cropped-Screen-Shot-2018-03-07-at-12.34.37.png

Prvá revolúcia pápeža Františka – jeho oblečenie

989
Jakub Betinský
AltKAT

[autor: otec Raymond de Souza]

 

Prvé rozhodnutia, ktorá sa očakávajú od človeka zvoleného v konkláve, sú dané predpisom. Musí odpoveď na otázku: „Súhlasíte?“ Musí si vybrať svoje meno. A po týchto dôležitých rozhodnutia nasleduje ceremónia, ktorej hybná sila odnáša tohto novo-zaťaženého človeka so sebou.

 

13. marca 2013 spravil pápež František v týchto prvých minútach aj iné rozhodnutie. Hneď na začiatku signalizoval, akým pápežom bude. Rozhodol sa neobliekať tak, ako sa obliekali jeho predchodcovia. O tom, že nedôjde v tejto oblasti v šľapajach svojho predchodcu a pápežov pred ním bol presvedčený už veľmi skoro a s veľkou istotou, čo je pre nás indikátorom toho, ako pápež František vníma seba ako nasledovníka sv. Petra.

 

Biela pápežská sutana – technicky nazývaná „simar“, keďže jej ramenná pláštenka ukazuje hodnosť biskupa – je vlastne pápežove bežné oblečenie, keď sa stretá s druhými

 

A nielen keď stretá druhých. V knihe rozhovorov z 2010 s názvom Light of the World, sa Peter Seewald, ktorý strávil veľa súkromného času s kardinálom Josephom Ratzingerom, pápeža Benedikta XVI spýtal na jeho spôsob obliekanie: Nosíte niekedy vo voľnom čase namiesto sutany aj sveter?“

 

„Nie,“ odpovedal pápež. „Je to dedičstvo, ktoré mi zanechal bývalý druhý sekretár pápeža Jána Pavla II, Mons. Mieczysław Mokrzycki, ktorý mi povedal: ´Pápež vždy nosí sutanu a tak to musíte robiť aj Vy.“

 

A tak tomu bolo. Bolo to svedectvom Benediktovej pokory, že v tejto otázke súhlasil s pokynmi od služobne mladšieho sekretára Jána Pavla. Dokonca i vo voľnom čase sa podradil úradu, ktorý mu bol zverený.

 

Keď raňajkuje, má na sebe sutanu. Keď robí niečo slávnostnejšie – napríklad žehná svetu ako univerzálny pastier katolíckej cirkvi z centrálnej lodžie katedrály sv. Petra alebo keď prijíma zástupcov štátov v tejto istej funkcii – vtedy zvykne mať na sebe niečo iné. Preto v takýchto prípadoch pápeži nosia „mozettu“ – červenú (alebo bielu) pláštenku dlhú po lakte, ktorá sa nosí na superpelícií.

 

Pápež František sa hneď po menovaní do úradu rozhodol, že dá mozettu stranou a bude nosiť stále to isté oblečenie – či už bude na raňajkách v Santa Marte alebo slávnostne požehnávať svet počas Veľkej noci. Hovorí sa o tom, že Svätý otec v tomto smere rozhodol nezávisle od konzultácii s inými, že prejav pápežovej vôle by mohol ísť proti tradičným normám správania a že takéto gestá budú kľúčové jeho pontifikát.  

 

Samozrejme, v spôsobe, akým sa môže pápež obliekať existujú limity. Je nepredstaviteľné vidieť pápeža v bielom obleku ako biznismen so zápalom pre dramatickosť – ala Ricardo Montalnám z Fantasy Island. Ale z uhlu pohľadu iných služobne starších prelátov je pápež František zmenou smerom k svetskejšiemu oblečeniu a biznis oblek je považovaný za pápežovu obľúbenú vec v šatníku.

 

Napríklad, kardináli na „C9“ začali stretnutie v svojich filettata sutanách, čo sa očakáva od každého klerika, ktorý je v prítomnosti Svätého otca. Pamätám si ako študent v Ríme, že seminaristi bez sutany si rýchlo nejakú požičali, keď ich mali ich biskupi predstaviť Svätému otcovi. Dnes sa C9 stretáva v oblekoch a pektorálny kríž je možno diskrétne schovať v jeho prednom vrecku.

 

Ako opäť ukazujú obrázky z minulého mesiaca, dokonca kňazi v kúrii a biskupi na duchovnej obnove so Svätým otcom nosia obleky, i keď je tam aj niekoľko vzdorovitých jedincov, ktorý majú stále sutanu.

 

Fakt, že je vo vzduchu isté nové očakávanie, nebol nikdy tak zjavný ako v marci 2017, keď Svätý otec prijal novozvoleného preláta Opus Dei, Mons. Fernanda Ocáriza. Prelát vo svojej kaplnke síce nosí sutanu, ale si pozdrave pápeža Františka si dal poslušne oblek. Je dosť možné, že si ho musel požičať; podobne ako to kedysi robili seminaristi so sutanami.

 

Záleží ale na tom vôbec? Nie je to najdôležitejšia vec na svete, ale stále je to dôležité. Šaty nemusia robiť človek, ale stále o ňom niečo skutočné vypovedajú. Katolícka cirkev venovala spôsobu oblievania sa klerikov veľa premýšľania s myšlienkou na to, čo to znamená byť vo svete, ale zo sveta. Oblek pre kňazov – ktorý sa začal používať v krajinách, kde bolo prenasledovanie katolíkov bežným – je posunom k svetskejšej cirkvi.

 

Sutana i naďalej zostáva základným oblečením kňazov podľa Smernice pre službu a život kňazov z 2014, ale v mnoho anglicky hovoriacich krajinách sa už dlhšie povoľovali výnimky. Akékoľvek zmeny mohli byť dovolené, v prítomnosti pápeža sa nosila sutana. Cirkevné právo tiež vyžaduje, aby koncelebrujúci kňazi nosili na omši, ak je to možné, ornát; a toto pravidla sa pravidelne obchádza pri omšiach, ktoré denne slúži v Santa Marte pápež.

 

Zmena v klerikálnom oblečení – ako pre neho tak aj ostatných – nie je najväčším rozhodnutím, ktoré František urobil. Ale je prvým z mnohých.

 

Otec Raymond J de Souze je kňazom arcidiecézy Kingston v Ontáriu a hlavným editorom stránky convivium.ac.

 

DISKUSIA k článku