Philip_Bochanski__God_does_not_make_people_gay.jpg

Katolícky kňaz, ktorý slúži homosexuálom: Boh nerobí z ľudí homosexuálov

693
Lucia Salomonová
Kultúra života

Mnoho LGBT aktivistov, niektorí z nich katolíci, pochválilo pápeža Františka za to, že údajne povedal, že Boh „stvoril“ určitých ľudí ako homosexuálov. Zároveň však katolícky kňaz a riaditeľ služby pre osoby, ktoré priťahuje rovnaké pohlavie, uverejnil video ako vyvrátenie argumentu „Boh ťa stvoril ako homosexuála“. 

 

Počas víkendu sa obeť obťažovania chilskej cirkvi Juan Carlos Cruz vyjadril, že pápež mu na nedávnom stretnutí povedal, „že nezáleží na tom, že ste homosexuál. Boh ťa takto stvoril (...). Musíš byť štastný taký, aký si.“ Vatikán odmietol potvrdiť, poprieť alebo objasniť tento citát, pričom sa odvolával na to, že audiencia pápeža je súkromná.

 

V stredu, riaditeľ Courage International, otec Philip Bochanski zdieľal video, ktoré odvtedy vyzdvihli noviny ako Church Militant a National Catholic Register, v ktorom vysvetľuje, prečo je Bohom predurčená homosexualita zásadne nezlučiteľná s katolicizmom. 

Courage International je katolícky apoštolát, ktorý sa špecializuje na duchovnú podporu pre jednotlivcov, ktorí zápasia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Video je úryvok z prejavu o kresťanskej antropológii, ktorú Bochanski predniesol v júli 2016.

Z pohľadu viery, príbeh stvorenia a pohľad Cirkvi naň, ukazujú, že existuje jeden plán pre všetky ľudské bytosti, založený na komplementarite, stálosti a vernosti, ktoré vedú k jednote,“ vysvetľuje, ale ak „Boh vytvára osobu s homosexuálnymi sklonmi“, bolo by to jedným z dvoch dôsledkov, z ktorých ani jeden nemôže byť pravdivý.

Buď Boh zmenil pravidlá plánu „niekedy po tom, čo inšpiroval autorov posvätných textov", bez toho, aby o tom povedal svojim nasledovníkom, alebo plán zostáva v platnosti a "Boh stvoril niektorých ľudí na celý život s nenaplniteľnými túžbami, aby boli frustrovaní, ak nie aby zlyhali.

Boh takto nefunguje,“ povedal skrátka Bochanski. „To nie je Boh, v ktorého veríme.

Takže musíme odmietnuť to, čo sa v katolíckej teológii stáva čoraz aktuálnejšou hypotézou, a to, že homosexuálni ľudia, ľudia, ktorí prežívajú homosexuálne náklonnosti, majú iný druh ľudskej prirodzenosti, a preto prináleží k ich činom iný druh morálky,“ pokračoval.

Bochanksi ďalej citoval Kongregáciu pre náuku viery z roku 1986 List biskupom o pastoračnej starostlivosti o homosexuálov, ktorú napísal kardinál Joseph Ratzinger, budúci pápež Benedikt XVI.

Jednotlivec „sotva môže byť adekvátne opísaný redukcionistickým odkazom na jeho sexuálnu orientáciu,“ píše sa v liste. Namiesto toho Katolícka cirkev „poskytuje veľmi potrebný kontext pre starostlivosť o ľudskú osobu“ tým, že trvá na tom, že „každý človek má základnú identitu: je Božie stvorenie a Jeho dieťa skrze milosť, a tiež dedič večného života“.

Boh úmyselne stvoril človeka ako muža alebo ženu, komplementárnosť medzi mužmi a ženami umožňuje sexuálne spojenie, ktoré je obrazom Božej lásky k nám,“ pokračoval Bochanski, a aby sa tento cieľ splnil, „spojenie musí byť trvalé, verné, založené na komplementarite a otvorenosti životu.“

Nasledovanie tejto cesty vedie k „naplneniu našej dôstojnosti a nášho osudu,“ povedal, ale predpoklad, že homosexuálne túžby majú v tomto pláne výnimku by predstavoval skratku v tomto ponímaní.

Urobiť to inej osobe, alebo nechať človeka takýmto spôsobom sa definovať, je pre ľudskú osobu ublížením,“ uzavrel Bochanski. 

Pro-LGBT aktivisti oslavovali slová Františka, zatiaľ čo tradiční katolíci a sociálni konzervatívci vyjadrili obavy, že pápež údajne odporoval cirkevnej doktríne, ktorá hovorí, že zatiaľ čo homosexuáli si zaslúžia „rešpekt, súcit a citlivosť“, homosexuálne činy sú „vnútorne neusporiadané“ a nemôžu byť schválené „za žiadnych okolností.“ Cirkev navyše učí, že inklinácia k rovnakému pohlaviu je sama osebe „objektívnou poruchou,“ a pre väčšinu predstavuje „skúšku“.

DISKUSIA k článku