Čoraz viac amerických žien NEMÁ DETI

4,275
Kultúra smrti

USA,Washington D.C, jún 2010 (LifeSiteNews) – Takmer jedna z piatich amerických žien sa dostane na koniec fertilného veku bez toho, aby počala dieťa. Počet bezdetných žien sa takto od sedemdesiatych rokov zdvojnásobil. To sú výsledky najnovšej štúdie agentúry Pew Research Center.

V roku 1976 bola bezdetná len jedna z desiatich žien vo veku 40-44 rokov, čo bolo v prepočte 580 tisíc žien. Do roku 2008 sa toto číslo zvýšilo na takmer 1,9 milióna. Ide o 80%-ný nárast za menej ako 40 rokov.

Pew tiež uvádza, že neplodnosť sa zvýšila vo všetkých etnických a rasových skupinách, na čele s bielymi ženami až vo výške 20%. K významnému nárastu počtu žien, ktoré sa blížia ku koncu plodnosti a zatiaľ nemajú dieťa, došlo aj u černochov a hispáncov. Miera bezdetných žien pre každú z týchto menšinových skupín sa zvýšila z 13% v roku 1994 na 17% v roku 2008 - ide o 30%-ný nárast.

Čo sa znížilo za posledných desiatich rokov je počet žien vo veku 40-44, ktoré sú bezdetné a zároveň nezosobášené. V roku 1994 až 71% slobodných žien v tejto skupine bolo bezdetných, zatiaľ čo v roku 2008 to bolo 56%.

Miera bezdetnosti sa zvyšuje aj u vzdelaných žien. Výnimku tvoria bezdetné ženy s pokročilým vzdelaním a titulmi - ich miera klesla v poslednej dekade výrazne nadol.  V roku 1994 sa hlásilo k bezdetnosti až 30% žien vo veku 40-44 s magisterským titulom a 34% žien s doktorátom alebo jeho ekvivalentami. Avšak v roku 2008 to bolo už len 25% s magisterským a 23% s doktorandským či ekvivalentným titulom.

Pew uvádza, že faktormi ovplyvňujúcimi tieto trendy môžu byť aj znížená sociálna podpora pre tehotné ženy a ženy na materskej či antikoncepcia. Vplyv môže mať aj rastúca ambicióznosť žien a celková zmena klímy v spoločnosti. Stále viac žien rodenie detí odkladá kvôli lepšej kariére a spoločnosť dnes už nevidí deti ako súčasť naplňujúcu život.

Zaujímavý je aj údaj o dôležitosti detí pre manželské spolužitie. Zatiaľ čo v roku 1990 65% dospelých tvrdilo, že deti boli zásadné pre úspešné manželstvo, v roku 2007 to bolo iba 41%.

Pew tiež naznačuje, že narastajúci podiel Američanov sa obáva, ako bude bezdetnosť žien vplývať na spoločnosť. Prieskum Pew Research z roku 2009 uvádza, že 46% Američanov nepovažuje zvyšujúci sa podiel bezdetných žien za dôležitý pre zmeny v spoločnosti. Avšak 38% uviedlo, že trend smerom k neplodnosti je pre spoločnosť negatívny. V porovnaní s rokom 2007 je to nárast o desať percent za dva roky.

Peter J. Smith

DISKUSIA k článku