Cardinal_willem_eijk(1).jpg

Kardinál kladie otázku: Je pápež František súčasťou "poslednej skúšky" Cirkvi?

2,523
Milko Kostovič
Neutral

Holandský kardinál povedal, že neschopnosť pápeža Františka zachovať autentickú vieru Cirkvi ho núti premýšľať o proroctve Katechizmu katolíckej cirkvi o "poslednej skúške" pre Cirkev pred druhým príchodom Krista. 

64 ročný kardinál Willem Eijk, Utrechtský arcibiskup, vyslovil túto prekvapujúcu poznámku v článku zverejnenom dnes v novinách National Catholic Register. 

Eijk, ktorého za kardinála menoval pápež Benedikt XVI. v roku 2012, získal svoj lekársky diplom pred vysvätením za kňaza a pokračoval v dokončení troch doktorátov v medicíne, filozofii a teológii.

V spomínanom článku kardinál ľutuje neschopnosť pápeža Františka vysvetliť otázku interkomunie s Protestantmi počas stretnutia vo Vatikáne s nemeckými biskupmi, ktoré sa konalo minulý týždeň. Pápež povedal nemeckým biskupom, aby v tejto otázke získali jednotný súhlas, ale, ako hovorí kardinál Eijk, mal im jednoducho pripomenúť jasnú doktrínu a prax Cirkvi.

"Neschopnosťou priniesť vysvetlenie vzniká veľký zmätok medzi veriacimi a ohrozuje sa jednota Cirkvi," uviedol. 

"Pri pohľade na biskupov a predovšetkým Petrovho nástupcu, ktorý nie je schopný udržať a verne a v jednote prenášať vieru obsiahnutú v Posvätnej tradícii a Svätom písme, si nemôžem pomôcť, no myslím na 675. článok Katechizmu katolíckej cirkvi," napísal. 

Tento článok katechizmu, ktorý citoval v plnom znení, varuje pred skúškou, ktorá "otrasie vierou mnohých veriacich". Predpovedá prenasledovanie, ktoré "odhalí tajomstvo neprávosti" v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy."

Kardinál Eijk už minulý rok verejne varoval, že neschopnosťou vysvetliť učenie Cirkvi v otázkach rozvodu a opätovného sobáša, pápež František "láme" Cirkev. 

Eijk nie je prvým kardinálom, ktorý považuje zmätok v Cirkvi spôsobený pápežom Františkom za znak konca vekov. Na minuloročnom Fóre života v Ríme hovoril zosnulý kardinál Carlo Caffarra o zmätku v Cirkvi ohľadne manželstva a rodiny ako o naplnení proroctva, ktoré dostal. 

V liste, ktorý kardinál Caffarra dostal od sv. Lucie, Fatimská vizionárka napísala, že "Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa, (dodala), pretože každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny bude mať protivníkov a oponentov, pretože toto je rozhodujúca otázka."

Tento posledný zápas, povedal na Rímskom Fóre života, "sa dnes napĺňa". 

Kardinál Burke taktiež stotožnil zmätky a chyby v Katolíckej cirkvi pod vedením pápeža Františka s koncom vekov. "Môže sa zdať, že Cirkev vytvára dojem, že nie je ochotná poslúchať nariadenia nášho Pána," povedal kardinál Burke v rozhovore pre Catholic Herald v novembri. "Potom sme možno dospeli na koniec vekov."

 

DISKUSIA k článku