teplomer
shutterstock_166179710.jpg

Liberálne "katolícke" noviny chvália Cirkev vo Francúzsku za otvorenie dverí homosexualite

433
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Päť rokov po legalizácii "manželstiev" rovnakých pohlaví vo Francúzsku homosexuáli nachádzajú v Katolíckej cirkvi viac "otvorenosti" a "priestoru". Do dnešného dňa poverilo 35 z 93 diecéz na kontinentálnom Francúzsku svojich spolupracovníkov úlohou "navrhovať iniciatívy týkajúce sa homosexuality".

Podľa Clauda Bessona, ktorý v roku 2012 napísal knihu obhajujúcu zmenu postoja Cirkvi voči homosexuálom, povedal, že žiadať od nich, aby boli cudní bolo "neefektívne" a táto situácia by bola pred zákonom nemysliteľná. Samotný Claude Besson spoluzakladal v roku 2000 priekopnícky program “Reflecting and sharing” (Odrážať a zdieľať) v meste Nantes (na pobreží Atlantického oceánu) s cieľom privítať homosexuálov a rodiny v Katolíckej cirkvi.

"Samozrejme, niektorí ľudia by radi videli, keby tieto návrhy postupovali rýchlejšie a zachádzali ešte ďalej, ale pred desiatimi rokmi by som si nikdy nemyslel, že by sme sa mohli dostať tam, kde sa dnes nachádzame," povedal pre La Croix. "Kríž" je liberálny katolícky denník, ktorý sa všeobecne považuje za" biskupské noviny" - patrí k otcom augustiniánom asumpcionistom. 

Jeho vyhlásenie bolo citované v nedávnom článku s názvom "Cirkev a homosexuáli: dvere sa otvárajú." Päť rokov po dni, keď 23. apríla 2013 francúzsky parlament prvýkrát prijal "zákon Taubira" o manželstvách rovného pohlavia, si La Croix spomínal, aký rozdeľujúci bol text pre kresťanské komunity vo Francúzsku. Podľa článku to spôsobilo, že si množstvo diecéz začalo uvedomovať tento problém a organizovali spôsoby, ako "lepšie prijímať homosexuálne osoby".

Ani raz tento zdĺhavý článok nespomínal morálne učenie Cirkvi o homosexuálnom konaní a spôsobe života. A zatiaľ čo hovorí o ľuďoch s homosexuálnymi sklonmi, taktiež silne naznačuje, že nedávne pastoračné programy v 35 uvedených diecézach sú v poriadku s  homosexuálnymi pármi, "ženatými" alebo v inej situácii, s deťmi alebo bez nich.

La Croix poskytuje veľa informácií o iniciatívach, ktoré sa objavili v posledných piatich rokoch. Biskup Michel Santier z Créteil, na predmestí Paríža, sa údajne rozhodol zriadiť podpornú skupinu, keď si uvedomil, ako sú rozdelené farnosti, pokiaľ ide o debatu o homosexuálnych "manželstvách". Pod vedením laického diakona a jeho manželky sa môžu homosexuáli, či už žijú sami alebo v pároch, v občianskych zväzkoch alebo sú dokonca "zosobášení" a tiež rodičia homosexuálnych detí spoločne stretávať a diskutovať. Tejto skupine nebola priradená žiadna konkrétna misia, jej jediným cieľom je "svedčiť o bratskej prítomnosti Cirkvi" zo strany ľudí, ktorých sa to týka a byť "znamením" tejto blízkosti v diecéze.

Po prvom roku, počas ktorého sa "objavili a vyliečili mnohé rany", diecéza organizovala pochod pre skupinu, počas ktorej samotný biskup povedal účastníkom, že sú "súčasťou Kristovho tela". Niektorí z nich "dlho nepočuli tieto slová a plakali", pripomínal diakon.

La Croix pokračuje a tvrdí, že mnohým Katolíkom odhalila rozhnevaná debata o "manželstvách" rovnakého pohlavia hlboké utrpenie u homosexuálov, ktorí sa cítili "odmietnutí" Cirkvou. Toto podnietilo niekoľko biskupov, aby poverili laikov, diakonov a dokonca aj kňazov, aby analyzovali situáciu a ponúkli pastoračné cesty "dokončujúc prácu vykonanú kresťanskými homosexuálnymi hnutiami", ktoré zahŕňajú organizácie naklonené "manželstvám" rovnakého pohlavia ako napr. “David & Jonathan”. La Croix tiež cituje sekulárne miestne združenia pomáhajúce homosexuálom s ich "priznaniami" a životom v spoločnosti.  

Čo sa podľa katolíckeho denníka zmenilo je, že sa teraz objavujú príbehy o tom, ako sú homosexuáli po celej krajine ostrakizovaní vo svojich farnostiach a dokonca "zbavovaní zo svojich zodpovedností", keď sa ľudia dozvedia o ich homosexualite. V článku sa tiež hovorí o rodičoch, ktorí sa obávajú, že by sa ich dieťa mohlo stať homosexuálom: "Bude môcť byť šťastné?" je ich hlavným problémom. 

V diecéze Saint-Etienne, v blízkosti Lyonu, Loïc a Delphine Hussenot, ktorá zodpovedá za pastoračnú starostlivosť o ľudí postihnutých homosexualitou, odsudzujú skutočnosť, že "mnohí cítili, že boli napadnutí demonštráciami (demonštrácia Manif pour Tous proti "manželstvám" rovnakého pohlavia), čo ich ešte viac bolelo, pretože mali pocit, že za nimi stojí Cirkev." Takže je opozícia voči "manželstvám" rovnakého pohlavia agresiou voči homosexuálom? V niektorých francúzskych diecézach to tak vyzerá.

V historickej diecéze Poitiers, ktorá vznikla v treťom storočí, zveril biskup Pascal Wintzer oslovovanie homosexuálov Isabelle Parmentierovej. Tú citovali, keď sa vyjadrila, že  "homofóbia" je stále veľmi prítomná v spoločnosti a "stále je jednou z hlavných príčin adolescentných samovrážd". Je zodpovedná za pomoc homosexuálom, ich partnerom a rodičom a vedie ich k rekonštrukcii vzťahu s Cirkvou, ak sú Katolíci. "V niektorých katolíckych rodinách je utrpenie ešte horšie kvôli myšlienke, že homosexuálne dieťa žije v hriechu", povedala pre La Croix. 

Noviny tiež citovali strach niektorých Katolíkov, ktorí sa obávajú, že vítanie homosexuálov "trivializuje" homosexualitu a povedie mladých ľudí k tomu, aby si povedali: "Prečo nie?" Niektorí kňazi, ako hovorí článok, sa vyhýbajú spájaniu s pastorálnymi skupinami pre homosexuálov - ako jeden, ktorý povedal kolegovi - kňazovi: "Ach, ty by si bol schopný oddať  homosexuálny pár!"

Podľa La Croix sa však veci zlepšujú: kňazi prijímajú homosexuálov otvorenejšie, a to najmä odvtedy, keď pápež František povedal: "Kto som, aby som súdil!" Stále viac diecéz ponúka služby, ako napríklad cyklus “Thurdays for difference” (Odlišný štvrtok) organizovaný Isabelle Parmentierovou v Poitiers a teraz aj kňazom v Nantes.

Myšlienkou je "povedať a zopakovať, že je možné byť kresťanom a homosexuálom, že to nie je nezlučiteľné alebo v rozpore s vierou", povedal jeden duchovný. Teoreticky je to pomerne správne: všetci kresťania, vrátane tých s homosexuálnymi sklonmi, sú vyzvaní, aby "našli Boha vo svojom živote", rovnako ako všetci hriešnici - čo spoločne zdieľame - potrebujú milosť a odpustenie. Ale tieto konkrétne slová sa jednoducho neobjavujú.

Cieľom je skôr "pomôcť homosexuálnym osobám integrovať sa do farností". "Musíme si pamätať, že tam môžu prevziať zodpovednosť, že ich deti môžu byť pokrstené atď.", píše La Croix.

Pokiaľ ide o žiadosti o požehnanie "manželských" párov rovnakého pohlavia, "prax sa stále líši od jednej diecézy k druhej a dokonca aj od jedného kňaza k druhému". Biskup Dominique Lebrun zo Saint-Etienne považuje prijímanie všetkých kresťanov za "absolútnu nevyhnutnosť". Hoci pripomína kňazom, že majú týmto párom povedať, že existuje rozpor medzi ich životnou voľbou a pozíciou Cirkvi, keď žiadajú o krst dieťaťa, tak ponúka párom "čas modlitby" s duchovným, aby "dali svoju lásku Bohu", hoci "mimo Cirkev, aby sa vyhli celému zmätku".

La Croix píše: "V uplynulých piatich rokoch sa dosiahol pokrok, ale práca iba začína."

DISKUSIA k článku