teplomer

 

1245x700.jpg

Učiteľka odhaľuje politiku odborových zväzov: potraty a sexuálna výchova: "Sme zneužívaní"

328
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Učiteľské odbory sa pokúšajú indoktrinovať malé deti, aby si mysleli, že ideály krajnej ľavice sú normou, informuje učiteľka z kalifornskej školy. 

Rebecca Friedrichs, učiteľka s 28-ročnou praxou na kalifornských verejných školách, taktiež napísala editoriál pre Fox News s názvom: "Pro-life učitelia, z vašich odborových poplatkov sa financujú potraty." 

Aké sú detaily? 

Rebecca Friedrichs v rozhovore s Ainsley Earhardt vysvetľuje, ako učiteľské odbory prinášajú do tried liberálne názory. 

S odkazom na jej stĺpček, Earhardt uviedla: "Začali ste hovoriť o veľmi citlivej otázke, na ktorú majú ľudia veľa názorov. A hovoríte o potratoch a potom hovoríte o tom, z pohľadu kalifornskej učiteľky, ako tieto ľavicové skupiny pretláčajú svoju agendu medzi deti. Povedzte nám, čo sa deje v Kalifornii." 

Friedrichs uviedla, že táto agenda nie je ani ľavicovo orientovaná - ide o "krajne ľavicové skupiny" obhajujúce svoje záujmy. 

"V konkrétne Kalifornii sa momentálne deje to, že sme prijali zákon, ktorý vyžaduje veľmi urážlivú sexuálnu výchovu," povedala Friedrichs. "Mali ste ďalšieho hosťa, ktorý vám čosi povedal o tejto sexuálnej výchove: nútenie učiteľov, aby povedali malým deťom, že vo veku 12 rokov majú právo ísť na potrat bez vedomia rodičov alebo ich súhlasu." 

"A školy im pomôžu sa tam dostať a zafinancovať to," dodala.

Earhardt sa spýtala: "Ako sa toto dostáva do našich škôl? Kto to financuje?" 

Friedrichs vysvetlila, že sú to učiteľské odbory, ktoré pretláčajú túto agendu na školách. 

"Šokujúce je, že učitelia o tom netušia," prezradila. "Ľudia sa domnievajú, že učitelia sú títo krajne-ľavicoví ľudia, ktorí pretláčajú tieto veci. To je klamstvo. Učitelia sú tí - väčšina učiteľov sú dobrí, milujúci ľudia a mnohí z nich sú proti potratom a proti sexualizácii malých detí. Zneužívajú nás však silné organizácie." 

"Učiteľské" odborové zväzy vyzbierajú približne 5 miliárd nezdanených dolárov ročne od učiteľov a využívajú tieto peniaze na to, aby presadzovali svoju osobnú sociálnu, sexuálnu a politickú agendu na našich školách," dodala Friedrichs. 

Vyjadrila tiež prosbu, aby jej kolegovia spustili bojkot voči odborom a prestali platiť príspevky. 

"Všetci učitelia v krajine, skutočnosti všetci vládni zamestnanci majú teraz možnosť neplatiť odborom ani cent," povedala Friedrichs. "Stále sme v odboroch. Sme nútení akceptovať ich zastúpenie. Stále nás šikanujú a valcujú, ale my im už nemusíme platiť. A ja dúfam a modlím sa, aby učitelia stáli spolu a prestali im platiť. A verím, že ich napokon dostaneme z našich škôl." 

Čo ďalej? 

Vo svojom nedeľňajšom stĺpčeku, ktorý bol upravený z jej knihy "Standing Up to Goliath," (Postaviť sa Goliášovi, pozn. prekl.) Friedrichs tiež vysvetľuje, že odborové zväzy učiteľov dotujú potraty a financujú Plánované rodičovstvo.

Friedrichs, ktorá bola tiež vedúcou žalobkyňou v prípade Friedrichs vs. Kalifornská asociácia učiteľov - prípad Najvyššieho súdu z roku 2016 o povinných poplatkoch odborom - napísala: "Pred niekoľkými rokmi som bola ako učiteľka šokovaná, keď som sa dozvedela, že štátne a národné učiteľské zväzy jednajú s Plánovaným rodičovstvom. Využívajú peniaze učiteľov a ich zdroje - za našimi chrbtami a proti našej vôli - aby priniesli potraty na pôdu našich škôl." 

"Mnohé naše verejné školy žiadajú od učiteľov, aby učili deti mladšie ako 12 rokov o tom, ako a kde získať antikoncepciu - vrátane tabletky-po a kde absolvovať potraty - bez rodičovského vedomia alebo povolenia," dodala. "Ak to však učitelia odmietnu, zákon nariadi "expertom" ako je Plánované rodičovstvo, aby prevzali triedu." 

Vo svojom stĺpčeku tiež poukazuje na Kalifornskú asociáciu učiteľov a Národnú vzdelávaciu asociáciu ako príklady odborov, ktoré dotujú ľavicové skupiny ako je napr. Women's March, the SPLC, a iné. 

Jej celý stĺpček si môžete prečítať na tomto mieste. 
 

 

DISKUSIA k článku