teplomer
KASPER-MARX.jpg

Kardinál Kasper: Homosexuálne zväzky sú "podobné" kresťanským manželstvám

211
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Kardinál Walter Kasper, ktorého teológia je zrejme hlavnou inšpiráciou doktríny pápeža Františka v otázke udeľovania Svätého prijímania ľuďom žijúcich v stave cudzoložstva alebo v druhých manželstvách, sa teraz očividne snaží tvrdiť, že homosexuálne zväzky obsahujú "prvky" kresťanského manželstva a dokonca sa im "podobajú". Táto "analógia" sa odohráva spôsobom, ktorý je podobný vzťahu medzi Katolíckou cirkvou a nekatolíckymi kresťanskými komunitami.

Kardinál okrem toho pripisuje svoje tvrdenia apoštolskej exhortácii pápeža Františka Amoris Laetitita napriek tomu, že tento dokument mu výslovne protirečí. 

"Pápež nenecháva priestor na pochybnosti o tom, že civilné manželstvá, de facto zväzky, nové manželstvá po rozvode (Amoris Laetitia 291) a zväzky medzi homosexuálnymi osobami (Amoris Laetitia 250) nezodpovedajú kresťanskej koncepcii manželstva," píše Kasper v nedávno vydanej knihe o Amoris Laetitia.

"Hovorí však, že niektorí z týchto partnerov môžu čiastočným a analogickým spôsobom realizovať niektoré prvky v kresťanskom manželstve (Amoris Laetitia 292)," pokračuje Kasper.

Kasper porovnáva takéto vzťahy so vzťahom medzi Katolíckou cirkvou a nekatolíckymi kresťanskými skupinami, o ktorých Druhý vatikánsky koncil hovorí, že obsahujú "prvky posvätenia a pravdy" Cirkvi. 

"Rovnako ako mimo Katolíckej cirkvi existujú prvky pravej Cirkvi, tak aj vo vyššie spomínaných zväzkoch môžu byť prítomné prvky kresťanského manželstva, hoci úplne nenapĺňajú alebo doposiaľ nenapĺňajú ideál," dodáva Kasper. 

Vyhlásenia sa objavujú v novej Kasperovej knižočke "Správa o Amoris Laetitia: Diskusia bratstva," ktorá bola nedávno zverejnená súčasne v nemčine a taliančine.

V tomto diele Kasper zároveň naznačuje, že Amoris Laetitia otvára cestu povoleniu antikoncepcie, t.j. praxi, ktorá je všeobecne odsudzovaná v Svätom písme, Cirkevnými otcami a pápežským magistériom, naposledy pápežom Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. 

Kasper poznamenáva, že v Amoris Laetitia pápež iba "podnecuje používanie metódy pozorovania cyklov prirodzenej plodnosti" a "nehovorí nič o iných metódach plánovania rodiny a vyhýba sa všetkým kazuistickým definíciám." V kontexte častí knihy o prijímaní pre tých, ktorí spáchali cudzoložstvo v druhých "manželstvách", ktoré používajú podobný jazyk, Kasper zrejme tvrdí, že pápež povoľuje výnimky z odsúdenia Cirkvi v prípade plánovaného rodičovstva. 

Kasper protirečí Jánovi Pavlovi II. - a dokonca aj Amoris Laetitita 

Kasperove slová týkajúce sa homosexuálnych zväzkov sa javia ako priamo v rozpore nielen s doktrínami Jána Pavla II., ale aj s dokumentom Amoris Laetitia, ktorý má za účel vysvetliť. 

V čase pápežstva Jána Pavla II. a pod vedením kardinála Jozefa Ratzingera (neskôr pápeža Benedikta XVI), Svätá kongregácia pre náuku viery Svätej stolici výslovne odmietala myšlienku, že by homosexuálne zväzky mohli byť "podobné" manželstvu. Dokument k tejto veci bol vydaný v roku 2003 a získal súhlas Jána Pavla II.

"Neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby sa homosexuálne zväzky považovali za akokoľvek podobné alebo dokonca vzdialene analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu," vyhlásila Kongregácia. "Manželstvo je sväté, zatiaľ čo homosexuálne akty idú proti prirodzenému morálnemu poriadku. Homosexuálne akty znemožňujú, aby sexuálny akt viedol k daru životaNepramenia zo skutočného vzájomného dopĺňania sa po citovej ani sexuálnej stránke. Za žiadnych okolností nemôžu byť schválené."

Odseky z Amoris Laetitia citované Kasperom na odôvodnenie považovania homosexuálnych zväzkov za "podobných" manželstvám neobsahujú žiadny jasný odkaz na homosexuálne zväzky, iba sa odvolávajú na "konštruktívne prvky v tých situáciách, ktoré zatiaľ alebo už nezodpovedajú jej náuke o manželstve." 

V Amoris Laetitia sa však v odseku 251 konštatuje: "V priebehu diskusie o dôstojnosti a poslaní rodiny synodálni otcovia poznamenali, že „vzhľadom na projekty, ktoré chcú zväzky medzi homosexuálnymi osobami postaviť na roveň manželstva, neexistuje nijaký základ pre pripodobňovanie alebo vytváranie analógií, ani vzdialených, medzi homosexuálnymi zväzkami a Božím plánom týkajúcim sa manželstva a rodiny." František a synodálni otcovia citujú ten istý, vyššie spomínaný dokument Kongregácie pre náuku viery.

Nemeckí biskupi usilujúci sa legitimizovať homosexuálne zväzky

Zjavná snaha kardinála Kaspera legitimizovať homosexuálne zväzky odráža myslenie niekoľkých vplyvných biskupov v nemeckej hierarchii.

Podpredseda Nemeckej konferencie biskupov, biskup Franz-Josef Bode, nedávno uviedol, že homosexuálne zväzky  obsahujú "pozitívne a dobré" aspekty a navrhol pre nich požehnanie. Podobné pripomienky mal aj v roku 2015. 

Kardinál Reinhard Marx, člen pápežskej poradnej Rady kardinálov, podľa všetkého podporil možnosť požehnania homosexuálnych zväzkov začiatkom tohto roka. Následne po ťažkej kritike zjavne ustúpil tvrdiac, že len chcel tieto páry "duchovne povzbudiť". 

V júni 2015 citoval nemecký katolícky denník Die Tagespost biskupa Heinricha Kocha z Drážďan-Meissen (dnes je berlínskym arcibiskupom): "Každé puto, ktoré posilňuje a spája ľudí, je v mojich očiach dobré; to platí aj pre vzťahy rovnakého pohlavia."

Nemecká biskupská webstránka Katholisch.de zverejnila v roku 2015 článok obraňujúci pojem požehnania homosexuálnych zväzkov. Článok zároveň ostro kritizoval nemeckého biskupa Stefana Ostera, ktorý dohliada na diecéze Passau, za obhajobu tradičného morálneho učenia Cirkvi o sexualite.

Samotný kardinál Kasper verejne podporil vytvorenie inštitúcie homosexuálneho "manželstva" v Írsku v roku 2015, keď povedal: "Demokratický štát je povinný rešpektovať vôľu ľudí; a zdá sa byť jasné, že ak väčšina ľudí chce takéto homosexuálne zväzky, tak štát ma povinnosť tieto práva uznať."

Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery Svätej stolici, však odsúdil takéto požehnania vo februári, rovnako ako niektorí ďalší nemeckí a rakúski biskupi.

"Ak kňaz požehná homosexuálnemu páru, potom sa jedná o ohavnosť na posvätnom mieste, totiž ide o schválenie niečoho, čo Boh neuznáva," povedal Müller.

Znepokojený Kasper v súvislosti s slovom "heréza", ktoré sa používa proti doktrínam pápeža

Pri oznamovaní zverejnenia knihy sa Kasper sťažoval, že ľudia používajú slovo "heréza" pri opise učenia, podľa ktorého sa Sväté prijímanie môže udeliť ľuďom v stave cudzoložstva. Toto učenie sa dá zrejme nájsť v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia od pápeža Františka. 

"Odohráva sa tu veľmi vášnivá debata (o učeniach pápeža), príliš tvrdá, s obvineniami z kacírstva", povedal Kasper v nedávnom rozhovore pre Vatican News, oficiálnu spravodajskú službu Svätej stolici, v súvislosti s "Posolstvom Amoris Laetitia."

Vo svojej knihe Kasper protestuje proti tým teológom, ktorí obvinili Františka z kacírstva a v poznámkach píše: "Kto má, okrem Magistéria, právo činiť obvinenia tohto typu? Neplatí stále zásada, že pokiaľ nie je človek legitímne odsúdený, musí byť považovaný za člena ortodoxnej Cirkvi?

V rozhovoroch tiež tvrdí, že Amoris Laetitia je ľahká na pochopenie. 

"Jazyk tohto dokumentu je taký jasný, že ho dokáže pochopiť každý kresťan. Nejde o vysokú teológiu, ktorá by bola pre ľudí nepochopiteľná," povedal Kasper. "Boží ľud je veľmi spokojný a šťastný s týmto dokumentom, pretože dáva priestor slobode, ale zároveň interpretuje podstatu kresťanského posolstva v zrozumiteľnom jazyku. Takže, Boží ľud chápe! Pápež má optimálne spojenie s Božím ľudom."

 

DISKUSIA k článku