NOOO_ForgottenTruths_sm.jpg

Horrendum illud scelus od sv. Piusa V. (preklad)

188
Milko Kostovič
Kultúra smrti

V období renesancie bola neresť homosexuality znova veľmi rozšírená. Táto záležitosť veľmi znepokojovala pápeža sv. Piusa V. Z tohto dôvodu napísal k uvedenému problému niekoľko dôležitých dokumentov počnúc prvým rokom jeho pontifikátu. 

Najdôležitejším textom je konštitúcia Horrendum illud scelus, ktorej ústredný text reprodukujeme nižšie. 

V týchto dňoch morálneho uvoľňovania a liberalizácie zvykov sme svedkami hanebného sebauspokojenia náboženských predstaviteľov - dokonca aj tých najvyšších - vo vzťahu k neresti homosexuality medzi duchovenstvom a na seminároch. Považujeme za vhodné pripomenúť tieto trvalé, nemenné princípy vyjadrené sv. Piusom V. v jeho apoštolskej konštitúcií. Snáď otvoria niektoré oči, aby uvideli, do akej hlbokej priepasti sme padli. 

Sv. Pius V.

Ten strašný zločin, kvôli ktorému skazené a nemravné mestá boli zničené ohňom Božského zavrhnutia, spôsobuje nám trpkú bolesť a otriasa našou mysľou, núti nás potláčať takýto zločin s najvyšším možným úsilím.

Pomerne vhodne Piaty Lateránsky koncil [1512-1517] vydal tento dekrét: "Nech každý člen duchovenstva pristihnutý pri tejto neresti proti prírode vzhľadom k tomu, že Boží hnev padá na synov podlosti, je odvolaný z kňazského úradu alebo prinútený činiť pokánie v kláštore (kap. 4, X, V, 31)." 

Takže, aby nákaza tak závažného previnenia nepostupovala s drzosťou a neťažila z beztrestnosti, ktorá je najväčším impulzom k hriechu a aby sme prísnejšie potrestali klerikov, ktorí sú vinní z tohto ohavného zločinu a ktorí sa neboja ani smrti svojej duše, stanovujeme, že majú byť odovzdaní prísnosti svetských úradov, ktoré vymáhajú právo. 

Týmto preto, želajúc si stíhať s oveľa väčším úsilím než sme vyvíjali od začiatku nášho pontifikátu, stanovujeme, že každý kňaz alebo člen duchovenstva, či už svetský alebo rehoľný, ktorý spácha takýto mrzký zločin, má byť pozbavený mocou súčasného práva všetkých kňazských privilégií, každého úradu, dôstojnosti a cirkevných výhod, nech je okamžite odovzdaný svetským úradom na smrť nariadenú zákonom ako vhodný trest pre laikov, ktorí prepadli do tejto priepasti.

(Konštitúcia Horrendum illud scelus, 30. august 1568, v Bullarium Romanum, Rím: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, Mainardi, 1738, kap. 3, str. 33)

DISKUSIA k článku