empty_hospital_bed.jpg

Kanada: pacienti sa môžu ´vyhladovať´ do stavu, spĺňajúceho kritérium pre eutanáziu

423
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Akonáhle raz spoločnosť prijme povedomie eutanázie za svoje, možnosti legálneho zabitia človeka lekárom rastú geometrickým radom.

Exemplárny príklad: Kolégium lekárov a chirurgov Britskej Kolumbie v Kanade (CPSBC) rozhodlo na základe svojho „morálneho úsudku“, že pacient – inak nespĺňajúci kritériá pre eutanáziu – sa takým môže stať sebavyhladovaním až do stavu, ktorý bude preňho z medicínskeho hľadiska nezvratný. (Ideológia asistovanej samovraždy pretláča do popredia sebavyhladovanie (VSED – "voluntary stop eating and drinking" - dobrovoľne prestať jesť a piť), pričom sa zameriava najmä na starších ľudí, ktorí chcú zomrieť.)

Ba čo viac, na to, aby sa uistil, že pacient je v stave VSED dostatočne dlho na to, aby splnil kritérium pre aplikovanie smrtiacej injekcie, môže lekár dokonca uľahčiť prežívanie príznakov hladovania a dehydrovania, a asistovať tak pacientovi v ničení jeho vlastného života. V okamihu, keď sa kritérium pre eutanáziu splní a smrť sa stane „predvídateľnou“, otvoria sa dvere niečomu, čo sa v Kanade eufemisticky nazýva MAID, „medical assistance in dying“ – asistencia lekára pri zomieraní. (Obhajcovia smrti priam milujú skratky!). Článok v Policy Options Politiques kladie otázky:  

„Pýtame sa priamo CPSBC, či pacienti môžu postupným odmietaním liečby alebo tým, že dobrovoľne prestanú jesť a piť, splniť kritériá „závažnosti a nezvratnosti svojho zdravotného stavu“. Dá sa zaručiť, že stav pacienta je neliečiteľný a že jeho zhoršenie je urýchlené odmietaním potencionálne účinnej liečby? Môžu pacienti urobiť svoju smrť ´odôvodnene predvídateľnou´ tým, že prestanú jesť a piť? Môžu sa títo pacienti dostať k MAID tým, že dobrovoľne prestanú jesť a piť?"

13. februára 2018 prieskumný výbor CPSBC odpovedal na všetky tieto otázky jednoznačným ´áno´. Výbor odsúhlasil, že pacienti, aj tí, čo vyhľadávajú MAID, majú právo odmietnuť aj potencionálne účinnú liečbu, ako aj odmietnuť jesť a piť. Pacientka S. tak splnila kritérium pre MAID „aj napriek faktu, že odmietanie liečby, jedla a tekutín nepochybne urýchlilo pacientkinu smrť a prispelo k jej „odôvodnenému predvídaniu“.“

Kanada sa k „právu zomrieť“ postavila pozitívne. Prekročila tým svoj Rubikon. Prísľuby obhajcov eutanázie, že budú ochraňovať zraniteľných a bezbranných, sa presto change-o (náhle a nečakane) predefinovali na „prekážky“, brániace prístupu k „dobrej smrti“, ktoré musí predsa súcitná spoločnosť prekonávať.

Pochopiteľne, že VSED, ako prostriedok kvalifikovania sa pre eutanáziu, je len prestupnou stanicou v čoraz väčšom uvoľňovaní kritérií pre eutanáziu. Ako spomínaný článok naznačuje, nútenie pacientov k sebavyhladovaniu aby splnili kritérium pre smrtiacu injekciu, sa čoskoro označí za „krutosť“. Z tohto hľadiska sa preto od medzičlánku VSED upustí a trvale „nespôsobilý“ pacient bude môcť podstúpiť MAID aj bez „toho predchádzajúceho cirkusu“.

Aby ste si náhodou nemysleli, že u nás (v USA) k takému čomusi nikdy nedôjde, tak vedzte, že v štáte Oregon sa istý byrokrat v súvislosti s eutanáziou nechal nedávno počuť, že pacienti s liečiteľnou cukrovkou môžu splniť kritérium pre asistovanú samovraždu jednoducho tým, že si postupne prestanú pichať inzulínové injekcie. Odrazu sa stanú nevyliečiteľne chorými, a tým pádom vhodnými kandidátmi na smrtiacu injekciu!

Takto sa teda, priatelia moji, z eutanázie, pôvodne len výnimočne dostupného „bezpečnostného ventilu“ v prípadoch, keď už nič iné neuľaví trpiacemu, iba smrť, stalo v podstate právo na smrť-na-požiadanie pre psychicky chorých, invalidov, starších ľudí „unavených životom“ a pre mentálne postihnutých.

                                                                                                                                                                                                               


 

 

 

DISKUSIA k článku