Swedish_boy_at_pride_parade.jpg

„Rodovo neutrálne“ švédske škôlky učia chlapcov nosiť šaty

1,765
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Mnohé švédske škôlky financované vládou sú „rodovo neutrálne“ a učia deti, aby odmietali svoje prirodzené sklony k mužským alebo ženským aktivitám. Namiesto toho vyžadujú, aby robili činnosti, ktoré sú zvyčajne spojené s opačným pohlavím.

 

Predškolská výchova k rodovému postoju sa stala bežnou otázkou pred zápisom do škôlky,“ uviedli New York Times v profile týchto škôl. Švédski učitelia „robia čo môžu, aby rozvrátili“ pohlavie dieťaťa.

 

Od roku 1998, štátne učebné osnovy vyžadovali, aby učitelia „potlačovali tradičné rodové úlohy a rodové vzorce“.

Školy sa o to pokúšajú rôznymi spôsobmi, ktoré z veľkej časti závisia od vedenia. Mnoho švédskych detí už vo veku jedného roka navštevuje takéto programy.

Na začiatku tohto masívneho spoločenského experimentu: „Chlapci a dievčatá boli v škôlkach počas určitej časti dňa oddelení a učili ich vlastnosti spojené s druhým pohlavím. Chlapci si navzájom masírovali nohy. Dievčatá chodili boso po snehu a povedali im, aby otvorili okno a kričali z neho.

Škôlky teraz používajú rôzne techniky na odstránenie pohlavia z triedy a robia tak, aby dievčatá konali ako chlapci a naopak. Tiež zabraňujú deťom hrať sa len s chlapcami alebo dievčatami. Chlapcov posielajú do kuchyne, zatiaľ čo dievčatá učia kričať „Nie!“ Škôlky majú v súčasnosti medzi zamestnancami „rodových špecialistov“, ktorí môžu riešiť problémy ako napríklad keď chlapci odmietajú kresliť alebo tancovať, alebo kreslia riasy iba ženským postavám.

Chlapci môžu nosiť šaty a učitelia oslavujú, keď sa dievčatá stávajú menej dievčenskými. Trojročný chlapček Otto nikdy nepočul od nikoho, vrátane „svojich starých rodičov, opatrovateliek alebo 3-ročných kamarátov,“ že chlapci nenosia šaty. Jeho matka „by chcela, aby to trvalo čo najdlhšie.

Jeden učiteľ oslavoval, keď ich lekcie zmenili „veľmi dievčenské“ dievča na také, že sa potom jej rodičia sťažovali, že bola doma „drzá a vzdorovitá“.

26-ročná začínajúca učiteľka vo Švédsku pre New York Times povedala, že sa „rozčuľuje“, keď vidí deti svojich priateľov oblečené do modrej a ružovej farby. Cíti „zodpovednosť,“ aby im povedala, že obliekaním dievčat do ružovej a chlapcov do modrej farby robia „chybu“.

Kompletná „ani-pohlavná“ spoločnosť povedie k oveľa silnejším vládam, opakovane tak napísala bývalá spravodajská analytička Stella Morabito, keď sa rozbehlo transgenderové šialenstvo.

Ak v zákone zrušíte rozlišovanie medzi pohlaviami, môžete zrušiť štátne uznanie biologických rodinných väzieb a štát môže regulovať osobné vzťahy a upevňovať svoju moc tak, ako nikdy predtým,“ vysvetlila Morabito vo verejnej diskusii v roku 2016.

Pokračovala:

V spoločnosti, v ktorej zákon rozvracia pohlavie, ako by štát nazval váš vzťah vzťah manžela alebo manželky? Matky alebo otca? Dcéry alebo syna? Tieto výrazy nesú v sebe aj vyjadrenie pohlavia. Systém, ktorý nepozná existenciu muža a ženy, by mohol slobodne ignorovať pôvod každého dieťaťa. Môžete byť uznaný ako „zákonný opatrovník“ vášho dieťaťa, ale iba v prípade, že s tým štát súhlasí. Ktokoľvek môže byť opatrovníkom vášho dieťaťa, ak sa štát rozhodne, že je to v „najlepšom záujme“ dieťaťa. V tejto vízii nič nebráni tomu, aby štát podľa vlastného uváženia rozviazal puto matka-dieťa.

V takomto scenári štát kontroluje všetky osobné vzťahy priamo pri ich zdroji: biologickú rodinu. Zrušenie rodinnej autonómie bude úplné, pretože biologická rodina prestane byť štandardným usporiadaním. „Rodina“ by mohla byť čokoľvek, čo dovolí štát, aby bola. Opäť, v anti-pohlavnom svete rodovej politiky bude štát kontrolovať a regulovať všetky osobné vzťahy.

Podľa New York Times došlo voči rodovo neutrálnemu predškolskému vzdelávaniu k „príležitostným protestom“ od „tradicionalistov,“  avšak dve najväčšie švédske politické strany ho podporujú.

DISKUSIA k článku