Problémy vo Vatikáne by mali znepokojovať aj nekatolíkov

1,281
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Keď pred piatimi rokmi LifeSite spoluzakladalo Rome Life Forum (Rímske fórum života), nikto z nás neočakával takú neuveriteľnú odozvu a dosah, aké táto organizácia zažíva už od svojich počiatkov. Vďaka modlitbám a práci našich partnerov Voice of the Family (Hlas rodiny), sa Rome Life Forum stalo jednou z najdôležitejších spoločností roka v oblasti pro-life a pro-family hnutia! 

Spoločnosť, ktorá má pozitívny vplyv v rámci Katolíckej cirkvi aj tento rok, však čelí každodennému, neúprosnému prenikaniu bludárskych myšlienok, ohrozujúcich pravdu Magistéria Cirkvi a zaužívaných pastoračných praktík, overených stáročiami.

Náročné budovanie rozsiahlej siete, skvelé úspechy a medzinárodný vplyv – to sú výsledky stretnutí mnohých pro-life a pro-family lídrov, ktorí spoločne diskutujú o najzávažnejších problémoch súčasnej, veľmi búrlivej doby. Je veľmi zaujímavé, že o konferenciu, ktorá sa každoročne koná len pár krokov od Baziliky sv. Petra, neprejavujú záujem iba katolíci. V skutočnosti sa mi mnohí nekatolícki pro-life a pro-family lídri priznávajú, že pozorne sledujú všetky posolstvá z Vatikánu a udalosti v ňom, ako aj dianie z prostredia hierarchie Katolíckej cirkvi. Všetko toto totiž priamo ovplyvňuje aj ich vlastnú prácu.

Dám vám výborný príklad: Pamätáte si na komentár pápeža Františka, keď sa v roku 2016 prihováral kňazom v Ríme? Spomenul páry z Argentíny, mužov a ženy, ktorých pozná, veriacich, ale nezosobášených ľudí, a povedal: „V ich spolužití som vnímal veľkú vernosť a som presvedčený, že toto je naozajstné manželstvo; títo ľudia prežívajú milosť skutočného manželstva práve kvôli svojej vernosti.“

V každom kresťanovi, ktorý praktizuje svoju vieru a verí v posvätnosť manželstva, musia tieto slová biť na poplach.

Keď mienkotvorné médiá nesmierne radi a až provokatívne citovali pápežove slová o nemanželskom spolužití muža a ženy ako o naozajstnom manželstve, prežívanom v milosti skutočného manželstva, ma kontaktovalo množstvo mojich nekatolíckych priateľov, zapojených do výchovy k zdržanlivosti, ako aj bojujúcich za tradičné manželstvo tu, aj vo svete, a vyjadrili sa, že dúfajú, že to, čo čítali, nie je pravda!  

Dokážete si to predstaviť? Každý deň bojujete v prednej línii proti kultúre smrti, len aby ste odrazu zistili, že vašim nepriateľom dodáva muníciu proti vám sám pápež! Aké zdrvujúce!

Dôkladné a profesionálne spravodajstvo, ktoré ponúka LifeSite, je spolu s naším záväzkom brániť odvekú kresťanskú náuku o manželstve, rodine, živote a súvisiacej tématike, jedinou vecou, na ktorú sa všetci títo aktivisti a lídri, či už katolícki alebo nekatolícki, spoliehajú, že im poskytne informácie, potrebné pre úspešnosť ich poslania, ktorým je ochraňovať a brániť život.

Naše každodenné spravodajstvo je zásadným a rozhodujúcim prvkom pre činnosť tisícov pro-life a pro-family aktivistov na celom svete. Bez štedrej podpory tisícov bežných čitateľov, ako ste aj vy, by sme nemohli v našej práci pokračovať.

Aj napriek tomu, že z Vatikánu sa v súčasnosti šíria také znepokojujúce veci, aké som v živote nezažil, usilujem sa nedať sa nimi zdeprimovať. A to preto, lebo priamo z prvej ruky vidím obrovské úsilie dobrých a obetavých kresťanov na celom svete zastávať sa a pridŕžať sa tradičnej náuky o živote a o rodine. A, samozrejme, ešte ostáva veľa verných a odvážnych cirkevných lídrov, ktorí statočne bojujú, aby obránili tradičnú náuku Cirkvi a jej zásadné princípy. 

Veľa z nich sa venuje nášmu Rome Life Forum a slúži mu!

Na LifeSite vždy informujeme o udalostiach vo Vatikáne aj v súvislosti s problémami, týkajúcimi sa nášho mandátu. Počas dvoch predchádzajúcich pontifikátov išlo o jednoduchú a príjemnú prácu! Správy boli takmer vždy povzbudzujúce. Jednoducho sme len šírili, čo pápeži povedali (a robili to pravidelne) o problematike života a rodiny, alebo sme upozorňovali na skvelú prácu rozličných vatikánskych sekcií, zodpovedných za ochranu života a rodiny.

Teraz je však naša práca oveľa zložitejšia. Je oveľa kontroverznejšia, než kedykoľvek predtým. Nie je to preto, lebo sme sa zmenili my. Ani preto, že by sa zmenila pravda. Zmenil sa svet – a poriadne dramaticky! 
Niekedy nás (a našich čitateľov!) deptá rozsah znepokojujúcich správ. A niekedy si obyčajným pokojným a profesionálnym informovaním o faktoch robíme nepriateľov vo vnútri Cirkvi, ale aj mimo nej.
Napriek tomuto všetkému nestrácame nádej! Každý deň začíname všetci modlitbou. Vyprosujeme si odvahu a istotu v rozpoznávaní Božej vôle a aby sme vždy slúžili iba pravde. Pokiaľ si budeme konať svoju povinnosť, nemusíme sa báť.

Zostaň verný, miluj Boha, miluj pravdu, modli sa a pracuj – a všetko bude v poriadku!

Ak môžete, podporte prosím aj vy poslanie LifeSite poukazovať vždy na pravdu a neohrozene propagovať a podporovať Kristovu náuku o živote a rodine, ohlasovať ju „vhod i nevhod“ (2 Tim 4,2).

A ak sa o mňa z času na čas pokúša zúfalstvo, vždy si spomeniem na slová pápeža sv. Jána Pavla II – jedinečného a veľkého apoštola a ochrancu života: „Nebojte sa!“. Neustále nám to opakoval, rovnako ako nám to opakuje aj Nový zákon. Jeho slová nám vždy prenikli priamo do srdca – a upokojili nás. 

Nikdy sa nevzdávajme nádeje. Nikdy neklesajme na duchu a nestrácajme odvahu. Nikdy nedovoľme, aby nám náš pokoj rozmetal niekto, kto chce Cirkev zneužiť pre svoje pochybné ideologické ciele, ktoré nemajú nič spoločné so spásou duší!
 

 

 

DISKUSIA k článku