file-20180906-190673-d80m8d.jpg

Majú úspešní a múdri ľudia menšiu šancu na sobáš?

96
Milko Kostovič
AltKAT

Pre väčšinu ľudí je dôležité mať verného partnera a dobré rodinné vzťahy. Nespočetné romány, rozprávky a filmy hovoria príbehy o láske, vďaka ktorým sme si zamilovali myšlienku o romantickej láske. 

Sociológovia sú však menej romantickí. Pokiaľ ide o zamilovanie sa, nie je to len osud alebo šťastná náhoda, ktorá spája ľudí - vplyv majú aj sociálne faktory. 

Ako je to možné? Môj výskum ilustruje, ako sa naše postoje k pánovi alebo pani Vyvolenej filtrujú skrz prizmu sociálnych noriem.

Hoci niektorí z nás sú príliš mladí na to, aby si to pamätali, tak asi pred troma desaťročiami boli vyhliadky na svadbu s vysoko vzdelanou ženou predmetom novinových titulkov a v roku 1986 sa táto téma dostala dokonca na obálku časopisu Newsweek

Nezabudnuteľné mediálne správy vyvolali pocit úzkosti u mnohých žien. Príbeh, ktorý bol vykreslený v romantickej komédii Bezsenné noci v Seattli, sa vyvíjal asi takto: "Skôr vás zabije terorista ako si nájdete manžela po štyridsiatke."

V tej dobe panovalo presvedčenie, že ženy staršie ako 40 rokov, ktoré dosiahli určitú úroveň profesionálnych (a vzdelanostných) cieľov, majú nižšie šance na manželstvo. 

Je to skutočne pravda? Obetujú ženy, ktoré strávia veľa rokov v škole kvôli lepšiemu vzdelaniu, svoje šance na uzavretie manželstva? 

Vlastne nie. Výskum konzistentne zistil, že americké ženy s minimálne bakalárskym stupňom majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa oženia a zostanú ženaté, než je to u žien s nižším vzdelaním. 

V skutočnosti len pár rokov po príbehu z časopisu Newsweek odhalil sociológ Andrew Cherlin zavádzajúce a nesprávne posolstvá o perspektívach manželstva u zamestnaných žien. 

Vzdelanostná medzera manžel-manželka 

Do 80. rokov minulého storočia zaostávali ženy v USA za mužmi v štatistike absolvovania vysokej školy. Na konci roku 2013 už ale ženy získavali asi 60 percent bakalárskych a magisterských titulov a polovicu všetkých doktorandských titulov.

Vo výskume som zhromaždila údaje z amerického sčítania ľudu z roku 1980 a z prieskumov americkej komunity z rokov 2008 až 2012. To som použila na prieskum manželských dvojíc a následne som sa pozrela na úroveň vzdelania a príjmov medzi novomanželmi. Zistila som, že medzi rokmi 1980 a 2008-2012 sa ženy častejšie vydávali za mužov s nižším vzdelaním, než mali oni samotné. 

Podiel párov, v ktorých mal manžel vyššie vzdelanie než manželka, klesol takmer o 10 percentuálnych bodov, z 24 percent v roku 1980 na 15 percent v rokoch 2008-2012 (pozri modrú čiaru v zväčšiteľnom grafe vpravo). V tom istom období sa podiel párov, v ktorých mala žena vyššie vzdelanie, zvýšil z 22% na 29% (červená čiara).

Takže v Spojených štátoch v rokoch 2008-2012 bolo pravdepodobnejšie, že v manželstve bola žena tou vzdelanejšou než muž. 

Keďže muži boli historicky považovaní za živiteľov a "hlavy" rodiny, zaujímalo by ma, či sa tento vývoj preniesol aj do oblasti úlohy živiteľov rodiny. 

Znamená vzdelanie vyššie postavenie v manželstve? 

Spojenie vyššie vzdelanej manželky a nižšie vzdelaného manžela neznamená, že manželka je osoba s vyšším postavením v manželstve. 

Vo všeobecnosti sa ženy naďalej vydávajú za mužov, ktorých príjem presahuje ich vlastný. Nie je to prekvapujúce, keďže ženy ešte stále zarábajú menej ako muži a norma, podľa ktorej sú muži živiteľmi rodiny, pretrváva

Môj výskum zistil, že ženy sa skôr vydali za "menej vzdelaného" muža, ak ich nastávajúci mal vyšší príjem. Inými slovami, muži a ženy majú stále tendenciu uzatvárať manželstvá, v ktorých socioekonomický status manželky neprekračuje socioekonomický status manžela. 

svadba

Hoci muži v priebehu času kládli väčší dôraz na finančné vyhliadky potenciálnej manželky, vysoké postavenie manželky dokážu oceniť iba do tej miery, kde postavenie partnerky prevyšuje ich vlastné. Týmto spôsobom môžu muži váhať, keď si majú vziať ženu, ktorá má vyššie vzdelanie a príjem než oni. 

Keďže v ostatnom čase sa príjmová nerovnosť dramaticky zvýšila, ženy môžu oveľa viac stratiť, ak sa vydajú pod svoju ekonomickú úroveň. 

Opustené dámy v Číne 

Takže v USA majú vysoko vzdelaní muži a ženy väčšiu šancu, že sa zosobášia, než ich menej vzdelaní rovesníci. Naproti tomu v Číne môžu vysoko vzdelané ženy (ale nie vysoko vzdelaní muži) čeliť veľkým problémom pri hľadaní manžela. 

Čínske ženy prekonali mužov aj v zápise na vysokú školuMôj predchádzajúci výskum o súčasnej Číne zistil, že čím sú ženy vzdelanejšie, tým klesá šanca, že si nájdu manžela. Táto možnosť však rastie u mužov. 

Čínske médiá a verejnosť používajú hanlivý pojem "opustené dámy" na opis týchto mestských, vysoko vzdelaných slobodných žien. V Číne sú nízke manželské vyhliadky vysoko vzdelaných žien úzko spojené s úlohami, ktoré majú mať manželia v rodine. 

Manželova úloha živiteľa rodiny a manželkina rola domácej pani zostávajú pevne zakorenené v čínskych rodinách. V tomto kontexte sú ženy orientované na kariéru bežne kritizované ako "sebecké", "ne-ženské" a "nezodpovedné k potrebám domácností", zatiaľ čo neúspech manželov pri plnení úlohy poskytovateľa je často primárnym zdrojom manželského konfliktu.

Na rozdiel od USA, kde majú dnešní muži tendenciu oženiť sa s vyššie vzdelanými ženami, tradičná prax v Čine, kde sa muži sobášia s nižšie vzdelanými ženami, pretrváva. 

Aj napriek tomu, že Čína a USA zaznamenali zmenu vo vzdelanostnej medzere pri vysokoškolskom vzdelávaní, kontrast medzi USA a Čínou v modeloch manželstva naznačuje, že štrukturálne faktory, ako sú rodové normy v spoločnosti, zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní individuálnych manželských vyhliadok.

Bolo všeobecne uznávanou spoločenskou normou, že muži by si mali vziať ženy, ktoré boli menej vzdelané ako oni. Táto norma fungovala dobre v minulosti, keď vysokoškolské vzdelanie nebolo bežné a muži mali vo všeobecnosti vyššie vzdelanie než ženy. V USA kultúrny vývoj partnerských preferencií zodpovedá zmenám vo vzdelaní mužov a žien.

V Čine to ale neplatí. Pohyb smerom k rovnostárskym rodovým rolám nejde ruka v ruke s rýchlymi sociálnymi zmenami. Vysoko vzdelané čínske ženy získavajú málo z manželstva mužského živiteľa rodiny - ženskej domácej pani; namiesto toho skôr odďaľujú alebo sa dokonca zriekajú manželstva. 

Keďže zmena vo vzdelanostnej medzere medzi pohlaviami sa deje takmer na celom svete, bolo by skvelé získať viac informácií, aby sme pochopili, ako ženská výhoda vo vzdelávaní ovplyvňuje manželstvo a rodinný život. 

Pokiaľ ide o manželstvo, nie je to osud a láska, ktorá spája ľudí - sociálne faktory, ako napríklad vzdelávanie a prevládajúce rodové normy, rozhodujú. 

nevesta

 

DISKUSIA k článku