blase_cupich.jpg

Kríza v Cirkvi vyvolala návrat "Verných Rímskokatolíkov"

258
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Po takmer desaťročnej prestávke sa do boja vracia "strážny pes" Cirkvi, skupina "Verných Rímskokatolíkov" (RCF). 

Organizácia so sídlom v Illinois predstavuje skupinu aktivistov, ktorí od roku 1996 odhaľujú zneužívania (sexuálne a liturgické) medzi duchovenstvom. K rozpusteniu skupiny došlo v roku 2009. Ako zakladateľ Stephen Brady opisoval v tlačovej správe z 8. septembra ohlasujúcej návrat RCF: "Zatvorili sme naše dvere potom, ako sme sa presvedčili, že s duchovnou korupciou sa nedá bojovať iba oddelene na miestnej úrovni; bolo skôr jasné, že čím väčšia časť post-konciliárnej Cirkvi stratila vieru."

Nedávno hovorila s Bradym redakcia Church Militant o jeho návrate k boju. Rozhodnutie oživiť RCF bolo podľa Bradyho podnietené nedávnym odhalením sexuálnej nemorálnosti a korupcie v hierarchii - najmä zverejnením listu bývalého pápežského nuncia, arcibiskupa Carla Mariu Vigana, ktorý odhaľuje korupciu na najvyšších úrovniach Vatikánu.

"Keď pápežský nuncius nasadí svoj život a je ochotný pohnúť sa vpred, ukazuje vám to, že nálada sa zmenila," povedal Brady pre Church Militant. "Vnímam zmenu postojov. Tí istí ľudia, ktorí si mysleli, že som bol v roku 1996 šialený, mi dnes hovoria: Úplne si to vystihol! Je to kompletná zmena postojov. Zdá sa, že ľudia sú pripravení. A pápežský nuncius to urobil pre mňa."

Vo svojom prvom živote RCF bojovala za objasnenie sexuálnej nemorálnosti v Cirkvi, ako aj heterodoxného učenia a liturgického zneužívania v diecézach naprieč Spojenými štátmi. Brady ale opätovne začleňuje RCF do jedinečného poslania: "odhaliť sieť sexuálnej nemorálnosti medzi katolíckym duchovenstvom v Spojených štátoch a najdôležitejšie je odhaliť biskupov a kardinálov, ktorí umožnili ich zločiny."

"Zvykli sme bojovať proti liturgickému zneužívaniu a všetkému ostatnému, ale kto to všetko riadi? Je to homosexuálne podsvetie," povedal pre Church Militant. "Prvú vec, ktorú musí učiniť homosexuálne duchovenstvo na ospravedlnenie svojich presvedčení - musia odstrániť požiadavky Cirkvi týkajúce sa kontroly pôrodnosti a sexu mimo manželstva."

"Ak sa podarí vyriešiť toto homosexuálne podsvetie, ktoré zrejme smrteľne zoviera hierarchiu Cirkvi, som optimista v tom, že sa tým samo vyrieši aj množstvo zneužívaní," povedal.

"V súčasnosti tu máme jeden veľký problém s biskupmi," pokračoval a zdôraznil nedostatok integrity medzi americkou hierarchiou. "Iba rozprávajú o budúcnosti - urobíme toto, urobíme tamto - ale nie sú ochotní prijať zodpovednosť za minulosť."

Brady tvrdo kritizoval amerických biskupov za to, že svojím "mlčaním a nečinnosťou" uľahčili sexuálne zneužívanie. 

"Títo biskupi, kardináli a pápež - by mali na kolenách prosiť laikov o odpustenie," vyhlásil a dodal "že za nimi stojí diabol".

Brady vo vyhlásení o návrate RCF upozornil amerických prelátov: 

Slovo biskupom a kardinálom v Spojených štátoch: Diecézy a biskupské stolice budú pod našim drobnohľadom. Sme ochotní vliezť do tých najtemnejších miest mravnej skazy, kde sú obťažované deti a odhaliť verejnosti túto celú sieť a ich plán. Biskupom a kardinálov, ktorí sú ochotní nám pomôcť a spolupracovať, ďakujeme vopred. Pre tých z vás, ktorí sa postavia proti našej krížovej výprave, dovoľte mi, aby som to objasnil - budeme hovoriť vaše mená a podnikneme akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, vrátane stávok, výziev k bojkotom či finančných príspevkoch farníkov a ... no, povedzme, že máme aj niekoľko ďalších nápadov.

Po opätovnom spustení bude RCF aktívna na celoštátnej úrovni. Ako však povedal Brady pre Church Militant, skupina vníma arcidiecézu Chicaga ako kľúčové bojisko. 

"Chystáme sa presťahovať do Chicaga, pretože odtiaľ vychádza veľká časť homosexuálneho podsvetia," povedal. "Plánujeme sa vrátiť k informáciám o Chicagu, ktoré sme získali v minulosti a zistíme oveľa viac ... Je čas vyčistiť dom, a preto si ako prvé vyberáme Chicago."

Kríza v Cirkvi, poznamenal, je produktom homosexuálneho duchovenstva. "Aj keď sa homosexuálni klerici nedopúšťajú zneužívania, tak sa na základe mojej skúsenosti kryjú navzájom," povedal. 

"Kľúčovou otázkou," poznamenal Brady, je, že "nemôžu veriť katolíckej viere. Cupich (kardinál Chicaga) to nedokáže."

"Tu je dôkaz, že takmer žiadnemu z týchto kardinálov nezostala žiadna viera," povedal. "Napriek všetkému, čo hovoria o (bývalom kardinálovi Theodorovi) McCarrickovi, žiadny kardinál, ani pápež, nepožiadal o modlitby za túto predátorskú homosexuálnu dušu, hoci je na ceste, ktorá vedie priamo do pekla!"

"Ak by teraz naozaj verili v Boha, viere, verili v nebo a peklo a verili, že homosexualita vzýva nebesá po odplate, tak by najprv požiadali o modlitby za dušu tohto homosexuálneho predátora, pretože je na ceste do pekla," poznamenal Brady. "Ale zrejme im je to jedno. To hovorí za všetko."

Na otázku, čo by povedal Katolíkom, ktorí sú znechutení závažnosťou krízy Cirkvi, odpovedal Brady optimisticky a naliehal na veriacich, aby zvýšili svoju oddanosť Panne Márii a ružencu, a nikdy nezabudli, že "Boh má plán".

"Ak sa Katolíci cítia zle, potom sa musia zapojiť do centra bojov!" vyzýval Brady. "Nič vás tak nepreberie, ako boj za pravdu a za to, čo je správne."

"Musíme mať na pamäti, že diabol nezaútočí na nejakú malú cirkev uprostred ničoho, ktorá by nemala žiadny vplyv," pokračoval. "Komunisti, homosexuáli, ak chcú šíriť svoju nemorálnosť po celej krajine - na celom svete - musia zničiť Katolícku cirkev."

"Na Cirkev útočia, pretože je pravdivá a správna. A tu je to miesto, kde my, ako Katolíci, musíme povstať!", vysvetlil Brady. "Otec Paul Marx (zakladateľ prolife skupiny Human Life International) mi raz povedal: "Je skvelé byť nažive, pretože je toľko vecí, za ktoré bojovať," pripomenul si Brady. "A je to tak. Posilňuje to vašu vieru." 

 

DISKUSIA k článku