California_Capitol_Building_Credit_Matthew_Thouvenin_CC_BY_NC_ND_20_filter_added_CNA.jpg

Mohol by kalifornský zákon zakázať kresťanské učenie o homosexualite?

376
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Navrhovaný zákon v Kalifornii by mohol mať zastrašujúci účinok na slobodu slovu, varujú kritici, ktorí sa obávajú, že by mohol zastaviť úsilie vysvetľovať a podporovať kresťanské učenie o sexuálnej morálke.

"Široký dosah AB (návrh snemovne) 2942 otvára možnosť žaloby dokonca aj na prosté náboženské prejavy o sexuálnej príťažlivosti či aktivite rovnakých pohlaví a zasahuje do základného ľudského práva na slobodu vyznania," uviedla v stanovisku Kalifornská katolícka konferencia. 

Návrh snemovne 2943, ktorý prešiel Kalifornskou štátnou snemovňou vo štvrtok, by učinil každý krok týkajúci sa zmeny niekoho sexuálnej orientácie za protiprávny. Návrh zákona teraz pôjde do Kalifornského štátneho senátu.

AB 2943 sa pokúša vylepšiť Zákon o ochrane spotrebiteľov (CRLA), ktorý chráni spotrebiteľov pred predajcami, ktorí nesprávne charakterizujú svoj výrobok alebo službu.

Návrh zakazuje reklamu alebo angažovanie sa v úsilí o zmenu sexuálnej orientácie. Takéto úsilie definuje ako "všetky postupy, ktoré sa pokúšajú zmeniť sexuálnu orientáciu jednotlivca. To zahŕňa úsilie o zmenu správania alebo rodových prejavov, odstránenie alebo potlačenie sexuálnej či romantickej príťažlivosti alebo pocitov voči osobám rovnakého pohlavia."

Zahrnutie "úsilia o zmenu správania" ako zakázanej aktivity viedlo niektorých kritikov k obave, že by sa zákon mohlo použiť na zabránenie podpory kresťanskej sexuálnej morálky - prebiehajúcej prostredníctvom kníh, poradenstva alebo výučby.

Kalifornská katolícka konferencia (CCC) vyjadrila nesúhlas so zákonom a na svojom webe zverejnila list, v ktorom vyzýva Kalifornčanov, aby kontaktovali svojich zákonodarcov v úsilí zabrániť tomu, aby sa návrh stal platným zákonom.

Konferencia má obavy, že definície návrhu zákona sú príliš široké a že sa snažia zabrániť dospelým, aby robili rozhodnutia za seba.

"AB 2943 uchopí niečo kompletne neurčité - "úsilie o zmenu sexuálnej orientácie" - a pridá to k CRLA," uvádza Konferencia.

Ďalej, vzhľadom na to, že v Kalifornii je už dnes nelegálna konverzná terapia pre ľudí mladších ako 18 rokov, Kalifornská katolícka konferencia sa pýta: "prečo si zástancovia prajú odobrať dospelým slobodu vyhľadať poradenstvo" v otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie alebo správania.

Tieto obavy zopakoval Bill May z hnutia Marriage Reality, ktorý pre CNA vyjadril domnienku, že návrh je "absurdný" a bráni ľuďom v možnosti šíriť "všeobecnú výzvu Evanjelia na pokánie a zmeny v správaní". May si myslí, že ak sa návrh stane zákonom, tak by to mohlo viesť k právnym problémom pre kazateľov, ktorí diskutujú o sexualite.

"Zmena by viedla k väčšej šikane a možným právnym žalobám voči kázaniu, literatúre, konferenciám a organizáciám, ktoré sa zaoberajú sexuálnou morálkou," povedal May.

DISKUSIA k článku