AP_349650421391-khZ-U11012687523091P3E-1024x576%40LaStampa.it-kzGI-U1101269015449060F-1024x576%40LaStampa.it.jpg

Kardinál Kasper na konto AL: dosť bolo obviňovania z herézy; veriaci jej rozumejú

652
Zuzana Smatanová
Neutral

„Tradícia nie je stojatá voda; práve naopak, je prameňom, riekou, niečím živým. Cirkev je živý organizmus a preto treba katolícku tradíciu vždy rozumne pretlmočiť aj do súčasných situácií. V tom je zmysel obnovy, o ktorej hovoril pápež Ján XXIII“, povedal pre Vatican News kardinál Walter Kasper, ktorý sa nedávno dožil 85 rokov.

Tento nemecký kardinál práve vydal knihu s názvom „Posolstvo Amoris Laetitia. Bratská diskusia“ a v interview s Vatikánskymi médiami prehlasuje, že veriaci rozumejú posolstvu tejto apoštolskej exhortácie a zároveň ich vyzýva, aby prestali s obviňovaním z herézy. Na prvých stranách knihy Kasper poukazuje na to, že Amoris Laetitia (AL) nie je novou náukou, ale iba kreatívnou obnovou tradičnej náuky Cirkvi, o ktorej hovoril pápež Ján XXIII.

V súvislosti s iskrením okolo tohto pápežského dokumentu kardinál vysvetľuje: „V prvom rade chcem povedať, že v Cirkvi sa musí diskutovať. Netreba sa toho báť! Ak je však v hre obvinenie z herézy, je to veľmi ťažké. Heréza je vlastne tvrdošijné odporovanie platnej dogme. Náuka o nerozlučiteľnosti manželstva nie je predsa zo strany pápeža spochybňovaná! Predtým, ako niečo nazveme herézou, sa treba spýtať, čo ten druhý človek svojimi slovami myslel. A predovšetkým by sme mali vopred predpokladať, že ten druhý človek je katolík, opak by sa nemal predpokladať!“   

V súvislosti s povestnou „poznámkou 351“ v AL, týkajúcej sa pripúšťania rozvedených a civilne znovuzosobášených katolíkov k sviatostiam, Kasper tvrdí,

že by sa to malo vnímať vo svetle Dekrétu Tridentského koncilu o Eucharistii, kde sa hovorí, že v prípade, keď nejde o ťažký hriech, ale iba o ľahký, Eucharistia ho zmýva. Hriech je komplexný pojem. Nezahŕňa len jeho objektívnu podstatu, ale aj zámer človeka a jeho svedomie. A práve toto sa musí skúmať v uzavretom fóre – pri sviatosti zmierenia – či ide naozaj o ťažký hriech alebo o ľahký, prípadne nejde vôbec o hriech. Ak ide iba o ľahký hriech, človeka možno rozhrešiť a pripustiť k svätému prijímaniu. Toto všetko korešponduje s náukou pápeža Jána Pavla II, a v tom istom zmysle pokračuje aj pápež František a nadväzuje na smer svojich predchodcov. Nevidím preto žiadny dôvod nazvať tento postup herézou.“

Kardinál poukazuje na to, ako tento dokument prijímajú veriaci: „Poznám niekoľko farností, aj tu v Ríme, v ktorých sa stretávajú veriaci s manželmi alebo snúbencami a pripravujú sa na manželstvo aj čítaním z tejto apoštolskej exhortácie. Je tak zrozumiteľne napísaná, že ju musí pochopiť každý kresťan. Nejde o zložitú teológiu, ktorej bežní ľudia nerozumejú. Boží ľud je s týmto dokumentom veľmi spokojný, pretože prenecháva priestor slobode, no zároveň aj interpretuje podstatu kresťanského posolstva zrozumiteľným jazykom. Preto mu aj Boží ľud rozumie! A pápež je s Božím ľudom optimálne prepojený“.

„Dnes žijeme v ére násilia, ktorá nemá v dejinách obdobu. Množstvo ľudí je zranených. Veľmi veľa manželstiev je zranených. V ťažkých časoch, ktoré dnes prežívame, potrebujú títo ľudia milosrdenstvo, empatiu a pochopenie Cirkvi. Odpoveďou na znamenia týchto čias je podľa mňa milosrdenstvo."  
 

DISKUSIA k článku