teplomer

 

Nie, František. Boh nechce pluralitu a rozmanitosť náboženstiev

934
Milko Kostovič
Neutral

Pointa: 

Pluralita a rozmanitosť náboženstiev, farieb, pohlaví, rasy a jazykov sú Božou vôľou v jeho múdrosti, prostredníctvom ktorej stvoril ľudské bytosti. 

Dokument podpísaný Františkom a "veľkým imámom z Al-Azhar", Ahmadom Al-Tayyebom

Protiargument:

Asi nikdy predtým sme v minulosti nevideli, ako v dnešných časoch, myšlienky ľudí tak zaujaté túžbou posilniť a rozšíriť kvôli spoločnému blahu ľudskej spoločnosti bratský vzťah, ktorý nás spája a zjednocuje a ktorý je dôsledkom nášho spoločného pôvodu a povahy. Keďže národy zatiaľ plne nepoznajú plody mieru - skôr sa staré a nové nezhody na rôznych miestach menia na vzbury a občianske konflikty - a keďže na druhej strane mnohé spory, ktoré sa týkajú pokoja a prosperity národov nemôžu byť vyriešené bez aktívnej účasti a pomoci tých, ktorí vládnu štátom a propagujú svoje záujmy, je pochopiteľné a tým skôr, že dnes nikto nespochybňuje jednotu ľudskej rasy, prečo si mnohí želajú, aby rôzne národy, inšpirované týmto univerzálnym príbuzenstvom, sa čoraz viac zbližovali. 

Iní majú podobný cieľ v záležitostiach týkajúcich sa Nového zákona, ktorý vyhlasuje Kristus, náš Pán. Keďže sú si istí, že ľudí bez náboženského zmyslu je len veľmi ťažké nájsť, zdá sa, že na tejto viere založili nádej, že národy, hoci sa medzi sebou navzájom líšia v niektorých náboženských otázkach, sa bez veľkých ťažkostí dohodnú ako bratia na vyznávaní určitých doktrín, ktoré by tvorili spoločný základ duchovného života. Z tohto dôvodu tieto osoby často organizujú zhromaždenia, stretnutia a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo poslucháčov a na ktorých sú všetci vyzývaní k diskusii, neveriaci každého druhu, aj kresťania, dokonca aj tí, ktorí nešťastne odpadli od Krista alebo ktorí tvrdohlavo a vytrvalo popierajú Jeho božskú povahu a poslanie.

Takéto pokusy sú založené na falošnom názore, ktorý považuje všetky náboženstvá za viac či menej dobré a chvályhodné, keďže všetky rôznymi spôsobmi prejavujú a predstavujú zmysel, ktorý je v nás všetkých vrodený a ktorým sme vedení k Bohu a k poslušnému uznaniu Jeho vlády. Katolíci by s tým vôbec nemali súhlasiť. 

Tí, ktorí zastávajú tento názor, sa nielenže mýlia a sú oklamaní, no taktiež krivia myšlienku pravého náboženstva, odmietajú ho a pomaličky sa prikláňajú k naturalizmu a ateizmu; z čoho jasne vyplýva, že ten, kto podporuje tých, ktorí presadzujú tieto teórie, úplne opúšťa Bohom zjavené náboženstvo. 

Pius XI
Mortalium Animos

DISKUSIA k článku