schonborn2.jpg

Kardinál, poradca pápeža, pripúšťa možnosť svätenia žien do kňazskej a biskupskej služby

771
Zuzana Smatanová
Neutral

Kardinál Christoph Schönborn, jeden z najbližších poradcov pápeža Františka povedal v interview, že o svätení žien do „diakonskej, kňazskej a biskupskej“ služby môže rozhodnúť Cirkevný koncil. Nemenná náuka Cirkvi hovorí, že svätenie žien nie je možné, a toto učenie je nezmeniteľné.

V rozhovore pre Salzburger Nachrichten sa kardinál Schönborn vyjadril, že „otázka svätenia (žien) je vec, ktorú môže jednoznačne objasniť iba koncil. Nemôže o nej rozhodnúť iba sám pápež. Ide o otázku priveľmi náročnú a zložitú na to, aby ju pápež rozhodol od stola.“ Túto citáciu ako prvý preložil Maike Hickson z OnePeterFive.

Keď sa reportér spýtal Schönborna, či mal skutočne na mysli svätenie žien do kňazskej služby, odpovedal mu, že do „diakonskej, kňazskej a biskupskej“ služby. Schonborn, ktorého pápež František pochválil ako “veľkého teológa” a ktorému dal úplnú právomoc vo veci interpretácie svojej kontroverznej exhortácie Amoris Laetitia, sa k sväteniu žien prikláňa už dávno. „Chápem nespokojnosť, ktorú ženy pociťujú, keď pri oltári vidia koncelebrovať omšu iba mužov“, povedal na túto tému minulý rok.

Aj pápež František vyjadril akúsi nejasnú otvorenosť na podobné úvahy. V interview pre Die Zeit v marci 2016 sa pápeža pýtali na katastrofálny nedostatok kňazov v Nemecku a Švajčiarsku. Pápež zareagoval:

„Áno, je to obrovský problém. V mnohých farnostiach žijú slušné, dobre „zavedené“ ženy – dodržujú nedeľu a celebrujú liturgiu slova (Wortgottesdienste), ktorá je bez Eucharistie. V skutočnosti je problémom nedostatok povolaní. Tento problém musí vyriešiť Cirkev.“

V auguste 2016 vytvoril pápež František 12-člennú komisiu na preskúmanie problematiky, týkajúcej sa ženských diakoniek, do ktorej patrí aj svetoznáma obhajkyňa svätenia žien za diakonky Phyllis Zaganová.

V prvých rokoch svojho pontifikátu šokoval pápež katolíkov, keď na Zelený štvrtok Pánovej večere umýval nohy ženám. Symbolické umývanie nôh celebrantom sv. omše sa deje na pamiatku toho, ako Kristus umýval nohy svojim apoštolom pri ustanovení kňazstva. V januári 2016 teda pápež oficiálne zmenil prax Cirkvi tým, že na Zelený štvrtok povolil umývať nohy ženám.

V roku 1994 pápež sv. Ján Pavol II z pozície svojej právomoci vyhlásil, že diskusia o svätení žien v Cirkvi nepripadá do úvahy. V Ordinatio Sacerdotalis pápež napísal:

„Hoci náuku o udeľovaní kňazskej vysviacky výlučne mužom zachováva trvalá a všeobecná Tradícia Cirkvi a dôrazne ju predkladá Učiteľský úrad vo svojich najnovších dokumentoch, predsa sa v našich časoch na rôznych miestach pokladá za diskutabilnú, alebo sa rozhodnutiu Cirkvi nepripustiť ženy k vysviacke pripisuje iba disciplinárna záväznosť.
A preto, aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v takej veľmi dôležitej veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie Cirkvi, mocou svojho úradu "posilňovať bratov" (porov. Lk 22,32) vyhlasujem, že Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi
(Ordinatio Sacerdotalis, čl. 4).

 

DISKUSIA k článku