2018-11-14_strickland_(2).jpg

Texaský biskup vyzýva k vernosti náuke Cirkvi o homosexualite

112
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V utorok, 13. novembra sa biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru otvorene postavil proti duchovenstvu, priaznivo naklonenému homosexualite, menovite proti tým z nich, ktorým bolo dovolené chodiť po rôznych diecézach a voľne hovoriť. Biskup sa pýta:

„Veríme náuke Cirkvi alebo nie?! Chodí tu teraz istý kňaz, ktorý v podstate tvrdí, že on jej neverí a zjavne ho na mnohých miestach propagujú a podporujú“ a zdôrazňuje, že biskupi by sa mali navzájom podporovať a pomáhať si, najmä ak ide o ochranu duší pred omylom: „Bratia, podľa môjho názoru sa v rámci bratského napomenutia, nápravy, či podpory, ktorú si navzájom poskytujeme, musíme spýtať: môže sa niečo také v našej diecéze prezentovať? Že ´manželstvá´ osôb rovnakého pohlavia sú v pohode a že Cirkev to jedného dňa pochopí?“

Kňaza, o ktorom hovoril, síce texaský biskup nemenoval, no reakcie na klip na Twitteri svedčia o tom, že Strickland hovoril o liberálnom jezuitovi pátrovi Jamesovi Martinovi. Ku klipu sa jednoznačne vyjadrila aj zakladateľka Culture of Life Africa Obianuju Ekeochea, keď odpísala „Yes!!!!!!!!“

Biskup Strickland bol prvým biskupom, ktorý vydal vyhlásenie v súvislosti s prvým vyjadrením msgr. Viganò, vraviac „Aby bolo jasné, (kardináli a biskupi, ktorých sa to týka) sú týmto stále vinní, no ako váš pastier ich pokladám za dôveryhodných.“ Strickland sa stretol aj s účastníkmi zhromaždenia ´Silence. Stop Now´, ktoré sa odohrávalo krížom cez ulicu, kde mali stretnutie spomínaní biskupi.

J. D. Flynn z Catholic News Agency tweetoval na konto slov biskupa Stricklanda o ´hovorcoch´ v prospech homosexuality, na čo mu biskupi odpovedali „slabým potleskom“. Tweety o Stricklandových slovách dosahovali špičky v ´lajkoch´ a retweetoch.

Church Militant pravidelne sleduje výroky a prejavy správania pátra Martina, ako aj iných, napríklad p. Thomasa Rosicu, Bryana Massingalea a Dana Horana. Jeho bludárske výroky sú zaznamenané na Church Militant´s FAQ. Medzi ne patrí aj výrok, že „homosexuálov neviaže povinnosť žiť v čistote, pretože oni neprijímajú náuku Cirkvi o homosexuálnom správaní.“ Tento jezuita v roku 2017 povedal:

„Aby bola náuka naozaj záväzná, očakáva sa, že bude prijatá Božím ľudom, veriacimi. Napríklad také Nanebovzatie Panny Márie. Nanebovzatie je vyhlásené a ľudia ho akceptujú, slávia tento sviatok, veria v Nanebovzatie, je teda prijaté. Učenie, že LGBT ľudia musia dodržiavať celý život celibát, nie je prijaté.“

Inými slovami, p. Martin pretláča protestantský názor, že náuka sa stáva magistériom (záväznou) len vtedy, ak ju ľudia „prijmú“. Keďže teda LGBT „neprijímajú“ požiadavku čistoty, nie je táto náuka pre nich záväzná a neplatí pre nich.

V § 750 Kódexu kánonického práva čítame:

Kán. 750 - Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo, čiže jeden poklad viery zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym magistériom, čo sa prejavuje spoločným zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.

Druhá časť pokračuje:

Všetko, čo magistérium Cirkvi definitívne ustanoví v súvislosti s náukou viery a mravov, to jest všetko, čo treba v úcte chrániť a vierohodne vykladať ako poklad viery, majú veriaci záväzne prijať a pridŕžať sa toho. Preto ten, kto túto náuku, ktorá je definitívne daná, odmieta, odporuje učeniu Katolíckej cirkvi.

Druhý Vatikánsky koncil vo svojej dogmatickej konštitúcii o Cirkvi Lumen Gentium učí, že „tohto riadneho Učiteľského úradu sa veriaci v Krista majú ´pridŕžať s nábožnou poslušnosťou ducha´“. O tejto náuke sa zmieňuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi v §892.
 

DISKUSIA k článku