Benedict_2.jpg

Nemeckí biskupi kritizujú na svojom webe pápeža Benedikta: "Návrat pancierového kardinála"

975
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na oficiálnej webstránke Konferencie katolíckych biskupov Nemecka sa nedávno objavil veľmi kritický článok na adresu emeritného pápeža pod názvom “Návrat pancierového kardinála”.

V reakcii na zverejnenie súkromného listu, ktorý 90-ročný pápež Benedikt napísal vtedajšiemu šéfovi Vatikánskych komunikácií msgr. Dariovi Viganò, napadol Joachim Frank Benedikta za jeho „nechutný“ názor na teologického oponenta.

Benedikt v tomto liste totiž vyjadril prekvapenie nad tým, že Peter Hünermann, teológ, ktorý útočil nielen na jeho pápežské magistérium, ale aj na náuku sv. Jána Pavla II, bol vybratý ako prispievateľ do 11-dielnej série o teológii pápeža Františka. Viganò požiadal emeritného pápeža, aby si túto sériu prečítal a zhodnotil.

Predseda Asociácie nemeckých katolíckych publicistov Joachim Frank sa chopil príležitosti skritizovať ´profesnú dráhu´ emeritného pápeža ako prefekta Kongregácie pre náuku viery (1980-2005) a ako Svätého Otca (2005-2013).
V článku, ktorý sa objavil 31. marca na stránke nemeckých biskupov katholisch.de Frank napísal: „Človeka až udivuje, koľkým konfliktom vo vnútri Cirkvi by sa dalo počas uplynulých 30 rokov predísť, keby tento ´veľký teológ´ v kardinálskom a pápežskom rúchu upustil od riešenia menších rozporov a svojej bigotnosti.“

Frank vyjadril poľutovanie, že Benedikt nespomenul Petra Hünermanna ako „spoluvydavateľa veľkého päťzväzkového komentára k Druhému Vatikánskemu koncilu“, ale ako pápežského kritika a „spoluiniciátora Kolínskej deklarácie“. Ďalej napísal, že táto deklarácia zahŕňala aj viac ako 200 profesorov teológie, ktorí „revoltovali proti autoritárskemu štýlu vedenia Jána Pavla II“, proti centralizácii biskupskej moci v Ríme, a „tým pádom aj proti svojmu bývalému kolegovi Ratzingerovi“.

Frank obvinil Benedikta, že je pohoršením.

Dr. Joseph Shaw z Oxford University je hovorcom všetkých, ktorí podpísali Synovskú opravu, určenú pápežovi Františkovi, a je presvedčený, že je nespravodlivé napísať o emeritnom pápežovi že je pohoršením. Jednou z najznámejších Benediktových vlastností bolo práve naopak to, že sa nedokázal nahnevať, rozhorčiť, či prejaviť nevôľu. Shaw zároveň poukázal na to, že Hünermann v skutočnosti vydal jedno z Benediktových vlastných diel. 

„Pápež Benedikt je známy tým, že si udržuje priateľstvá s teológmi, s ktorými v niečom závažnom nesúhlasil, ba dokonca ich poveruje dôležitými úlohami“, uviedol Shaw pre LSN. K takýmto teológom patrí napríklad arcibiskup Fisichella, s ktorým kardinál Ratzinger koncipoval pápežskú encykliku Jána Pavla II Fides et Ratio a kardinál Schonborn, jeho spolupracovník pri príprave Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Shaw ďalej spomína:

„Benedikt sa pokúsil o intelektuálne zblíženie aj s Hansom Kungom, ktorého pozval aby ho navštívil. Niektorí vidia v jeho postoji určitý stupeň naivity a mnohí, ktorých sa Benedikt ujal a ktorých povzbudzoval, sa vyjadrili, že ich sklamal.“

Shawa priam urazilo, že Benedikta začali opäť nazývať ošúchanou prezývkou „pancierový kardinál“:

„Táto prezývka je absurdným samoúčelným mýtom, vytvoreným ľuďmi, ktorí nesúhlasia s Benediktovými postojmi a ktorí nedokážu proti nemu sformulovať žiadne presvedčivé argumenty“. 

Profesor namieta proti názoru, že emeritnému pápežovi by sa nemalo dovoliť v súkromnej korešpondencii písať o tom, čo si myslí:

„Pápež Benedikt má pochopiteľne právo, aj keď je na dôchodku, vyjadriť v liste, ktorý očividne nie je určený na zverejnenie, svoj názor na vhodnosť či nevhodnosť určitého teológa plniť danú úlohu. Súkromné názory liberálnejších teológov na poskytovanie zamestnania ich oponentom sú oveľa viac tolerované, než názory pápeža Benedikta!“

Grant Kaplan, autor interview s Petrom Hünermannom v roku 2015, argumentoval v Commonweal (liberálne americké katolícke noviny), že starší teológ ktorý sa v roku 1968 stretol s Jorge Bergogliom silno ovplyvnil teológiu pápeža Františka o manželstve a tým pádom aj apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia.  

 

DISKUSIA k článku