P1020882_810_500_75_s_c1.jpg

Kardinál Muller: Povedať "Som gay" znamená zdegradovať úžasné bohatstvo ľudskej bytosti

523
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

„Hnutia gay a gender ideológie po celom svete pracujú na tom, aby vybudovali falošnú realitu, ktorá zotročuje mužov a ženy, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie a okráda ich o ich pravú identitu“, uviedol bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery (CDF), kardinál Gerhard Müller.

V súvislosti s talianskym vydaním knihy Daniela Mattsona: „Prečo si nehovorím gay: Ako som získal späť svoju sexuálnu realitu a našiel pokoj“ kardinál Müller uviedol, že „každej ideológii je vlastné vykonštruovať falošnú realitu, ktorá urobí z človeka jej otroka“ a pokračoval: „Liberálne a socialistické vlády nanucujú túto agendu násilím a bez akýchkoľvek zábran si podmaňujú svedomie ľudí, ktorí zmýšľajú odlišne než oni. Upozorňujem, že v stávke už nie sú práva doteraz prenasledovanej menšiny, ale pôvodný zmysel a konečný cieľ ľudskej existencie.“

 

Falošný základ

„Na vytvorenie tejto falošnej reality si hnutia za práva gayov vzali pojem „nezriadenej náklonnosti“ a stvorili z nej, popri mužoch a ženách, ešte ďalšiu, „tretiu kategóriu“. Objavenú kategóriu „gay“ používajú na rozdelenie ľudí na dve základné skupiny: homosexuálov a heterosexuálov. Gender ideológia túto kategóriu znásobuje ad infinitum, a to vyrábaním sexuálnej identity z ľubovoľnej formy sexuálnej preferencie“, hovorí kardinál Müller a pokračuje: „Tieto hnutia neúnavne pracujú na budovaní alternatívnej reality na základe falošnej predstavy o človeku. Táto predstava je založená na spoločenskej konštrukcii, ktorá sa oddeľuje od stvorenej prirodzenosti človeka a od zjavenej Božej pravdy a lásky.“

„Tieto ideológie sú svojou podstatou zakorenené v radikálnej protikresťanskej antropológii, ktorá redukuje človeka na obyčajný predmet sexuálnej túžby. Identifikovať sa ako gay znamená úplne zredukovať ´bohatstvo´ ľudskej bytosti ako celku a po všetkých stránkach ... len na obyčajnú sexuálnu príťažlivosť, ktorú vyvoláva u osôb rovnakého pohlavia.“

 

Údajné komentáre pápeža

Kardinál Müller sa vyjadroval k spomínanej knihe len niekoľko dní po tom, ako pápež František údajne povedal obeti sexuálneho zneužívania duchovným, Juanovi Carlosovi Cruzovi, v osobnom rozhovore, že Boh ho stvoril ako gaya a ako takého ho aj miluje.
Pre španielske noviny El País Juan Carlos uviedol: „Pápež mi povedal: ´Juan Carlos, nezáleží na tom, že si gay. Boh ťa takého stvoril a ako takého ťa miluje a ani ja si s tým nerobím starosti. Aj pápež ťa miluje takého aký si. Musíš žiť šťastne s tým, čím si.“

Hlavné titulky sa rýchlosťou blesku šírili po celom svete a vyleteli až do top sfér Drudge Report. Do myslí mladých ľudí sa zapísali prostredníctvom Teen Vogue , toho istého magazínu pre tínedžerov, ktorý sa vyjadril, že Katolícka cirkev by sa mala učiť od Rihanny na tohtoročnom Met Gala look. Vatikán nič z toho nepotvrdil, nepoprel, ani nevysvetlil. Oficiálne stanovisko znie, že Vatikán „nekomentuje pápežove súkromné rozhovory“.

Jasné protirečenie katolíckej náuke v údajných pápežových poznámkach viedlo organizácie ako Courage (Odvaha) apoštolát, ktoré slúžia ľuďom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, vydať ohlas, vysvetľujúci, prečo názor, že „Boh ťa stvoril ako gaya“ je od základov nezlučiteľný s kresťanstvom.

Daniel Mattson vo svojich pamätiach často oponuje tomuto, často preceňovanému predpokladu tým, že presne časovo zaznamenáva svoje putovanie do a z gay identity. Rozpráva príbeh o svojom nikdy nekončiacom celoživotnom hľadaní šťastia a pokoja a ako teraz, keď sa tento kruh uzavrel, pochopil, že preňho platí predovšetkým pravda, že je milovaným Božím synom, ktorého Boh povolal k životu a ktorého stvoril pre šťastie v tomto živote, aj v budúcom.

Pri uvedení knihy na trh v Ríme pochválil kardinál Müller Mattsona za odvahu oponovať „medzinárodnému pan-sexizmu“ pomocou autentickej katolíckej náuky na báze rozdielu medzi pohlaviami podľa Božieho plánu, a za to, že sa odmietol nechať vtiahnuť do klamstiev ideológie práv gayov.

 

Moc jazyka a reči

Aj výber slov a jazyk slúži ako jeden z hlavných stavebných kameňov činnosti hnutí gay a gender ideológie na vybudovanie falošnej reality a na zmenu vnímania ľudí v súvislosti s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Kardinál Müller sa vyjadril, že pojem „gay“ je „teoretickým vynálezom“, ktorý má urobiť „z normálneho manželstva medzi mužom a ženou len jeden z variantov ľudskej prirodzenosti“.

Podobne sa vyjadril aj o pojme „homofóbia“, ktorý bol umelo vytvorený nato, aby „zdiskreditoval akúkoľvek inú alternatívu k ideológii gay a gender hnutia a aby spoločným názvom ´zradcovia´ označil tých, ktorí síce trpia sexuálnou dezorientáciou, avšak odmietajú sa pridať k spomínanému hnutiu“.

„So zmenou výrazových prostriedkov jazyka, terminológie a pojmových kategórií sa mení aj vnímanie reality človekom, no realita sama sa tým nemení. Muž zostáva skrátka mužom a žena ženou, a to aj napriek umelej „zmene pohlavia“, povedal kardinál Müller a zároveň zdôraznil, ako hriech, ktorý v ľuďoch vzbudzuje gay a gender ideológia, zatemňuje ľudskú myseľ. A dodáva: „Keď sa človek ocitne v osídlach tejto nezriadenej náklonnosti, môže sa stať, že to v ňom prebudí nenávisť voči Bohu a jeho prikázaniam, ktoré ho usvedčujú ako hriešnika.“

 

Uzdravenie, identita a pokoj

Nemecký kardinál vyzdvihol Mattsona aj za jeho úspešné vysvetlenie toho, že „život podľa Božích prikázaní – ako ich vysvetľuje náuka Cirkvi – nenúti človeka žiť v presvedčení že je chorý, ale uzdravuje ho zvnútra tým, že mu dodáva nádej a schopnosť objaviť zmysel, mieriaci ďaleko vyššie, než len čisto k ľudskému chápaniu.“

„Nanovo môžeme byť „stvorení“ iba skrze spásonosnú milosť. V ´cestovnom doklade´, ktorým nás náš Stvoriteľ vybavil na cestu, nemáme v kolónke identita uvedené ani gay, ani nič podobné, len to, kým v skutočnosti sme: deti a priatelia Boží. Veľkým prínosom knihy Daniela C. Mattsona je, že všetko toto vysvetľuje prostredníctvom príbehu svojho života a dôkladnej sebareflexie.“ 
 

DISKUSIA k článku