9055246-6638141-A_fire_service_has_been_accused_of_discrimination_after_it_was_c-m-10_1548627713322.jpg

Požiarna služba bola obvinená z diskriminácie bielych mužov

86
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Už celé roky mnohí malí chlapci snívajú o tom, že budú hasičmi. V súčasnosti sa zdá, že pre niektorých môže byť dosiahnutie tohto cieľa pomerne náročné. Požiarna služba bola obvinená z diskriminácie po tom, čo prišla správa, podľa ktorej musia bieli muži získať vyššie skóre v náborových testoch než ženy a ľudia z etnických menšín.

Pri prijímáčkách na Požiarnu službu West Midlands musia bieli muži získať 70 percent v skúške verbálneho a numerického zdôvodnenia, aby sa dostali do ďalšieho kola. Ženy a ľudia z čiernych, ázijských a iných menšinových etnických skupín potrebujú len 60%. Podľa informácii od whistleblowera šéfovia tiež mesačne vynakladajú 2 500 libier na Facebookové inzeráty, ktoré sú konkrétne zamerané na ženy. 

Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že náborový program, ktorý bol predstavený na konci roka 2017, stojí 100 000 libier ročne. "Toto priamo diskriminuje bielych mužov," povedal. "Nielenže diskriminujú veľké časti mojej komunity, ale takisto na to využívajú obrovské množstvo verejných financií.

"Nie je to spravodlivé pre členov komunity, ktorí správne očakávajú, že pre tento džob budú vybraní tí najlepší ľudia, slúžiaci na prednej línii. Je ťažké prehltnúť poznanie, že ľudia nedokážu naplniť svoje profesionálne sny, pretože sú príliš bieli alebo že sú mužmi."

Požiarna služba, ktorá je jednou z najväčších v krajine, požaduje, aby 60% nových regrútov bolo ženami a 35% z čiernych a menšinových etnických skupín (BME). Tento cieľ chcú splniť do roku 2021, ako ukazuje uniknutú dohoda. 

Podľa informácií zdroja sa v snahe dosiahnuť tento cieľ zmenili prijímacie kritéria, aby ľudia zo spomínaných skupín dokázali jednoduchšie absolvovať test. 

Kandidáti, ktorí absolvujú prvú fázu náborového procesu - 45-minútový test ich reakcií - následne absolvujú  numerickú, verbálnu a mechanickú logickú skúšku.

Od zmeny musia muži dosiahnuť 7 z 10, aby sa dostali do ďalšej fázy - na fyzický test - zatiaľ čo ženy a kandidáti BME musia získať len 6. 

Hovorca Požiarnej služby West Midlands povedal: "Naše prijímacie a výberové procesy sa starostlivo zvažujú, aby sa zabezpečilo, že sú primerané, vyvážené a predovšetkým legálne."

"Požiarna služba West Midlands sa zaviazala disponovať pracovnou silou, ktorá odráža rozmanitosť obyvateľstva všetkých našich komunít a ktorá je otvorená voči všetkým.

"Pracujeme tvrdo, aby sme prekonali bariéry, ktorým čelia ľudia, ktorí by mohli priniesť mnohé do našich služieb a do ich komunity."

 

DISKUSIA k článku