Stefan_Hesse.jpg

Nemecký arcibiskup: pápež František prikývol na návrh ´intercommunion´

487
Zuzana Smatanová
Neutral

Nemecký arcibiskup je presvedčený, že pápež František schváli kontroverzný návrh biskupov jeho krajiny, podľa ktorého chcú dovoliť protestantskej stránke v manželstve s katolíkom/katolíčkou prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu (intercommunion).

V rozhovore s Ústredným výborom nemeckých katolíkov (ZdK), najväčšou skupinou laických katolíkov v Nemecku, hamburgský arcibiskup Stefan Hesse uviedol, že v súvislosti s ´intercommunion´ pápež poskytol „jasný Richtungswink“. 

Richtungswink je nemecký výraz, ktorý znamená „pokyn ako ďalej“.
 
V komentároch na Katholisch.de, spravodajskom portáli, kontrolovanom Nemeckou biskupskou konferenciou, sa arcibiskup Hesse vyjadril, že odovzdaním tejto záležitosti naspäť do rúk nemeckých biskupov pápež vysiela signál, že „je v ich kompetencii“ rozhodnúť v tejto veci a zároveň objasnil, že o tom, či protestantská stránka manželstva s katolíkom/katolíčkou môže pristupovať k svätému prijímaniu v Katolíckej cirkvi, smie rozhodnúť biskupská konferencia tak, ako to robila pôvodne, čiže väčšinovým hlasovaním.

Na jarnom plenárnom zasadnutí vo februári biskupi Nemecka presvedčivou väčšinou odhlasovali, že povolenie prijímať Eucharistiu má protestantská stránka v manželstve s katolíkom/katolíčkou zaručené, ak podstúpi „dôkladné spytovanie svedomia" s kňazom alebo inou pastoračne zodpovednou osobou; „potvrdí vieru Katolíckej cirkvi“; chce skoncovať „so značnou duchovnou úzkosťou“ a dokáže svoju „dlhotrvajúcu túžbu po Eucharistii“.

Kardinál Marx, predseda Nemeckej biskupskej konferencie zároveň objasnil, že táto ponuka nevyžaduje, aby protestantská stránka takéhoto manželstva prestúpila na katolicizmus.

Biskupi mali v úmysle tento návrh vydať ako „pastoračný manuál“, no stoplo ich sedem iných nemeckých biskupov, ktorí poslali do Vatikánu list, v ktorom vyjadrili svoj nesúhlas s touto záležitosťou. Argumentujú tým, že hlasovanie nepokladajú za „správne“ pri riešení takej závažnej otázky ako je ´intercommunion´, pretože tu nejde o „pastoračnú záležitosť“, ale o „zásadné otázky viery a jednoty Cirkvi, ktoré sa neriešia hlasovaním“.

Nemeckí biskupi z oboch názorových strán sa pred vyše týždňom stretli s top Vatikánskymi hodnostármi, pôsobiacimi v doktrinálnej oblasti. Na záver stretnutia im prefekt Kongregácie pre náuku viery, arcibiskup Luis Ladaria, S.J., tlmočil odkaz pápeža Františka, ktorý sa na stretnutí nezúčastnil: „Oceňujem oddanosť ekumenizmu nemeckých biskupov a žiadam ich, aby v duchu cirkevného spoločenstva našli, ak je to možné, jednomyseľné riešenie.“

Predchodca arcibiskupa Ladariu, nemecký kardinál Gerhard Müller, označil toto vyhlásenie na National Catholic Register za „veľmi úbohé“ a vyzval biskupov a kardinálov, aby pozdvihli svoj hlas. 

Kardinál Willem Jacobus Eijk z holandského Utrechtu vo svojom prehlásení zo 7. mája priamo označil pápeža Františka za „absolútne nepochopiteľného“.

„Doktrína Cirkvi a jej praktizovanie v súvislosti s udeľovaním sviatosti Eucharistie protestantom je úplne jasná“, povedal kardinál Eijk, citujúc Katechizmus Katolíckej cirkvi a Kódex kanonického práva. „Prax, uplatňovanú v Katolíckej cirkvi a založenú na jej viere, neurčuje a ani nemení väčšina hlasov na biskupskej konferencii a to ani vtedy, keď hlasujú jednomyseľne.“ 

„Rímsky veľkňaz ako Petrov nástupca je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov a veriacich“ (Lumen Gentium, 23). Na základe tohto by mal, podľa kardinála Eijka, dať Svätý Otec nemeckým biskupom zreteľné a jasné direktívy, vyplývajúce z Katechizmu Katolíckej cirkvi a Kódexu kanonického práva. A dodáva, že

„keď sleduje ako biskupi, a najmä Petrov nástupca, zlyhávajú vo vernom a jednotnom udržiavaní a odovzdávaní pokladu viery, obsiahnutom v posvätnej Tradícii a Svätom Písme“, pripomína mu to článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý varuje pred „náboženským podvodom, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy“.   

 

DISKUSIA k článku