teplomer

 

olmsted_prayer_breakfast_810_500_75_s_c1.jpg

Biskup vyzýva katolíkov USA brániť manželstvo a život aj napriek riziku prenasledovania

185
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Biskup Thomas Olmsted z Phoenixu v štáte Arizona vyzval katolíkov aby bránili manželstvo a život a aby bojovali proti novodobým herézam, bludom, aj keď tak riskujú prenasledovanie, ktoré je s takýmto konaním zvyčajne spojené.

Vo svojom príhovore na tzv. Národných katolíckych modlitbových raňajkách vo Washingtone D. C., ktoré sa konali koncom apríla 2019, Biskup Olmsted dôrazne vyzýval katolícke páry aby „všetko vsadili“ na dodržanie svojho manželského sľubu a aby boli otvorení životu. Upozornil, že katolíci sú povolaní zastať sa nenarodených detí, ktorým hrozí potrat, ako aj kritizovať opozíciu, ktorá je proti prijatiu zákona na ochranu detí, ktoré sa pri potrate narodia živé.

„Bratia a sestry v Kristu, dokážeme to“, povedal biskup. „Boli sme stvorení práve pre túto chvíľu. Boh nás predurčil pre tieto dejinné okolnosti.“ Potom spomenul, že bol vysvätený za kňaza akurát v roku, kedy sa prijal interrupčný zákon v USA v zmysle, že interrupcia sa zahŕňa do výkladu práva na súkromie (1973; na základe kauzy Roe vs. Wade); odvtedy sa tento zákon nad jeho službou vznáša ako tieň. Kristus ho povoláva hovoriť pravdu aj podľa dokumentu Druhého Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, 51, v ktorom sa hovorí, že potrat je „hrozný a neopísateľný zločin“.

„Je mojou pastoračnou povinnosťou prinášať svedectvo evanjeliu života“, pokračuje Olmsted, „modliť sa a pracovať na obnovení zákonov, ochraňujúcich tých najbezbrannejších spomedzi nás. Kristovo zmŕtvychvstanie bolo prepojené s Jeho telesnosťou; v súčasnosti je stredobodom mnohých bludov práve ľudská telesnosť, čo zahŕňa aj moderný blud sexuálnej revolúcie a jej radikalizovanej verzie – gender ideológie, ako ju nazýva pápež František. Akékoľvek odmietanie telesnosti okamžite zasahuje dve nádherné, no náročné a často nepohodlné skutočnosti – manželstvo a dieťa. Manželstvo bolo tŕňom v oku už prvým gnostikom, všelijakým skupinám a osobnostiam v dejinách, vrátane Henricha VIII a Martina Luthera, a stojí v ceste aj súčasnej gender ideológii. Ďalšie oslabovanie inštitúcie manželstva našu veľkú krajinu absolútne v ničom neposilní. My kresťania sa teda dnes musíme manželstva zastať vo svojich domovoch ale aj na verejnosti a to aj napriek faktu, že nám za to hrozí prenasledovanie. Pri sporných otázkach ohľadne telesnosti je najľahším terčom dieťa“, dodáva Olmsted a poukazuje na „ukričanú opozíciu“ voči prijatiu zákona na ochranu detí, ktoré sa pri potrate narodia živé.

Zákon, požadujúci aby lekár poskytol lekársku starostlivosť deťom, ktoré prežijú potrat v neskoršom štádiu tehotenstva neprešiel v Senáte USA, no republikáni sa sústavne snažia pokračovať v hlasovaní o ňom aj v nastávajúcom období.

„Toto bezohľadné ignorovanie života dieťaťa pochádza zo zatvrdlivosti srdca“, povedal biskup Olmsted na spomínanom zhromaždení. „Kristus nás vyzýva, aby sme sa zastali každého dieťaťa a tam, kde žiadne ľudské srdce nie je ochotné, ani pripravené prijať nový život, nechať Jeho, aby nám On sám otvoril srdce na prijatie takého dieťaťa; aby sme dokázali my vyplniť trhlinu, ktorú vytvorilo tvrdé, kamenné srdce človeka.“

Uznal aj dôvod katolíckych laikov na hnev voči sexuálnemu zneužívaniu niektorými duchovnými a povedal, že biskupi dlhujú veriacim napraviť vhodným spôsobom čo sa dá.

Olmsted uviedol, že aj on sám dlhuje veriacim svojej diecézy objasniť náuku o povolaní do manželstva. Zdôraznil dôležitosť vytrvania vo viere u katolíckych párov a rodín s deťmi, pričom znepokojene skonštatoval, že minulý rok dosiahla populačná krivka USA rekordné minimum. Biskup potom citoval z apoštolskej exhortácie Complete My Joy (Zavŕšte moju radosť), ktorú napísal pre svoju diecézu a ktorá v plnej miere podporuje náuku Humanae Vitae. 

„Katastrofa, ktorú spôsobili teológovia, biskupi, kňazi a laici tým, že odmietli prorocký list pápeža Pavla VI, sa nám teraz zosypala na hlavu“, povedal biskup Olmsted a potom sa spýtal, aký dôkaz je ešte potrebný na to, aby svet pochopil, že rozdelenie, zasiate sexuálnou revolúciou, je morovou ranou a nešťastím doteraz nevídaných rozmerov.

„Dosť, stačilo!“, zvolal biskup. „Manželia a manželky, otcovia a matky, vy ste povolaní mať statočné srdce a bojovať proti tejto kultúre smrti. Dokážete vybudovať niečo lepšie, slobodnejšie, veľkorysejšie a šľachetnejšie a začnete u seba doma.“ Kresťania nemajú byť samoľúbi, ale veľkorysí a sú povolaní k svätosti, prežívať život plný Ducha Svätého, ako ženy a muži, praktizujúci hrdinské čnosti. „A vy, ´hlavy´ našich domácich cirkví, rodín, našich najmenších, ale životne dôležitých buniek Cirkvi a spoločnosti; vašou prvoradou povinnosťou a zodpovednosťou je „vsadiť všetko“ na váš sviatostný manželský sľub. Prejaví sa to aj v mimoriadnej otvorenosti na dar nového života, či už pôjde o dieťa splodené v manželstve, prijaté do pestúnskej starostlivosti alebo adoptované.“ Olmsted záverom vyzval katolíkov aby sa úprimne snažili „viesť svoje rodiny tak, ako od nich žiada Pán – v hlbokej viere v Neho a s dôverou, akú dokážu prejavovať iba deti.“  

 

DISKUSIA k článku