newhopefamilyservices.jpg

Po legalizácii potratu až do pôrodu štát New York ruší kresťanské adopčné agentúry

103
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Právni zástupcovia ADF (Alliance Defending Freedom – Aliancia za obranu slobody), ktorí zastupujú tohto poskytovateľa adopcií aj na základe vierovyznania, poskytli interview médiám po zasadaní federálneho súdu vo veci sporu New Hope Family Services (Nová nádej rodinám) proti štátu New York. New Hope požiadala v decembri 2018 súd o zastavenie cielených útokov štátu proti nim pre ich náboženské presvedčenie a o možnosť aj naďalej umiestňovať deti v adoptívnych rodinách kým tento súdny spor trvá. Štátny úrad starostlivosti o deti a rodinu (OCFS) štátu New York chce vyšachovať menovanú náboženskú neziskovku z tohto poľa pôsobnosti preto, lebo prioritne umiestňuje deti v domovoch s normálne fungujúcou rodinou, s matkou a otcom, ktorí sú zosobášení. Tento úrad hrozí, že New Hope okamžite vylúči zo svojho adopčného programu. Oficiálna poradkyňa ADF Jeana Hallocková argumentuje:

„Každé jedno dieťa si zaslúži stabilný domov s milujúcimi rodičmi. Už viac ako 50 rokov slúži New Hope deťom a rodinám v štáte New York tým, že ponúka komplexnú službu s láskyplným prístupom a usiluje sa spolu s biologickými a adoptívnymi rodičmi nájsť pre dieťa ten najlepší domov. Existencia tejto náboženskej neziskovky nijako nezasahuje do činnosti iných poskytovateľov adopcií. Naopak, zákaz činnosti New Hope ako poskytovateľa adopcií aj na základe vierovyznania by znamenalo, že stabilný domov nájde oveľa menej detí, oveľa menej adoptívnych rodičov privíta svoje ´nové´ dieťa a oveľa menej biologických rodičov sa bude môcť tešiť z výnimočnej podpory, ktorú im New Hope poskytuje už celé desaťročia. Jedným slovom, ak štát zakáže činnosť New Hope, stratia tým všetci, a nikto nič nezíska.“

New Hope pôsobí ako centrum podpory v tehotenstve, dočasné núdzové ubytovanie a ako sprostredkovateľ adopcie. Túto neziskovku nikdy nefinancoval štát; okrem poplatkov od adoptívnych rodičov financujú jej činnosť cirkevné spoločenstvá, jednotliví darcovia a súkromné granty. Na základe súdneho procesu New Hope Family Services vs. Poole poslala štátna adopčná agentúra list New Hope s následnou návštevou tohto miesta. Napokon neziskovku pochválila za „množstvo výborných výsledkov v zabezpečovaní adopčných služieb v rámci spoločnosti. Vyzdvihli najmä asistovanie biologických rodičov pri dosiahnutí informovaného rozhodnutia pre ich novorodenca, pričom im poskytujú dostatok času na rozhodnutie a prejdú s nimi detailne celý proces výberu adoptívnej rodiny.“

Neskôr však OCFS svoj postoj zmenil a snaží sa politiku neziskovky, súvisiacu s umiestňovaním detí eliminovať. Túto politiku popisuje ako „diskriminačnú a neprípustnú“ aj napriek faktu, že New Hope plne rešpektuje rozhodnutie páru, ak chce iného poskytovateľa adopcií a že doteraz nemali kvôli svojej adopčnej politike žiadne sťažnosti. OCFS dala ultimátum – buď New Hope zreviduje svoju politiku alebo sa môže rozlúčiť so svojím adopčným programom. Hlavný právny zástupca ADF Roger Brooks na zasadaní súdu povedal v mene New Hope Family Services:

„Neexistuje žiadny rozumný dôvod, pre ktorý by štát mal túto neziskovku zlikvidovať a potrestať tak v podstate tých, ktorých viera učí, že najlepším domovom pre dieťa je rodina s otcom a mamou ako manželmi. Poskytovatelia adopcií sú tu na to, aby pomáhali deťom, a nie na to, aby schvaľovali predstavy a túžby dospelých. Deti v celom štáte New York budú trpieť ak sa táto diskriminácia a bezcitnosť voči poskytovateľom adopcií aj na základe vierovyznania stane ´status quo´.“

Právni zástupcovia ADF žiadajú súd aby zabránil potrestaniu, znevýhodneniu a následnej likvidácii neziskovky New Hope z dôvodov náboženského presvedčenia – presvedčenia, ktoré ich motivuje starať sa o ženy, ktoré neplánovane otehotneli a o ich deti.  

 

DISKUSIA k článku