web3-pope-francis-baptism-child-osservatore-romano-afp.jpg

Pápež: Prečo pokrstiť deti a nie čakať na to, kedy budú dospelí a vyberú si sami?

1,047
Lucia Salomonová
Kultúra života

Pápež František uvažoval, prečo by mali byť deti pokrstené a prečo nie je potrebné čakať na to, kedy budú dospelé, aby prijali prvú cirkevnú sviatosť. „V skutočnosti sme kresťania do tej miery, do akej necháme Ježiša žiť v nás,“ povedal pápež v stredu, 11. apríla na Námestí svätého Petra. 

 

Niektorí ľudia si myslia: Prečo by sme mali pokrstiť dieťa, ktoré tomu ešte nerozumie? Počkajme, kým vyrastie a pochopí, a vtedy on sám môže požiadať o krst,“ povedal pápež. 

 

Ale,“ pokračoval, „to znamená, že neveríte Duchu Svätému. Pretože keď krstíme dieťa, vchádza do neho Duch Svätý a On v tomto dieťaťu rozvíja kresťanské cnosti, ktoré neskôr rastú.“ 

Odkedy bol František arcibiskupom v Buenos Aires, súčasný rímsky biskup trval na tom, aby bol krst dostupný. Dnes potvrdil, že „táto príležitosť sa musí vždy poskytnúť všetkým deťom: aby mali v sebe Ducha Svätého, aby ich viedol po celý život.“ 

Nezabudnite krstiť deti!“ povedal po chvíli a zadíval sa priamo na prítomný zástup. 

Kontext pápežovej reflexie bol súčasťou jeho katechézy ohľadom záväzku, ktorý prijali tí, čo sú pokrstení ako dospelí. 

Tradícia krstu detí, vysvetľuje, má svoje korene v staroveku, keď boli deti pokrstené v kresťanskej viere svojich rodičov. Potom hovoril o duchovnom dôvode tohto daru viery pre deti.  

Existuje „pred“ a „po“ krste ako vykročenie s vierou, takže každá pokrstená osoba môže pomôcť premeniť svet. 

V tomto zmysle zdôrazňuje, že krst je prvý zo sviatostí a „je základom celého kresťanského života“. Krst je ako „dvere, ktoré dovoľujú Pánovi, aby si u nás urobil miesto a odhalil nám svoje tajomstvá.“ 

Vysvetlil, že grécke slovo „krstiť“ znamená „ponoriť“. „Kúpanie vo vode symbolizuje v rôznych vyznaniach prechod z jednej podmienky do druhej; je to znak očistenia pre nový začiatok.“ 

Krst „nás robí misionármi vo svete, každého podľa jeho vlastného povolania, aby svet mohol uveriť a byť premenený,“ povedal. 

A nakoniec František nechal všetkých prítomných s úlohou pre tento čas Veľkej noci: povzbudil ich, aby si zapamätali deň svojho krstu. 

Krst, povedal, je „najväčší dar, ktorý sme dostali [...] Pamätajúc na to, že sme kresťania, mali by sme si uvedomiť, že patríme Bohu a sme povolaní byť svedkami v prostredí, v ktorom žijeme, svedkami radosti zo spásy.“ 

Stojí za to zapamätať si, ako ukazuje tradícia, že František pokrstil niekoľko dospelých katechumenov počas nedávnej Veľkonočnej vigílie. Tento rok pokrstil celkovo osem ľudí: troch mužov a päť žien, ktorých vek sa pohyboval od 28 do 52 rokov. 

DISKUSIA k článku