V novom liste arcibiskup Viganò vyzýva Theodora McCarricka k verejnému pokániu

134
Milko Kostovič
Neutral

Arcibiskup Carlo Maria Viganò opäť napísal otvorený list, tentoraz adresovaný bývalému kardinálovi Theodorovi McCarrickovi. List má dátum 13. januára, čo vychádza na sviatok Krstu Pána. 

V liste Viganò poznamenáva, že "počas týchto mesiacov" McCarrick "nevyslal žiadne signály pokánia" za svoje "zločiny voči mladistvým a zneužívania voči seminaristom". Viganò tiež vyhlásil, že sa modlí za McCarrickove obrátenie, že sa môže "kajať a prosiť o odpustenie u svojich obetí a Cirkvi."

Viganò naliehavo vyzýva McCarricka, aby uznal, že je "paradoxne ... schopný urobiť veľké dobro pre Cirkev" prostredníctvom "verejného pokánia", ktoré by prinieslo "značnú mieru uzdravenia vážne zranenej a trpiacej Cirkvi".

"Ste ochotný jej ponúknuť tento dar?" pýta sa bývalý pápežský nuncius.

Prečítajte si celý list nižšie:

Drahý arcibiskup McCarrick,

Ako informovala Kongregácie pre náuku viery, už čoskoro budú v správnom riadení prešetrené obvinenia voči vašej osobe za zločiny proti maloletým a za zneužívanie seminaristov. 

Bez ohľadu na to, aké rozhodnutie prijme najvyššia autorita Cirkvi vo vašom prípade, na čom skutočne záleží a čo zarmútilo tých, ktorí vás milujú a modlili sa za vás, je fakt, že počas týchto mesiacov ste nevyslali žiadne signály pokánia. Ja som medzi tými, ktorí sa modlia za vaše obrátenie, ktoré by ste mohli učiniť. 

Dochádza čas, no vy sa stále môžete vyznať a oľutovať svoje hriechy, zločiny a svätokrádeže, a urobiť to verejne, pretože sa tieto skutky stali verejnými. V hre je vaša večná spása. 

V hre je však aj niečo ďalšie dôležité. Vy, paradoxne, máte k dispozícii obrovskú ponuku veľkej nádeje pre vás od Pána Ježiša; ste v pozícií urobiť veľké dobro pre Cirkev. V skutočnosti môžete urobiť niečo, čo sa stalo pre Cirkev dôležitejšie ako všetky dobré veci, ktoré ste pre ňu urobili počas celého svojho života. Verejné pokánie z vašej strany prinesie značnú mieru uzdravenia vážne zranenej a trpiacej Cirkvi. Ste ochotný jej poskytnúť tento dar? Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. (Rim 5: 8). On iba žiada, aby sme reagovali pokáním a konaním dobra, ku ktorému sme zaviazaní. Dobro, ktoré môžete teraz vykonať je ponúknuť Cirkvi vaše úprimné a verejné pokánie. Odovzdáte Cirkvi tento dar?

Úpenlivo vás prosím, oľutujte verejne svoje hriechy, aby ste potešili Cirkev a predstavili seba pred tribunálom nášho Pána očistený Jeho krvou. Nedovoľte prosím, aby bola Jeho obeť na kríži za vás prázdna. Kristus, náš dobrý Pán, vás aj naďalej miluje. Zverte svoju plnú dôveru do Jeho Najsvätejšieho Srdca. A modlite sa k Márii, ako to ja, i mnohí iní, robia, a požiadajte ju, aby sa prihovorila za spásu vašej duše. 

"Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipeʺ. Mária, Matka milosti, Matka milosrdenstva. Od nepriateľa nás chráň a prijmi nás v hodine smrti.

Tvoj brat v Kristu

+ Carlo Maria Viganò

Nedeľa, 13. januára 2019

Krst pána

Saint Hilary of Poitiers

DISKUSIA k článku