Jesus_the_teacher.jpg

Kan. právnik: Je porušením cirkevného práva, ak vyučujú rozvedení a "znovuženatí" Katolíci

516
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nová politika blízkeho poradcu pápeža Františka, ktorá ponúka katolícke učiteľské pozície tým, ktorí žijú v neplatných a cudzoložných druhých "manželstvách", je v rozpore s Cirkevným kódexom kánonického práva, hovorí Edward Peters, významný kánonický právnik, ktorému vydal licenciu najvyšší tribunál Cirkvi. 

"Je nezmyslom zastávať názor, keď to vyzerá na vplyvného diecézneho biskupa len niekoľko krokov pred tieňmi pevností Sv. Petra, že rozvedení a znovuženatí Katolíci, hoci nie sú oprávnení na Sväté prijímanie, môžu  napriek tomu tak "vynikať v ... svedectve kresťanského života" (k. 804), aby mohli byť "ideálom pre výučbu Katolíckeho náboženstva," píše Peters v nedávnom príspevku na svojom blogu "Vo svetle zákona".

Peters odkazuje na článok stránky LifeSite z 13. marca o Marcellovi Semerarovi, ktorý je biskupom talianskej diecézy Albano a ktorý naznačil túžbu odovzdať katolícke učiteľské pozície v niektorých prípadoch tým, ktorí žijú v neplatných druhých manželstvách. Semerano, ktorý je blízkym poradcom pápeža Františka, tiež povedal, že chce oprávniť takéto cudzoložné páry k tomu, aby mohli byť lektormi na omši.

"Nevyhnutný rozpor medzi kánonickými očakávaniami v takýchto prípadoch a verejné postavenie niektorých osôb môže vysvetľovať, hoci ironicky, prečo mnohí tak horúčkovito pracujú na podkopávaní jednoznačného významu kánonu 915 a dnes predpokladám aj kánonu 804," dodáva Peters.

Kánon 915 kánonického práva z Kódexu katolíckej cirkvi zakazuje kňazom dávať prijímanie tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu a kánon 804 vyžaduje, aby náboženská výučba bola zverená tým, ktorí "vynikajú pravou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením."

Peters konštatuje, že duchovná disciplína Cirkvi bola stáročia budovaná "kánonom po kánone", ale "v poslednom čase sa tento prístup javí ako dobrý spôsob demontáže Cirkevného rádu."

Ako Peters spomínal v predchádzajúcich blogoch, mnohé interpretácie Františkovej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, ktoré ju čítajú ako povolenie zotrvávajúcim cudzoložníkom dostať Sväté prijímanie, idú priamo proti Kódexu kánonického práva, obzvlášť kánonu 915, ktorý nebol pozmenený. Teraz sa "útočí" na ostatné kánony a ich "duchovné hodnoty," píše Peters.

"Rozvedeným a znovuženatým Katolíkom nie je zakázané podieľať sa na mnohých farských aktivitách," uvádza Peters a uvádza príklady ako "modlitebné skupiny, služobné organizácie a aktivity spoločenstva," píše Peters. Avšak "niektoré úlohy, najmä inštitucionálne a liturgické vedenie, sú podľa môjho názoru zakázané určitým členom veriacich na základe ich verejných činov."

Peters je profesorom kánonického práva na detroitskom Sacred Heart Major Seminary a poradcom Vatikánskeho najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Jeho príspevky týkajúce sa otázok súvisiacich s právom Katolíckej cirkvi sú v médiách často citované.

DISKUSIA k článku