istock-596768656.jpg

Konzervatívci veria, že ich životy sú zmysluplnejšie ako liberáli

260
Milko Kostovič
Štúdia

Predchádzajúci výskum naznačuje, že ľudia s pravicovým politickým presvedčením sa môžu pochváliť väčšou spokojnosťou so životom. 

Aký je zmysel života? 

Ak nebudete vedieť nájsť odpoveď na túto starú hádanku, môžete za to viniť svoje ľavicové politické ideológie. Ako totiž uvádza nový výskum, u konzervatívcov je väčšia pravdepodobnosť toho, že majú stanovený zmysel svojho života, než u liberálov. 

Podľa štúdie Kalifornskej univerzity, ktorá analyzovala sériu výskumov naprieč 16 krajinami, sa ľudia s liberálnym presvedčením častejšie nachádzajú v neustálom stave hľadania zmyslu života než je to u pravičiarov. 

"Hľadanie významu života súvisí so zmyslom alebo pocitom, že veci sú také, aké by mali byť, a že existuje zmysel pre poriadok," komentoval spoluautor štúdie David Newman. 

"Ak sa život zdá byť chaotický, potom to zrejme otupí váš pocit, že je život zmysluplný." 

Vedci skúmali údaje získané z piatich štúdií skúmajúcich, ako liberáli a konzervatívci hodnotia svoj život z hľadiska významu a účelu. Dáta boli zhromažďované počas štyroch desaťročí. 

Účastníci boli požiadaní, aby zhodnotili svoje politické presvedčenie na spektre (extrémne konzervatívne až po extrémne liberálne). Následne mali reagovať na stanoviská zisťujúce do akej miery mali pocit, že ich život má zmysel, ako napr. "Poznám zmysel svojho života". 

Autori štúdie zohľadňovali náboženské presvedčenie pri analýze odpovedí a naďalej našli silné prepojenia medzi respondentmi s konzervatívnymi ideológiami, ktorí mali silnejší zmysel existencie, v porovnaní s liberálmi. 

Newman však zdôraznil, že zistenia nie sú v žiadnom prípade aplikovateľné na všetkých.

"Neznamená to, že každý konzervatívec nájde vo svojom živote veľký zmysel a že každý liberál je depresívny," vysvetlil. Newman dodal, že existuje celá rada ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť pocity človeka v rozhodovaní, či jeho život má zmysel. 

"Medzi tieto faktory patria aj rôzne osobnostné vlastnosti, ako napr. náboženský postoj k situačným vplyvom, ako napr. aktuálna nálada človeka," povedal. 

Newman bol inšpirovaný sa pozrieť na spojenia medzi politickou orientáciou a vnímaním zmysluplného života po tom, čo rôzne štúdie tvrdili, že konzervatívci sa častejšie chvália vyššou spokojnosťou so životom než liberáli. 

"Väčšina výskumov sa sústreďuje výlučne na jeden ukazovateľ kvality života, a to na hodnotenie spokojnosti so životom," povedal pre portál PsyPost

"Bol som trochu prekvapený, že nikto nerozšíril výskum tak, aby zahŕňal ďalšie merania kvality života, a ja osobne sa zaujímam viac o rozdiely medzi hedonickými formami kvality života (napr. spokojnosť so životom, pozitívne emócie) a eudaimonickými formami kvality života (napr. zmysel života)."

Newman dodal, že je potrebný ďalší výskum, aby sa dalo naplno stanoviť spojenia medzi konzervatívcami a pocitmi zmysluplného života.

"Otázka, ktorej sa stále treba venovať, znie: prečo konzervatívci nachádzajú v živote väčší zmysel než liberáli," dodal. 

"Naše výsledky ukázali, že to nemožno úplne vysvetliť tým, že konzervatívci sú viac pobožní než liberáli a že pobožní ľudia nachádzajú v živote väčší zmysel než neveriaci."

"Výsledky ale naznačujú, že to skôr súvisí so sociálnymi konzervatívnymi otázkami (napr. názormi na potraty a práva homosexuálov) než ekonomickými konzervatívnymi otázkami."

 

 

DISKUSIA k článku