAT

Dva lúče, z ktorých jeden je svetlý a druhý červený, a ktoré vychádzajú z Ježišovho Srdca na obraze Božieho milosrdenstva, majú veľmi dôležitý význam. 

Sestra Faustína Kowalska zapísala Ježišove slová do svojho denníčka Božie milosrdenstvo v mojej duši hneď potom, ako sa Ježiša spýtala na význam týchto lúčov. Spovedník sestry Faustíny, bl. páter Michal Sopocko, ju požiadal aby sa naň Ježiša spýtala. Počas modlitby sr. Faustína počula vo svojom vnútri tieto Ježišove slová

„Tie dva lúče znamenajú Krv a Vodu – svetlý lúč predstavuje Vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená Krv, ktorá je životom duší ... 

Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo kopijou prerazené na kríži. Tie lúče zakrývajú duše pred hnevom môjho Otca. Šťastný, kto bude žiť v ich tieni, lebo spravodlivá Božia ruka ho nezasiahne. Túžim, aby druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Pros môjho verného služobníka (p. Sopocka), aby v tento deň povedal celému svetu o mojom veľkom milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov aj trestov.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Ó ako veľmi ma zraňuje nedôvera duše. Taká duša vyznáva, že som svätý a spravodlivý, ale neverí, že som milosrdenstvo, nedôveruje v moju dobrotu. Aj diabli uznávajú moju spravodlivosť, ale neveria v moju dobrotu. Moje srdce sa raduje z mena Milosrdenstvo.

Povedz, že milosrdenstvo je najvznešenejšou vlastnosťou Boha. Všetky diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom.“

(Božie milosrdenstvo v mojej duši: Denníček sr. Faustíny Kowalskej, 299)     

Ježiš teda povedal, že lúče, vychádzajúce z jeho Srdca, symbolizujú Jeho Krv a Vodu: „Svetlý lúč predstavuje Vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená Krv, ktorá je životom duší ...“

Ježišu, dôverujem Ti! 
 

DISKUSIA k článku