kim_davis_visit.jpg

Viac dôkazov o tom, že Františkov pontifikát "uniesla" gay lobby

812
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Homosexuálne odhalenia, rúhavé umenie v katedrále Terni, ktoré si objednal v roku 2006 arcibiskup Paglia, ktorý je momentálne vedúcim dikastéria dohliadajúcim na celosvetový Inštitút pre štúdium manželstva a rodiny sv. Jána Pavla II., už vyvolali niekoľko dôležitých otázok, ktoré treba nevyhnutne riešiť. 

Expozícia homosexuálneho umenia v katedrále arcibiskupa Paglia z roku 2006 spôsobila, že svet si kládol dôležitú otázku, ako mohol byť Paglia zvolený za hlavu Pápežskej rady pre rodinu a neskôr za vedúceho Pápežskej akadémie pre život a Inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny sv. Jána Pavla II., keď Paglia jednoznačne odmieta učenie Cirkvi o sexuálnej morálke.

Táto otázka si sama vyžaduje preskúmanie zámerov a kritérií, ktoré boli použité vo Vatikáne v prípade menovaní za pápeža Františka.

Použitie homosexuálneho umenia posilnilo predchádzajúce domnienky, prezentované Vatikánu niekoľkými katolíckymi odborníkmi na duševné zdravie, že arcibiskup Paglia by mal byť postavený mimo službu vo Vatikáne a mal by podstúpiť zhodnotenie svojho duševného zdravia. 

Toto zhodnotenie by bolo v súlade s Dalaskou chartou o sexuálnom zneužívaní, a tiež kvôli jeho úlohe pri vývoji značne erotického online vzdelávacieho programu o sexe s názvom Meeting Point, keď viedol Pápežskú radu pre rodinu. Tento škodlivý program pre mládež je v súčasnosti predmetom skúmania, a snáď sa dočkáme reformy.

No Paglia bol povýšený.

Znepokojenie verejnosti ohľadne politík, ktoré vystavujú katolícku mládež riziku zneužitia, boli ešte zintenzívnené tým, keď pápež František obnovil službu talianskemu kňazovi, ktorý bol laicizovaný pápežom Benediktom za homosexuálne zneužívanie dospievajúcich mužov. Tento kňaz sa vrátil k recidíve, homosexuálne zneužíval mladistvých a bol zatknutý. 

Chýry o Vatikáne, že sa nachádza v zovretí "gay lobby", sa každý deň zdajú pravdivejšie. Rodičia čoraz viac sťahujú svoje deti z náboženských škôl a farských aktivít. Smutný výsledok toho, čo sa označuje ako "súcit" a "milosrdenstvo". 

Ochrana katolíckych manželstiev, rodín a mládeže závisí od správneho riešenia týchto škandálov.

Ešte znepokojujúcejšie je však učenie vychádzajúce zo série konferencií, ktoré sa konajú na Gregoriánskej univerzite, ohľadne Humanae Vitae.

Okrem deviantných návrhov, ktoré boli predložené a zamietnuté na Synode o rodine, si ten istý nepatrný, no neústupný súhlas homosexuality robí cestu k tomu, čo sa zdá byť prijatím toho, ako vyjadril jeden rečník, francúzsky jezuita o. Alain Thomasset: "homosexuálny vzťah(y) prežité v stabilite a vernosti môžu byť cestou svätosti".

Človek nemusí byť expert, aby vnímal narastajúcu prezentáciu homosexuality zo strany vatikánskych "autorít" ako legitímne použitie sexuality, dokonca aj kňazmi a rehoľníkmi. Kňazi, ktorí sa nedávno prihlásili k homosexualite, sú oceňovaní zo strany svojich biskupov, a ďalej rozdeľujú Cirkev v otázkach kresťanskej morálky. 

 

Nové dôkazy o dohode privilegovaných prelátov a zvláštnych priateľov v kňazstve smerom k deštrukcii katolíckej výučby o morálke vyplávali na povrch počas konferencii o Humanae Vitae na Gregoriánskej univerzite.
 

Istý otec Maurizio Chiodi mohol prezentovať výlučne heretickú teóriu, podľa ktorej objektívne zlé skutky neexistujú; že všetko podlieha hodnoteniu jednotlivca.

Na základe toho vyhlásil, že "antikoncepcia môže byť dobrom a dokonca aj povinnosťou". Je zjavné, že ak nedôjde k náprave, je to znakom dvoch dôležitých vecí:

  1. Chytrej stratégie zbúrať 2000 ročnú katolícku morálku, ktorá bola spísaná v Humanae Vitae a Veritatis Splendor, a umožniť tak všetky deviantné sexuálne praktiky a
  2. Zjavným dôkazom, že 8. kapitola Amoris Laetitia v skutočnosti obsahuje heretické učenie. Chiodi zakladá svoj celý argument v prospech relativizmu, situačnej etiky a antikoncepcie na základe tejto kapitoly. Neexistuje žiadne iné autoritatívne učenie, ktoré by mu to umožnilo.

Existuje celosvetové znepokojenie, že pontifikát Františka bol unesený  "gay lobby", o ktorej sa v poslednej dobe diskutovalo, a že je zmanipulovaný homosexuálnymi prelátmi.

Je načase, aby pápež František zaujal jasné stanovisko v prospech katolíckej morálnej doktríny, dištancoval sa od tých, ktorí uprednostňujú homosexualitu ako alternatívnu formu "lásky" a od myšlienky, že "je možné všetko, ak z toho máte dobrý pocit".

 

 

DISKUSIA k článku