02-1.jpg

Kancelár biskupov Ziolkovský: Politici na Slovensku nemajú dôvod vyčítať si neexistenciu registrovaných partnerstiev. Nie je žiaden dôvod ich uzákoniť

330
Kultúra života

Zástupca Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko sa vo svojom komentári vyjadril k dnešnému LGBTI pochodu a problematike homosexuálov na Slovensku. Na jeho vyjadrenie reagoval kancelár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský, ktorý uviedol, že Miko si svojimi tvrdeniami hádže polená pod nohy, ak obyvateľom Slovenska podsúva tvrdenie o diskriminácii sexuálnych menšín.

 

„Dúhový pochod, azda najvýraznejší verejný prejav tejto komunity, ktorý sa cez víkend uskutoční v Bratislave už po ôsmykrát, má za cieľ upozorniť na diskrimináciu ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou. Po rokoch, keď táto téma bola buď apriorne zaškatuľkovaná, či prinajmenšom tabu, môže na mnohých ľudí na Slovensku tento sprievod stále pôsobiť extravagantne, ba až provokatívne. Označovať jeho požiadavky za snahu o rozloženie klasickej rodiny je však skutočne prehnané,“ uvádza vo svojom príspevkuMiko.

„Skúsme si pritom uvedomiť, že celé hnutie i jeho sprievodné javy, ktoré sú občas kritizované, by zrejme nikdy nevznikli, ak by sa väčšina k tejto komunite stavala tolerantnejšie. A ak by jednotlivcov skôr ako podľa príslušnosti k nejakej menšine posudzovala podľa ich reálnych skutkov,“ dodáva.

Na jeho vyjadrenia reagoval na sociálnej sieti kancelár KBS Anton Ziolkovský: „Je fajn, ak sa zástupca Európskej komisie na Slovensku, L. Miko, usiluje kultivovať diskusiu k nejakej téme. Hádže si však polená pod nohy, ak obyvateľom Slovenska podsúva tvrdenie o diskriminácii sexuálnych menšín.“

„Každý občan Slovenskej republiky sa môže oženiť alebo vydať za osobu opačného pohlavia. A rovnako platí, že táto krajina ma natoľko ucelený právny systém, že ktorákoľvek osoba, ktorá sa slobodne rozhodne žiť s inou osobou v domácnosti, si môže s ňou bezproblémovo usporiadať svoje vzťahy, ak to naozaj chce. Zákon nerozlišuje motív, pre ktorý sú tieto osoby spolu a to je dobré,“ pripomenul Ziolkovský.

„Sexuálna orientácia jednoducho nie je a nemôže byť motívom na udelenie spoločenských privilégií alebo uzákonenia registrovaných partnerstiev. Nie je rozumné podsúvať obyvateľom Slovenska obvinenie, že nerešpektujú sexuálne menšiny, lebo to jednoducho nie je pravda,“ upozorňuje.

Európska komisia jednoducho podľa kancelára KBS musí rešpektovať, že každý štát EÚ má na základe vlastných kultúrnych a duchovných tradícií právo povedať, že iba manželstvo ako zväzok muža a ženy má mať v spoločnosti ako vzťah špecifické postavenie. Nie je jej úlohou podsúvať členským štátom požiadavky, aby sa v týchto otázkach prispôsobovali. Nemusia a ani by nemali.

„Politici na Slovensku nemajú dôvod vyčítať si neexistenciu registrovaných partnerstiev. Nie je žiaden dôvod ich uzákoniť,“ vysvetlil.

„Ak Európska únia naozaj niečo potrebuje, tak sú to stabilné manželstvá a najmä deti. V tejto téme by angažovanie sa zástupcu Európskej komisie mohlo byť prínosom,“ upozornil na záver Ziolkovský.

Stabilné manželstvo muža a ženy dnes účastníci podporia na pochode Hrdí za rodinu, ktorý sa začne o 14.30 hod na Hodžovom námestí v Bratislave. Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie, o svoju prítomnosť a lásku rodičov. Povzbudiť ich, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách.

 

DISKUSIA k článku