Contraception_Credit_279photo_Studio_Shutterstock_CNA.jpg

Stovky katolíckych zamestnávateľov vyhrali súdny protest proti antikoncepčnému mandátu

446
Milko Kostovič
Kultúra života

Federálny sudca rozhodol minulý týždeň v prospech organizácie Catholic Benefits Association (CBA), keď vydal konečné opatrenie a určovaciu žalobu voči antikoncepčnému mandátu Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb. To znamená, že organizácie patriace do CBA nemusia poskytovať lieky, ktoré považujú za nemorálne, ako to prikazuje mandát. 

Združenie CBA zastupuje viac než 1 000 katolíckych zamestnávateľov, z ktorých sa všetci snažia poskytnúť svojim zamestnancom zdravotné poistenie bez porušovania svojho náboženského presvedčenia. V roku 2014 podala CBA dve federálne žaloby proti mandátu ministerstva, ktoré vyžadovalo, aby všetky poistné plány zahŕňali antikoncepciu, sterilizačné procedúry a núdzovú antikoncepciu. Pre spoločnosti patriace pod CBA pracuje viac ako 88 000 ľudí. 

Spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou CBA, naďalej podliehajú mandátu, ktorý zostáva v plnej platnosti. Katolícka cirkev učí, že antikoncepcia a priama sterilizácia sú "morálne neprijateľné" prostriedky regulácie počatia.

CBA tvrdila, že tento mandát, ktorý nebol súčasťou zákona o dostupnej starostlivosti, donútil katolíckych zamestnávateľov, aby porušovali svoje hlboko zakorenené náboženské presvedčenie. Sudca amerického okresného súdu David Russell súhlasil a vydal trvalé rozhodnutie. Tento príkaz zabráni federálnej vláde presadzovať tento mandát a Russell tiež rozhodol, že tento mandát porušil zákon o náboženskej slobode, keď sa pokúšal prinútiť zamestnávateľov poskytovať antikoncepciu a sterilizáciu v rozpore s ich úprimným náboženským presvedčením.

Nedodržanie mandátu znamenalo, že firmám boli ukladané pokuty. Spoločnosti tvoriace združenie CBA nahromadili dokopy 6,9 mld. dolárov pokút, ktoré boli ale rozhodnutím zrušené. 

Vo vyhlásení pre CNA sa generálny riaditeľ CBA, Douglas G. Wilson Jr., vyjadril, že združenie bolo "nesmierne vďačné" za toto rozhodnutie a vyzval ostatných katolíckych zamestnávateľov, ktorí zápasia pri napĺňaní mandátu, aby sa pripojili k CBA. Wilson uviedol, že toto rozhodnutie bolo víťazstvom pre náboženskú slobodu. 

"Rozhodnutie priamo chráni všetkých súčasných a budúcich CBA členov," povedal Wilson a dodal, že je vďačný, že CBA je "teraz v pozícií chrániť ešte viac katolíckych ustanovizní a firiem". 

Wilson ďalej povedal, že Russellovo rozhodnutie je "dôležitým justičným potvrdením náboženskej slobody" v kontexte Prvého dodatku a Zákona o náboženskej slobode. Wilson sa domnieva, že to ďalej vydláždi cestu pre ostatné náboženské skupiny, aby sa chránili voči mandátu. 

"Jeho rozhodnutie vytvára precedens, ktorý sme presvedčení, že bude citovaný náboženskými vierovyznaniami naprieč Amerikou pri ich vlastnom odpore voči týmto nemorálnym zásahom." 

Odkedy bol v roku 2012 vyhlásený mandát z dielne Ministerstva zdravotníctva, niekoľko skupín podalo žalobu voči vláde v opozícií proti jej požiadavkám. Najvyšší súd v roku 2014 v prípade Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc rozhodol, že uzavreté korporácie, v ktorých sú nábožensky založení zamestnávatelia proti mandátu, nemôžu byť prinútené k jeho dodržiavaniu. Hobby Lobby je galantéria vlastnená kresťanmi, ktorí boli proti určitým liečivám zahrnutých v tomto mandáte. 

The Little Sisters of the Poor, skupina katolíckych sestričiek, ktorá prevádzkuje opatrovateľské ústavy pre starších chudobných ľudí, taktiež podala žalobu voči tomuto mandátu. Tejto skupine bola udelená výnimka z mandátu, no v novembri 2017 sa vec vrátila na súd na opätovné posúdenie. 

 

DISKUSIA k článku