2019-01-28-Irish_Priest.jpg

Írsky kňaz odmietol dať Sväté prijímanie pro-potratovému politikovi

258
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Otec John Hogan odmietol dať Sväté prijímanie Robertovi Troyovi, ktorý hlasoval v prospech potratov. 

Začiatkom tohto mesiaca kňaz v Írsku odmietol dať Sväté prijímanie politikovi, ktorý podporuje legálne potraty.

Otec John Hogan odmietol dať Sväté prijímanie Robertovi Troyovi, členovi írskeho parlamentu, na pohrebnej omši 4. januára. Táto omša sa konala v kostole sv. Mikuláša v dedine Multyfarnham v diecéze Meath.

Troy sa až donedávna staval proti potratom, no pri zmienke o referende o potratoch z mája 2018 verejne oznámil, že hlasoval v prospech potratov. V tomto referende obyvatelia Írska hlasovali prevažnou väčšinou za legalizáciu potratov, keď referendom zrušili ústavný ôsmy dodatok, ktorý chránil právo na život nenarodených.

Spomínané oznámenie učinil v decembri 2018, keď novinárom povedal, že v referende hlasoval za potraty. 

Otec Hogan odmietol dať Sväté prijímanie Troyovi, keď prišiel na prijímanie na pohrebnej omši. Otec Hogan sa tak rozhodol na základe postoja politika v prospech dekriminalizovania potratov. Otec Hogan i Troy sa odmietli k incidentu vyjadriť. 

Od májovej voľby v referende boli cirkevní lídri rozdelení v otázke, ako zvládnuť následky legalizácie potratov v Írsku.

V novoročnej kázni biskup Kevin Doran z diecézy Elphin odsúdil politikov, ktorí podporujú potraty varujúc, že "si vybrali pozíciu, ktorá je zjavne mimo spoločenstva s Cirkvou".

Ešte v máji 2018 sa o. Doran pre média vyjadril, že tí, ktorí vedome hlasovali v prospech potratov, musia ísť na spoveď. 

Starší prelát z Emerald Isle, arcibiskup Eamon Martin z Armaghu naznačil, že prolife aktivisti by mali bojovať, aby zabezpečili, že nová legislatíva týkajúca sa potratov "umožní interrupciu, ktorá je zriedkavá, bezpečná a ktorá je legálna".

Hovorca arcibiskupa neskôr tvrdil, že táto poznámka bola vytrhnutá z kontextu. 

Biskup Alphonsus Cullinan z Waterford a Lismoru povedal, že tí, ktorí hlasovali za potraty, by nemali ísť na prijímanie, pokiaľ dovtedy neučinia pokánie a nepôjdu na spoveď. 

Bp. Cullinan však tiež povedal, že takýmto ľuďom nebude odmietať prístup k Svätému prijímaniu: "Na mieste je to celkom iná otázka, pretože potom politizujete samotnú omšu. Ide o veľmi nepríjemnú situáciu, do ktorej sa nechcete dostať."

Mnohí ľudia vnímajú hlasovanie o potratoch v Írsku ako posledný signál straty katolíckej identity. Smaragdový ostrov bol známy ako bašta Katolicizmu, no viera na ostrove už niekoľko dekád nezadržateľne mizne. 

Otec Hogan je farár v diecéze Meath. Je tiež zakladateľom bratstva sv. Genézia, súkromného združenia laikov, ktoré ponúka duchovnú podporu a príhovor pre tých, ktorí vystupujú v divadle alebo v kine. Jeho menovec, svätý Genézius z Ríma, je patrónom hercov. 

Írsky kňaz sa objavil v televízii EWTN spolu s o. Mitchom Pacwom v roku 2012 a odvtedy sa tu stále objavuje. 

Otec Hogan je zjavne členom Sekulárneho rádu bosých karmelitánov.

 

 

DISKUSIA k článku