lgbtq-2495947_640.jpg

Harvard sa snaží prepísať základné lekárske fakty o pohlaví

326
Kultúra smrti

Jedna z najprestížnejších zdravotníckych škôl v krajine sa snaží vštiepiť svojim absolventom myšlienku, že súčasné presvedčenie o transgenderizme a rodovej ideológii je fakt – nie výmysel, informuje portál CBN.

Harvardská lekárska univerzita nedávno oznámila zmenu svojho študijného programu na nasledujúce tri roky pod názvom “Iniciatíva pre rovnosť pohlaví a rodovú rovnosť v oblasti zdravia”.

Program má podľa webovej stránky naučiť že, “všetci študenti a klinici fakulty sa môžu osobitne pripraviť na poskytovanie kvalitnej komplexnej lekárskej starostlivosti pacientom sexuálnej a rodovej menšiny všetkých vekových kategórií.”

“Najdôležitejším prostriedkom na dosiahnutie trvalých a významncýh zmien pri súčasnej a budúcej generácii lekárov vo všetkých špecializáciách, ktoré sa starajú o pacientov s LGBTQ, je vzdelanie”, povedal Ed Hundert, dekan.

Napriek tomu, že škola a fakulta sú hrdé na svoje snahy zapojiť komunitu LGBTQ, odmietli sa vyjadriť k plánovanej generálnej revízii.

Spravodajský portál College Fix požiadal viacerých pracovníkov univerzity o viac informácií, nedostal však žiadnu odpoveď. College Fix tiež žiadal pracovníkov o kópiu podnetu a vysvetlenie, pri ktorých častiach študijného plánu môže dôjsť k zmenám. Univerzita však znova neodpovedala.

V minulom roku lekárska univerzita mlčala o svojej internej výučbe v oblasti rodovej rovnosti. Univerzita zároveň odsúdila rozhodnutie oddelenie Trumpovej administratívy oficiálne definovať pohlavie na základe nemennej biológie. Škola nazvala definíciu ako “medicínsky nepresnú”, ale nevysvetlila prečo, informoval portál Collage Fix.

Aktuálna zmena je už druhou revíziou harvardvarského študijného programu za posledné štyri roky.

DISKUSIA k článku