Swiss_Guard_swearing_in_May_6_2016_Daniel_Ibanez_CNA.jpg

Švajčiarska garda je viac ako len armáda - je to škola viery

283
Lucia Salomonová
AltKAT

Keď 40 nových švajčiarskych gardistov zložilo prísahu obraňovať a chrániť pápeža Františka, ich veliteľ zdôraznil, že ich úlohou nie je len byť bezpečnostnou silou, ale ich poslanie má aj duchovný aspekt.

 

Ak niekto v pracovnom rozhovore hovorí o bezpečnosti a nevie, kto bezpečnosť poskytuje... nie je pre mňa kandidátom,“ povedal novinárom 5. mája Christoph Graf, veliteľ švajčiarskej gardy. 

 

Podľa mňa musí mať kandidát základ vo viere, musí byť praktizujúcim katolíkom,“ ktorý ide na sv. omšu a modlí sa. Dodal, že ak mladý človek nevie nič o viere, nevie, čo v Švajčiarskej garde hľadá.

Vzhľadom na vzťahy armády s pápežom a Cirkvou povedal, že mať pevný život zakorenený vo viere je „základ“ a vysvetľuje, že je dokonca možné „pomáhať niektorým na ceste viery“, ak majú len minimálne znalosti.

Okrem toho, že gardista rímskeho biskupa musí byť ochrancom, musí byť aj „misionárom“, povedal a tvrdil, že musí chrániť pápeža „so zbraňami, ale aj s vierou. S modlitbou.“

Graf, ktorý slúži od roku 2015 a je 35. veliteľ pápežskej švajčiarskej gardy, vystúpil na tlačovej konferencii deň pred oficiálnou prísahou 40 nových švajčiarskych gardistov, ktorí prijali zvláštnu prísahu obraňovať a ochraňovať pápeža. 

O 30 až 35 miest ročne sa uchádza približne 100 uchádzačov a konkurencia švajčiarskej gardy je veľká, povedal Graf. Nastupuje tu proces filtrovania kandidátov, aby sa zoznam znížil na 40 alebo 50 ľudí, ktorí k nemu prichádzajú záverečný pohovor. 

Po rozhovore s každým z nich za 15-20 minút viete, kto sú skutoční kandidáti, povedal. 

Tí, ktorí sú prijatí, slúžia najmenej dva roky, ale môžu zostať v službe ešte jeden alebo dva roky, čo bol prípad mnohých gardistov počas minuloročného Roku milosrdenstva.

S mottom „Odvaha a vernosť“ má dnes Pápežská švajčiarska garda viac ako 110 členov, čo z nej robí najmenšiu, hoci najstaršiu armádu na svete.

Oficiálny slávnostný ceremoniál sa koná každý rok na výročie bitky 6. mája 1527, ktorá sa stala známa ako Rímske rabovanie, a ktorá bola najvýznamnejšou a najsmrteľnejšou udalosťou v histórii Švajčiarskej gardy.

V priebehu bitky zomrelo 147 gardistov, keď bojovali vo vzbure svätej rímskej ríše na obranu Klementa VII., ktorý dokázal uniknúť cez tajný priechod vedúci z Vatikánu do Castel Sant'Angelo, ktorý sa nachádza na rieke Tiber.

Ako súčasť harmonogramu tohto roka sa rodinní členovia nových gardistov modlili vešpery večer, 5. mája, v kostole Santa Maria della Pieta vo Vatikánskej teutónskej škole. Neskôr sa uskutočnilo slávnostné „ukladanie koruny“ na pamiatku gardistov, ktoré zomreli počas Rímskeho rabovania.

Pred oficiálnou prísahou v popoludňajších hodinách majú gardisti o 7:30 hod. Sv. omšu s kardinálom Gerhardom Mullerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery, na oltári v bazilike sv. Petra. 

Predtým, ako sa mali pripravovať na slávnostný ceremoniál s prísahou, sa stretli s pápežom Františkom. Toto stretnutie sa konalo na nádvorí apoštolského paláca v San Damasco a zvykne sa ho zúčastňovať Graf a zástupcovia švajčiarskej armády a švajčiarskej vlády, ako aj biskupská konferencia Švajčiarska. 

Počas podujatia sa každý nový gardista približuje k vlajke Švajčiarskej gardy, keď sa nahlas vysloví jeho meno. Pevne uchopí vlajku ľavou rukou, zdvihne pravú ruku a vystrie tri prsty ako znamenie svojej viery v Najsvätejšej Trojici.

Gardista vyhlasuje túto prísahu: „Ja, (meno), svedomito a verne prisahám, že zotrvám vo všetkom, čo tu prečítali, tak nech mi Boh a všetci svätí pomáhajú.“

V anglickom jazyku plná prísaha znie: „Prisahám, že budem verne, oddane a úctivo slúžiť Najvyššiemu pápežovi Františkovi a jeho legitímnym nástupcom, a tiež sa im venujem s celou silou, obetujúc, ak je to potrebné, aj môj život na ich obranu. Zaväzujem sa rovnako, pokiaľ ide o posvätnú akadémiu kardinálov, kedykoľvek je biskupský stolec neobsadený. Okrem toho sľubujem veliteľovi a ostatným nadriadeným rešpekt, vernosť a poslušnosť. To prisahám! Nech mi Boh a naši svätí patróni pomáhajú!

V komentároch CNA jeden z nových gardistov Filippo Inches hovoril o spojení medzi jeho službou a vierou a povedal: „nepochybne moja viera vzrástla a upevnila sa“. 

Pretože žijeme 24 hodín denne v tomto prostredí, vo Vatikáne, obklopený všetkými monsignormi, arcibiskupmi a samotným pápežom; zúčastňovať sa aspoň raz alebo dvakrát týždenne na jednom z jeho podujatí a počúvať jeho kázanie - nevyhnutne a mimovoľne sa niečo nalepí,“ povedal.

Inches, ktorý slúžil vo švajčiarskej garda posledných 11 mesiacov, pochádza z malej švajčiarskej obce Vacallo, ktorá sa rozprestiera na hranici s Talianskom, len 37 kilometrov severne od Milána. V tomto roku Inches spolu s 39 gardistami oficiálne prisahal obraňovať a chrániť pápeža.

Službou v malej armáde „si tiež uvedomujete, ako dôležitá je úloha Cirkvi ako inštitúcie,“ povedal a naznačil, že zatiaľ čo Cirkev je často kritizovaná zvonku, on z vnútra už vidí iný príbeh. 

Vnútorne ste si vedomí toho, koľko úsilia sa vynakladá na hľadanie dialógu a mierové riešenie rôznych sporov a konfliktov, či už na politickej, ekonomickej, vedeckej alebo kultúrnej úrovni s rôznymi fórami,“ povedal Inches.

Gardista vysvetlil, že už od mladosti sa chcel pripojiť. Ako dieťa často cestoval do Ríma, kde si všimol Švajčiarsku gardu, ale až potom, čo vyštudoval humanitné vedy na univerzite sa rozhodol, že skočí do „dobrodružstva“ stať sa jedným z nich. 

Povedal, že vzhľadom na staroveké korene armády, brániť a ochraňovať pápeža znamená „byť súčasťou histórie“.

Takže som veľmi pyšný, že patrím do tejto armády,“ povedal, „vidíte univerzálnosť, ako Cirkev, tak históriu.

Inches povedal, že mal príležitosť vidieť pápeža a hovoriť s ním počas viacerých udalostí, alebo počas stráženia mimo jeho izby.

Môže sa stať, že vás pozdraví, vystrie ruku a povie nejaký vtip,“ povedal a dodal, že to, čo ho najviac dojíma je, keď vidí pápeža, ktorý prichádza a odchádza zo svojej izby a „díva sa tak, ako keby sa on a gardisti už veľmi dobre poznali.“

Vo svojom príhovore ku gardistom a ich rodinám pred oficiálnym slávnostným ceremoniálom prísahy pápež František gardistom povedal, že aj keby neboli povolaní položiť svoje životy ako 147 mužov, ktorí zomreli počas Rímskeho rabovania, sú pozvaní „prinášať iné obete, nie menej náročné: slúžiť sile viery.“

Je to skutočná bariéra, ktorá bráni rozličným silám a vládam tohto sveta a predovšetkým tomu, kto je „princom tohto sveta“, povedal pápež a dodal, že gardisti sú povolaní, aby boli „silní a smelí, zotrvali vo viere v Krista a v jeho Slove spásy.“

Pozval ich, aby žili v Ríme „úprimným bratstvom“ a navzájom sa podporovali v príkladnom kresťanskom živote, ktoré je „motivované a podporované vašou vierou“. 

Som si istý, že najsilnejší tlak na príchod do Ríma, aby ste plnili túto službu, vám dala práve vaša viera,“ povedal a vysvetlil, že ich poslanie pochádza predovšetkým z ich krstu, čo im umožňuje svedčiť o ich viere v Krista. 

Naliehal na nich, aby navzájom vľúdne spolupracovali, boli „misijnými učeníkmi“ v každodenných úlohách, ktoré sa môžu zdať, že sa opakujú, ale ktorým je „vždy dôležité pripisovať nový význam.“

Počas svojho prejavu pri prísahe Graf poznamenal, že tento rok je spomienka 600. výročia narodenia jedného z patrónov svätcov Švajčiarskej gardy, sv. Mikuláša Fluea, známeho ako „obrancu Pacis et pater patriate“, alebo, „obrancu mieru a otca našej krajiny.“ Ďalšími patrónmi sú sv. Martin a sv. Sebestián.

Graf povzbudil gardistov, aby sa pozreli na Písmo a život svätých kvôli príkladom, ako žiť svoj život veľkoryso a pokorne, hovoriac, „ktokoľvek chce úspešne viesť, musí sa najprv naučiť milovať ľudí“.

Poukázal na rôzne hospodárske a politické krízy, ku ktorým dochádza v celej Európe, vrátane chudoby, nezamestnanosti, terorizmu, migrácie a rastúcej islamofóbie, ktoré spôsobujú určitý pocit bezmocnosti a dezorientácie.

Nemali by sme dôvod na túto krízu hľadať aj v rastúcom miznutí viery, v rastúcom nedostatku Boha?“ spýtal sa.

Zobuďte sa, drahí kresťania!“ povedal. „Súčasný svet potrebuje nové príklady, najmä v našej Európe.

Súčasný svet potrebuje jednoduchých a pokorných ľudí, ktorí žijú a nesú svedectvo o viere. Ľudí, ktorí vykonávajú svoje každodenné povinnosti s láskou, ktorí sa modlia a robia pokánie,“ povedal a požiadal o modlitbu a pôst. Dodal: „Budete prekvapení, čo tým dokážete.

DISKUSIA k článku