Cardinal_Robert_Sarah__May_21__2018.jpg

Kardinál Sarah: Vysvätení ženatí muži by sa „rozchádzali“ s apoštolskou tradíciou

519
Lucia Salomonová
Kultúra života

Vysvätení ženatí muži v katolíckom kňazstve by sa „rozchádzali“ s apoštolskou tradíciou, povedal vedúci katolícky prelát. 

 

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, povedal, že pre Cirkev by malo „vážne následky“, ak by do kňazstva prijala ženatých mužov dobrého mena alebo „viri probati.“ 

 

Kardinál, ktorý má 72 rokov, uviedol tieto poznámky v homílii, ktorú predniesol v pondelok na omši sláviacej záver každoročnej púti na Turíce z katedrály Notre Dame de Paris do katedrály Notre Dame de Chartres.

Kardinál adresoval prejav masívnemu davu, ktorý sa pretlačil na nádvorie katedrály. Guinejský prelát ich prosil, aby si zapamätali význam svojho celibátu: 

Drahí kňazi, vždy sa držte tejto istoty: byť s Kristom na kríži je to, čo kňazský celibát hlási svetu,“ povedal.

Plán, ktorí niektorí rozvinuli, aby oddelili celibát od kňazstva tým, že by udelili sviatosť vysviacky ženatým mužom („viri probati“) kvôli „pastoračným dôvodom alebo nevyhnutnosti,“ by mal vážne dôsledky a definitívne by porušil apoštolskú tradíciu, dodal.

Sarah naznačil, že vysvätenie ženatých mužov by „nezachovalo“ Kristovo kňazstvo.

Vyrobili by sme kňazstvo podľa nášho ľudského rozmeru, ale bez toho, aby sme ho zachovávali, bez pokračovania Kristovho kňazstva, poslušnosti, chudoby a čistoty,“ povedal.

Iste, kňaz nie je len „akože Kristus“, ale je skutočne „ipse Kristus“, on sám je Kristus,“ uviedol kardinál. „A to je dôvod, prečo bude kňaz nasledujúci Krista a Cirkev vždy znamením rozporu!“ 

Hoci Katolícka cirkev umožnila ženatým anglikánskym vysluhovateľom, ktorí sa stali katolíkmi, aby boli vysvätení za kňazov, bola to pastoračná výsada, ktorá nebola určená na vytvorenie precedensu pre západnú cirkev. Dokonca aj vo východnej cirkvi sa celibát považuje za ušľachtilejší stav pre kňaza, ktorý ho oslobodzuje, aby mohol slúžiť svojmu stádu celým srdcom: ženatí kňazi vo východnej cirkvi nie sú napríklad menovaní za biskupov.   

Pri  nedostatku povolaní po Druhom vatikánskom koncile, pápež František vyhlásil, že Cirkev musí zvážiť vysvätenie ženatých mužov do kňazstva.

Po odmietnutí myšlienky dobrovoľného celibátu v kňazstve bol pápež otvorený možnosti ženatých kňazov v odľahlých oblastiach, kde je ich nedostatok obzvlášť závažný.

Musíme premýšľať o tom, či viri probati  sú možnosťou,“ povedal pápež František pre nemecký denník Die Zeit. „Takisto musíme rozpoznať, ktoré úlohy môžu prijať, napríklad v opustených komunitách.

O dobrovoľnom celibáte sa veľa hovorí, najmä tam, kde je nedostatok kňazov,“ povedal pápež. „Ale dobrovoľný celibát nie je riešením.

Predpokladá sa, že František môže dať brazílskym biskupom osobitné povolenie na vysvätenie ženatých mužov.

Kardinál Sarah včera vo svojom charterskej homílii naliehavo žiadal davy, aby rozlišovali medzi svetom, ktorý musia milovať -  svetom ľudí, najmä chudobných, aby im slúžili - a svetom, ktorý nesmú milovať - svetom, ktorý je pod vládou satana a hriechu.

Predovšetkým varoval pred „svetom ideológií, ktoré popierajú ľudskú povahu a ničia rodinu.

 

DISKUSIA k článku