teplomer

 

resurrection.jpg

Vzkriesenie je pozvaním nahliadnuť za obzor bolesti, smútku a utrpenia

189
Milko Kostovič
Kultúra života

Veselú veľkú noc! Tento víkend slávi univerzálne telo kresťanských veriacich slávne vzkriesenie Ježiša Krista. Táto udalosť je základným kameňom celého kresťanského spôsobu života.

Ako napísal svätý Peter: "Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera... A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí."

Podávaný výklad vzkriesenia je radikálny. Medzi jeho mnohé zásady patrí výzva odpustiť nepriateľom, vážiť si ľudské telo, nezištne slúžiť chudobným, privítať cudzinca, ochraňovať zraniteľných, oddane oslavovať sviatosti, študovať Bibliu a žiť spôsobom života, ktorý je riadený modlitbou a duchovný rozlišovaním. 

Táto cesta je v ostrom rozpore s dnešnou kultúrou, podobne ako to bolo pred dvetisíc rokmi. A predsa je to „cesta“, ktorá vždy zvýrazňovala kresťana a odlišovala ho od jeho susedov. 

Aby bol takýto spôsob života možný a aby prekvital bez nevôle alebo sebaľútosti, veriaci musí úplne prijať vzkriesenie. Dosiahneme to len tým, že umiestnime svoje sebaodriekanie do medzí večnosti a do mozaiky, ktorá zahŕňa perspektívu mimo hraníc konkrétnych situácií a osobností, tým, že dokážeme nájsť silu, skutočný pokoj a prostriedky vytrvalosti.

Vzkriesenie je pozvaním nahliadnuť za obzor bolesti, smútku a utrpenia. Je to naša výzva "vymaniť sa zo seba" a našich malých, vlastných svetov márnivosti a požiadaviek. Je to výzva k slobode a duchovnému mieru. Vzkriesenie predstavuje celkový obraz existencie. Zdvíha závoj, ktorý zahaľuje smrť, a odhaľuje nám realitu života, ktorá presahuje čas a priestor.

Vzkriesenie nám zobrazuje širšie súvislosti existencie. Ponúka nám plnosť života. V jeho svetle preto môže byť udelené milosrdenstvo, keďže každý prečin je umiestnený v rámci jeho nekonečna. V moci vzkriesenia stojí každé usporiadanie túžob za námahu, pretože naše telá sa budú podieľať na jeho sláve.

Vo svetle vzkriesenia je umožnená nesebecká služba a blahosklonné privítanie cudzinca, keďže každému konaniu dopomáha milosť a všetci ľudia sú považovaní za príjemcov večného života. 

Vzkriesenie je tá najmocnejšia, ohromujúca, výbušná udalosť, aká sa kedy udiala v histórii ľudstva. Zásadne zmenila ľudský príbeh a drasticky zmenila kurz vzťahov ľudskej rodiny. Vzkriesenie je udalosť, s ktorou sa treba vyrovnať a ktorá si vyžaduje pozornosť. 

Viera, že večný Boh sa stal človekom, dovolil si prežiť všetko, čo je ľudské, zomrel hroznou smrťou uprostred strašného posmechu, a potom vstal z mŕtvych a ponúkol svojim učeníkom účasť na jeho sláve, to je učenie, ktoré zmenilo monštrá na svätcov a barbarské hordy na civilizované spoločnosti. 

Či už je človek veriaci alebo nie, schopnosť vzkriesenia sformovať spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú byť nástrojmi milosrdenstva, úcty, súcitu, sebaobetovania a modlitby, nemožno poprieť. 

Účinky tohto celosvetového tela môžeme vnímať v živote tých, ktorí sú chorí, chudobní, unáhlene odsúdení a žijú na perifériách spoločnosti a napriek tomu ich kresťania prijali, poctili si ich, milujú ich a slúžia im. 

Vzkriesenie je vyvrcholením všetkého, čo je dobré a skutočne ľudské. Je to povýšenie človeka do božskosti. Je to Božie dielo, ktorým privádza ľudstvo k sebe prostredníctvom obety a služby Ježiša Krista. 

Toto je vzkriesenie. Toto je udalosť, ktorá inšpiruje, tvaruje a formuje život každého kresťanského veriaceho. Je to výzva k dobru a prísľub večnej slávy. To je to, čo dnes oslavujeme. Toto je Veľká noc.

Veselú veľkú noc! 

DISKUSIA k článku