krestan-e1462959067975.jpg

Viete, ktoré krajiny v Európe sú “vysoko nábožensky založené”?

790
Kultúra života

Európania sú vo všeobecnosti menej nábožní ako ľudia v iných častiach sveta. Ale aj v Európe sú značné rozdiely v náboženskom presvedčení obyvateľov jednotlivých krajín, podľa analýzy inštitútu Pew Research Center.

Prieskum inštitútu prebehol v 34 európskych krajinách, pričom sa vychádzalo zo štyroch faktorov: návšteva bohoslužieb, aká je častá modlitba, viera v Boha a aký je význam viery v živote osloveného respondenta.

Podľa prieskumu sa “vysoká úroveň  chápe v zmysle navštevovania bohoslužieb aspoň raz mesačne, modlitby aspoň raz denne, viery v Boha s úplnou istotou a vyjadrenia, že viera je preňho dôležitá. Ale do tejto kategórie bude ešte vždy patriť aj vtedy, ak aj nie je splnený jeden z týchto ukazovateľov, čiže v jednom z faktorov osoba vykazuje nízku úroveň, napríklad bohoslužieb sa zúčastňuje zriedka alebo nikdy.

Pri zoraďovaní jednotlivých európskych krajín do akéhosi “rebríčka nábožnosti” sa celkovo zistila jedna skutočnosť, že v popredí sú krajiny strednej a východnej Európy a až deviatou je prvá spomedzi západoeurópskych krajín.

Úplne prvou krajinou s “vysokou úrovňou náboženského založenia” je Rumunsko, kde sa jej zistilo až 55 % medzi dospelými. Len o niečo menej je ich podľa prieskumu ešte v druhom Arménsku (51%) a v treťom Gruzínsku (50%), ale pomerne pekné číslo je aj pri Grécku (49%), Moldavsku (47%), Bosne (46%), Chorvátsku (44%) a Poľsku (40%).

Tou najvyššie postavenou západoeurópskou krajinou je deviate Portugalsko (37%), za ním je na 13. mieste Taliansko (27%) a hneď Írsko (24%), Španielsko (21%, rovnako ako Litva) a Holandsko (18%, rovnako ako Bulharsko).

Pri vymenovávaní krajín prídeme aj k Slovensku, ktorému patrí 12. miesto s 29%, pred ním je ešte Srbsko (32%) a Ukrajina (31%). Z okolitých krajín je na 20. mieste Maďarsko (17%, rovnako ako Rusko a Nórsko), na 24. mieste Rakúsko (14%) a na 32. mieste Česká republika (8%).

Inštitút Pew práve poukazuje na to, že na spodných priečkach sú vo väčšine západoeurópske krajiny a spomedzi stredovýchodných krajín je tam len spomínaná Česká republika (8%) spolu s Estónskom (7%), ktoré je celkovo na poslednom 34. mieste.

Breitbart ďalej uvádza, že v Estónsku sa len 6% obyvateľov vyjadrilo, že viera je pre nich veľmi dôležitá v živote, 9% sa modlí denne, 10% sa zúčastňuje bohoslužieb aspoň raz mesačne a 13% verí v Boha s úplnou istotou.

V skúmaných štyroch kategóriách sa na prvé miesta dostali Poľsko s najvyšším počtom obyvateľov navštevujúcich bohoslužby (61%)a Arménsko s vierou v Boha s úplnou istotou (79%).

DISKUSIA k článku