Cupich1.jpg

Sumit o zneužívaní je dôvodom pre ďalšie ´dubia´ otázky - otvorený list dvoch kardinálov

145
Zuzana Smatanová
Neutral

Ešte mesiac pred stretnutím lídrov katolíckej hierarchie z celého sveta so Svätým Otcom, ktoré sa konalo od 21. do 24. februára 2019 bola avizovaná jeho téma ako „ochrana maloletých a zraniteľných/ohrozených dospelých“, ako sa uvádzalo aj v „Liste Božiemu ľudu“, ktorý v auguste 2018 vydal pápež František. Dôkazom avizovanej témy je aj vydanie Osservatore Romano z 11. januára, v ktorom hlavný editor všetkých vatikánskych médií a pápežov hovorca Andrea Tornielli v článku na titulnej strane (Incontro tra Pastori) zdôrazňuje spomínaný dvojitý účel tohto stretnutia.

Potom však odrazu „zraniteľní/ohrození dospelí“ zmizli z oficiálneho programu stretnutia. A spolu s nimi zmizla aj otázka homosexuálneho zneužívania mládeže a veľmi mladých dospelých, a to aj napriek faktu, že po štatistickej stránke práve do tejto skupiny patrí najviac obetí zneužívania duchovnými.

18. februára na tlačovej konferencii pri prezentácii sumitu (pozri foto) sa kardinál Blase Cupich, predseda organizačného výboru, naopak, veľmi usiloval poprieť, že by homosexuálna aktivita bola príčinou zneužívania a to aj napriek svojmu vyjadreniu, že zredukovanie počtu týchto zločinov za minulý rok v USA je čiastočne výsledok ´skríningu´ mužov, ašpirujúcich na kňazstvo, spolu s vylúčením tých, čo spadajú do ´rizikovej skupiny´. Faktom však zostáva, že nielen otázka homosexuality medzi duchovenstvom, ale už aj samotné slovo ´homosexualita´ bolo vylúčené z inak výdatného množstva informácií o sumite, poskytnutých médiám celého sveta. Odstránenie otázky homosexuality z programu stretnutia je zjavne rozhodnutím pápeža Františka, ktorý sa nikdy netajil svojím absolútnym presvedčením o tom, že tu nejde ani tak o sexuálne zneužívanie, ako o zneužívanie moci, a nie jednotlivcami, ale celou kastou – kastou duchovenstva. Redukovanie všetkého iba na „klerikalizmus“ však u mnohých v Cirkvi vyvoláva pochybnosti. 

Toto nie je po prvýkrát čo pápež František vyvolal ´dubiu´ v súvislosti s náukou viery, morálkou a praxou. V živej pamäti ešte stále máme päť ´dubia´ otázok (otázky, ktoré zásadne súvisia s náukou viery), ktoré po publikovaní Amoris Laetitia položili štyria kardináli pápežovi, a na ktoré dodnes nedostali odpoveď. Dnes si opäť dvaja z týchto kardinálov – nemecký kardinál Walter Brandmüller a americký kardinál Raymond Leo Burke – pokladajú za povinnosť a svoju úlohu ´prelomiť mlčanie´ a uverejňujú otvorený list, adresovaný všetkým biskupom, ktorí sa, v čase zverejnenia listu, ešte len mali zúčastniť na sumite o „zneužívaní maloletých“. Apelujú na všetkých aby nemlčali o „morovej rane homosexuálnej agendy“, ktorá zasiahla Cirkev a šíri sa v nej a ktorá je podľa ich úsudku v skutočnosti obchádzaním a vyhýbaním sa „pravde evanjelia“ a tým pádom podstatou a pôvodcom súčasnej krízy viery. 

 

 Otvorený list predsedom biskupských konferencií

Drahí bratia, predsedovia biskupských konferencií, obraciame sa na vás s veľkými obavami!

Katolícky svet je v súčasnosti ako nezakotvená loď, ktorú unáša prúd a my sa s úzkosťou v srdci pýtame: Kam sa uberá Cirkev? Spočiatku sa javilo, že problém je „len“ v zneužívaní maloletých, čo je hrozný zločin, najmä keď sa ho dopúšťa kňaz; teraz je však jasné, že toto je len súčasť oveľa väčšej krízy. Morovú ranu homosexuálnej agendy, ktorá sa šíri v Cirkvi, podporujú organizované skupiny a chráni ju prostredie spoluviny a sprisahanie mlčania. Korene tohto fenoménu očividne vyrastajú z atmosféry materializmu, relativizmu a hedonizmu (hedonizmus – poňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra), v ktorej sa existencia absolútneho morálneho zákona, to jest bez výnimiek, otvorene spochybňuje.

Vina za sexuálne zneužívanie sa zvaľuje na klerikalizmus. Hlavná a primárna vina duchovenstva však nespočíva v zneužívaní moci, ale v odklonení sa od pravdy evanjelia. Verejné popretie Božieho a prirodzeného zákona slovami a skutkami je koreňom zla, ktoré kazí isté kruhy v Cirkvi. Zoči-voči tejto situácii kardináli a biskupi mlčia. Budete mlčať aj vy na stretnutí vo februári?

My dvaja patríme k tým, ktorí v roku 2016 predostreli Svätému Otcovi ´dubia´ otázky, na ktoré bolo treba urgentne odpovedať, pretože Cirkev sa po záveroch Synody o rodine začala rozdeľovať. Dnes nielenže nemáme stále na ne odpovede, ale vidíme, že práve neexistencia odpovedí na príslušné otázky vedie k čoraz väčšej všeobecnej kríze viery. Preto vás povzbudzujeme, aby ste pozdvihli svoj hlas na obranu a potvrdenie integrity náuky Cirkvi.

Modlíme sa k Duchu Svätému a prosíme Ho, aby pomohol Cirkvi a aby vlial svetlo do mysle pastierov, ktorí ju vedú. Treba teraz rozhodne a neodkladne konať. Dôverujme Pánovi, ktorý nám prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

Walter, kardinál Brandmüler
Raymond Leo, kardinál Burke

 

Podobné výzvy, ako boli v liste kardinálov Brandmüllera a Burkeho, uverejnili pred februárovým stretnutím aj kardináli Gerhard Müller a Wilfried Napier, arcibiskupi Charles Chaput a Carlo Maria Vigano, ako aj ďalší významní katolícki predstavitelia, a to na online sympóziu, organizovanom National Catholic Register.

Medzi organizátormi sumitu prekvapujúco chýbal jeden z jeho tvorcov, kardinál Sean O´Malley, arcibiskup Bostonu a predseda Pápežskej rady pre ochranu maloletých, ktorá bola ustanovená v roku 2013 pápežom Františkom. Medzi účastníkmi sumitu figuruje O´Malley len ako člen Rady kardinálov, ktorá pomáha pápežovi viesť univerzálnu Cirkev. Ochladenie atmosféry medzi kardinálom a pápežom je predmetom článku Francisa X. Roccu vo vydaní The Wall Street Journal zo 14. februára 2019.   

 

DISKUSIA k článku